Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Článek

Domácí dialýza Physidia S3 pomáhá na covidové JIP

redakce Braunovin

23. duben 2021

Domácí dialýza Covid-19

Léčba kriticky nemocných a péče o pacienty na jednotkách intenzivní péče (JIP) je v současné pandemii nejsledovanější oblastí medicíny. Jedním z důležitých bodů pro jednotku intenzivní péče je mimo zajištění základních životních funkcí i možnost zajistit náhradu funkce selhávajícím ledvinám.

Ne vždy se daří na nově vzniklých covidových jednotkách intenzivní péče zajistit tuto náhradu vzhledem k nedostatku kvalifikovaných sester, špatné dostupnosti potřebného vybavení a nemožnosti ve větší míře edukovat personál.

Řada covidových jednotek vzniká provizorně na JIP jiných oddělení nemocnic a není vždy možné zde pacienty dialyzovat. K tomu by bylo potřeba mít nejen technické vybavení, kvalifikované dialyzační sestry a také šířeji edukovaný ošetřující personál. Jak takovou situaci, kdy je nouze o každou zdravotnickou ruku, zvládnout?

Příklad hodný následování

Příkladem může být covidová ortopedická JIP Fakultní nemocnice Brno, která pracuje pod záštitou Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Také ona potřebovala zajistit možnost akutního očišťování krve u svých pacientů co nejjednodušším způsobem, bez větší zátěže personálu a samozřejmě maximálně efektivně. Vzhledem k úzké spolupráci se Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny obrátila na společnost B. Braun a jednomyslně se shodly na využití monitoru pro domácí dialýzu Physidia S3.

Tento přístroj je totiž jednoduché zprovoznit a snadno se obsluhuje. Funkční ovládací prvky jsou vytvořeny na principu ready-to-use, vyžadují minimální přípravu a snižují nároky na manipulaci před dialyzačním ošetření a po něm. Ošetřujícímu personálu pak Physidia S3 poskytuje možnost kvalitní léčby pacientů i komfort v průběhu celé dialýzy. Zařízení, které je primárně konstruováno tak, aby ho mohl doma používat poučený laik, může stejně tak dobře sloužit i zdravotníkům, kteří se na eliminační léčebné metody nespecializují.