Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Dlouhá cesta k setu Intrafix®

5. Leden 2009

Dlouhá cesta k setu Intrafix®

Po prvních pokusech s léčebným podáváním roztoků z nádoby přímo do lidského těla, uskutečněných koncem dvacátých let minulého století, vyvinul B. Braun čistě elektrolytový roztok Sterofundin a vstoupil jím v roce 1930 do relativně neprozkoumané oblasti infúzní terapie.

Padesátá léta minulého století: Infúzní a transfúzní přístroje připravené k okamžitému použití.

Infúzní sety - nezastupitelní pomocníci při infúzní léčbě

Od té doby již uplynulo mnoho času, klíčovými kritérii těchto výrobků jsou však již od samotného začátku snadná manipulace a maximální bezpečnost pro pacienta. Hnací sílu pokroku zde představoval vývoj nových materiálů a nový náhled na sterilitu. Nejpronikavější vývoj v této oblasti však byl zahájen nástupem používání plastů v medicíně v padesátých letech minulého století. Tento článek přináší přehled vývoje až do tohoto zlomového bodu.

Počátky

První jednoduchá pomůcka byla dvouúčelová: sloužila jak k infúzím, tak i k transfúzím. Roztok určený k infúznímu podání byl naplněn do svisle umístěné nádoby a aplikován do žíly pacienta pomocí gumového balónku. Otevřený systém neumožňoval dostatečnou ochranu proti invazivním patogenním zárodkům.
Spolu s roztokem Sterofundin přinesla společnost B. Braun na trh odděleně balený uzavřený systém pro podání infúzí. Krátce poté se stal součástí tohoto standardního vybavení také třícestný skleněný kohout. Pomocí tohoto systému bylo možné podávat infúzi ze dvou lahví, pokračovalo se pouhým otočením kohoutku, bez zavádění nové intravenózní linky. Jistou zvláštnost představovaly současně dodávané obaly pro zahřátí lahví a systém ohřívání hadiček. Intravenózní roztoky byly skladovány při extrémně nízkých teplotách a lékaři se zřejmě báli, aby pacienty nepoškodili.


Moderní infúzní systém

Společnost B. Braun uvedla počátkem padesátých let minulého století na trh „moderní infúzní systém“ (jak byl označován v soudobých propagačních materiálech). Skládal se z drenážního systému a „ventilačního systému opatřeného filtry z bavlněné vaty“, musel však být před každým použitím vysterilizován. Následovalo zavedení aspirační jehly do infúzní lahve, napojení ventilačního systému a nakonec zahájení infúze. Systém byl po nástupu éry plastů v medicíně rychle nahrazen.

Přechod ke spotřebním materiálům

Plastové pomůcky pro jednorázové použití dobývaly trh v několika vlnách. V roce 1956 uvedl B. Braun na trh Intrafix® - první infúzní set k jednorázovému použití (for single use), označený nálepkou výslovně uvádějící, že pomůcka „není určena k opakovanému použití“ (reuse not possible). Společnost však souběžně pokračovala v prodeji setů určených k „regeneraci “ po použití (reprocessing after use by the manufacturer). Tato přechodná fáze byla v roce 1960 ukončena oznámením společnosti B. Braun:
„S účinností od 15. ledna 1960 budou naše infúzní a elektrolytové roztoky dodávány výhradně v obalech určených k jednorázovému použití, spolu s infúzním systémem Intrafix®.“

Od roku 1960 dodává společnost B. Braun infúzní a transfúzní sety určené pouze k jednorázovému použití. Do dnešního dne sety prošly celou řadou úprav a modernizací, používají se pro ně ty nejmodernější a dle současného stavu vědy a znalostí i nejbezpečnější materiály. Vrcholem vývoje infúzních a transfúzních setů bylo uvedení vůbec prvního setu s bezpečnostními prvky - Intrafix® SafeSet na světový trh v roce 2006. Tento set  dozajista patří, stejně jako Intrafix® v historii, k high-tech v oblasti infúzních setů.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče