Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Článek

Domácí hemodialýza bez mýtů a bariér

redakce Braunovin

10. březen 2021

Dialyzační monitory Domácí péče Domácí dialýza

Začátkem prosince roku 2020 se uskutečnil z jara odložený 38. kongres České nefrologické společnosti, jehož účastníci mohli ve virtuálním prostoru získat nejnovější poznatky z vědeckých výzkumů a vyměnit si zkušenosti z klinické praxe.

V rámci tohoto kongresu se konalo i sympozium Domácí hemodialýza bez mýtů a bariér, kterou připravila společnost B. Braun formou komentovaného zpravodajství s živými vstupy řady hostů. Jeho hlavním cílem bylo zhodnotit přínos domácí dialýzy pro nemocné s chronickým selháním ledvin a blíže představit přístroj Physidia monitor S3, který pacienti v České republice používají již více než půl roku a provedli s ním přes 150 ošetření.

Počet pacientů na domácí hemodialýze se v České republice kontinuálně zvyšuje a podle ředitele sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martina Kuncka může za rok 2021 přibýt až stovka dalších. Tato dialýza se u nemocných těší oblibě především proto, že probíhá v domácím prostředí a mohou si ji organizovat podle svých potřeb, bez nutnosti dojíždění do dialyzačního centra.

Domácí hemodialýzu využívá stále více nemocných

Počet dialyzovaných pacientů dlouhodobě stoupá stejně jako počet nemocných dialyzovaných doma. B. Braun Avitum v současnosti nabízí pacientům tři typy domácí dialýzy: peritoneální dialýzu, hemodialýzu přístrojem Dialog+, který je možné využívat od roku 2016, a od jara 2020 je v České republice dostupná Physidia monitor S3, přístroj vyrobený speciálně pro domácí hemodialýzu. Zatímco trend peritoneálních dialýz má sestupnou tendenci, počet domácích hemodialýz roste. V roce 2016, kdy domácí dialýzu umožnila legislativa, bylo v Česku evidováno pouze pět pacientů. Na konci roku 2020 se jejich počet odhaduje už na 50 až 60, což je zhruba 0,7 % všech dialyzovaných nemocných. Jen pro srovnání, v Nizozemsku, které má podobný počet celkově dialyzovaných osob, je celkem 270 domácích hemodialýz.

„Pokud sečteme všechny metody domácí dialýzy dostupné v Čechách, dosahuje procentuální zastoupení domácího ošetření sedmi až osmi procent, což je srovnatelné s vyspělým světem, a počet pacientů, kteří ji využívají, se stále zvyšuje,“ řekl ve svém vstupu Martin Kuncek. Dodal ještě, že v Česku je domácí hemodialýza plně hrazená zdravotní pojišťovnou, což umožnilo průlom v rozvoji této metody. Úhrada však podle Martin Kuncka pokrývá v podstatě jen materiálové náklady. Slovensko je však úplně na začátku, tam domácí hemodialýza vůbec hrazena není, nicméně se o tom intenzivně jedná.

Jak zvýšit počet nemocných na domácí dialýze?

„V první řadě to spočívá v zapojení a motivaci pacientů. Měli bychom je edukovat znovu a znovu v tom, že mají mít aktivnější přístup ke svému vlastnímu zdraví, a dostatečně je informovat o nabídce současných moderních technologií. Stejně tak je potřeba tuto myšlenku šířit mezi zdravotníky, aby případné bariéry, které dneska cítíme, byly překonány a my jsme se začali řídit podle toho, co je nejlepší pro pacienta, nikoliv pro zdravotnický personál,“ uvedl Martin Kuncek.

Vyrobeno s ohledem na domácí prostředí

K rozvoji domácí dialýzy jistě přispěje i dostupnost Physidia monitor S3, jež je na první pohled mnohem lehčí a prostorově méně náročnější. Tento přístroj patří v současné době k nejbezpečnějším zařízením pro domácí hemodialýzu na trhu. Používá předpřipravené sterilní vaky s dialyzačním roztokem, a proto nepotřebuje přívod vody. Odpadá tak i nutnost stavebních úprav v domácnosti a vnitřní dezinfekce přístroje. Jediné, co ke spuštění přístrojepacient potřebuje, je elektrická zásuvka.
Jeho chod je velmi tichý, ovládání má v češtině a k dispozici je i záložní baterie s velkou kapacitou.

Samotné setování trvá pět až deset minut. Automatická příprava přístroje je hotová do půl hodiny. Zkušenost se zaškolením ukazuje, že po pečlivé instruktáži krok za krokem ztrácejí pacienti obavy z toho, že by obsluhu nezvládli. Každý nemocný dostane od lékaře svoji vlastní kartu s nahraným dialyzačním protokolem, který nemůže měnit. Nastaví si pouze délku ošetření a požadovanou ultrafi ltraci. Součástí setu je i odolný transportní kufr na cestování. Na otázku, zda s monitorem S3 může být dialyzovaná osoba skutečně nezávislá na dialyzačním centru, Martin Kuncek odpověděl: „Pro vaši představu je celé zařízení společně s několika vaky dialyzačních roztoků možné naložit do fabie a odjet na víkend na chalupu, což bylo pro řadu nemocných dosud těžko realizovatelné.“

Nejde jen o pohodlí pacienta

Physidia monitor S3 je vhodná jak pro pacienty s fi stulí, tak s centrálním katétrem. K medicínským výhodám patří, že zařízení má oddělený samostatný dialyzátor, který může být zvolen ošetřujícím lékařem podle požadavku na optimální velikost účinné plochy. Další výhodou je, že přístroj pracuje na principu samokonvektivní hemodialýzy (self-convective hemodialysis, SeCoHD). Během celé dialýzy dochází k postupnému střídání režimů zpětné fi ltrace a ultrafi ltrace, přičemž během ultrafi ltrace probíhají procesy difuze a konvekce. Konvekční objem SeCoHD činí až devět litrů za dvě hodiny dialýzy nebo téměř padesát litrů za týden. Po provedeném ošetření přístroj automaticky odešle základní data o provedeném ošetření na předem defi nované adresy ošetřujícímu personálu. MUDr. František Švára, vedoucí lékař
Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Teplice, ještě dodává: „K dalším medicínským výhodám patří i to, že pacienti mají obvykle nižší mezidialyzační váhové přírůstky, vyžadují nižší ultrafi ltraci a domácí hemodialýza umožňuje lepší kontrolu krevních hodnot fosforu a draslíku.“ I on si myslí, že se v budoucnosti počet uživatelů této metody navýší, a zdůrazňuje: „Tuto metodu musíme nabízet i lidem, u nichž jsme si možná v minulosti mysleli, že nejsou úplně vhodní z důvodu svých přidružených chorob nebo vyššího věku. Ze zahraničních zkušeností a statistik však již víme, že i u těchto nemocných je tato metoda dobře použitelná.“

Přístroj Physidia monitor S3 se řadí mezi jeden z nejmenších přístrojů pro domácí hemodialýzu. Pouze 23 kg vážící Physidia monitor S3 s rozměry 40 × 40 cm je vyvinuta pro použití do menších bytů.

Pro domácí hemodialýzu je důležitá i osoba blízká

Klíčové je vytipování vhodného pacienta, ale hledisek a podmínek je více. Klíčem k úspěchu jsou podle zdravotníků dvě věci. Pacient musí mít o domácí dialýzu velký zájem a musí být připraven přijmout odpovědnost. Důležitá je rovněž neustálá podpora personálu dialyzačního střediska, který nemocnému vysvětlí to, čemu nerozumí nebo s čím si sám nedokáže poradit. Nesmíme zapomenout ani na souhlas zdravotní pojišťovny s léčbou konkrétního zájemce a na práci technika B. Braun Avitum, který pomůže přístroj zprovoznit přímo v domácím prostředí.

Roli v celém procesu hraje také stanovisko místní odpovědné hygienické stanice, která rozhoduje, jak se bude nakládat s odpadem. Přibližně 80 procent veškerého odpadu lze recyklovat a zbývající část, v objemu asi jednoho litru, se uchovává v chladicím zařízení a jednou měsíčně jej odveze dohodnutá fi rma. V žádném případě nesmíme zapomenout na jednu z klíčových postav celého procesu domácí dialýzy, blízkého člověka každého pacienta, protože jedním z nejdůležitějších pravidel je, aby v době ošetření nebyl nemocný sám.

Dialýzu řídím já

Zkušenosti z klinické praxe s monitorem S3 popsali během sympozia zdravotníci z dialyzačních středisek v Nemocnici Na Homolce, kde přístroj pomáhal během první vlny covidové epidemie, ale i z Litoměřic, Teplic, Ústí nad Orlicí a Havířova. Všichni se shodli na tom, že se jedná o spolehlivou metodu s výbornými výsledky. Nejlépe ale své zážitky popsal jeden z pacientů, který řekl, že do doby, kdy byl dialyzován na středisku, řídila jeho život dialýza. Po přechodu na domácí hemodialýzu řídí on ji. Do zdravotnického zařízení tak dochází pouze jednou měsíčně na doporučené kontroly.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník