Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Dlouhá cesta k setu Intrafix®

redakce Braunovin

5. Leden 2009

Automatické infuzní systémy Infuzní terapie

Po prvních pokusech s léčebným podáváním roztoků z nádoby přímo do lidského těla, uskutečněných koncem dvacátých let minulého století, vyvinul B. Braun čistě elektrolytový roztok Sterofundin a vstoupil jím v roce 1930 do relativně neprozkoumané oblasti infúzní terapie.

Infúzní sety - nezastupitelní pomocníci při infúzní léčbě

Od té doby již uplynulo mnoho času, klíčovými kritérii těchto výrobků jsou však již od samotného začátku snadná manipulace a maximální bezpečnost pro pacienta. Hnací sílu pokroku zde představoval vývoj nových materiálů a nový náhled na sterilitu. Nejpronikavější vývoj v této oblasti však byl zahájen nástupem používání plastů v medicíně v padesátých letech minulého století. Tento článek přináší přehled vývoje až do tohoto zlomového bodu.

Počátky

První jednoduchá pomůcka byla dvouúčelová: sloužila jak k infúzím, tak i k transfúzím. Roztok určený k infúznímu podání byl naplněn do svisle umístěné nádoby a aplikován do žíly pacienta pomocí gumového balónku. Otevřený systém neumožňoval dostatečnou ochranu proti invazivním patogenním zárodkům.
Spolu s roztokem Sterofundin přinesla společnost B. Braun na trh odděleně balený uzavřený systém pro podání infúzí. Krátce poté se stal součástí tohoto standardního vybavení také třícestný skleněný kohout. Pomocí tohoto systému bylo možné podávat infúzi ze dvou lahví, pokračovalo se pouhým otočením kohoutku, bez zavádění nové intravenózní linky. Jistou zvláštnost představovaly současně dodávané obaly pro zahřátí lahví a systém ohřívání hadiček. Intravenózní roztoky byly skladovány při extrémně nízkých teplotách a lékaři se zřejmě báli, aby pacienty nepoškodili.

Moderní infuzní systém

Společnost B. Braun uvedla počátkem padesátých let minulého století na trh „moderní infúzní systém“ (jak byl označován v soudobých propagačních materiálech). Skládal se z drenážního systému a „ventilačního systému opatřeného filtry z bavlněné vaty“, musel však být před každým použitím vysterilizován. Následovalo zavedení aspirační jehly do infúzní lahve, napojení ventilačního systému a nakonec zahájení infúze. Systém byl po nástupu éry plastů v medicíně rychle nahrazen.

Přechod ke spotřebním materiálům

Plastové pomůcky pro jednorázové použití dobývaly trh v několika vlnách. V roce 1956 uvedl B. Braun na trh Intrafix® - první infúzní set k jednorázovému použití (for single use), označený nálepkou výslovně uvádějící, že pomůcka „není určena k opakovanému použití“ (reuse not possible). Společnost však souběžně pokračovala v prodeji setů určených k „regeneraci “ po použití (reprocessing after use by the manufacturer). Tato přechodná fáze byla v roce 1960 ukončena oznámením společnosti B. Braun:
„S účinností od 15. ledna 1960 budou naše infúzní a elektrolytové roztoky dodávány výhradně v obalech určených k jednorázovému použití, spolu s infúzním systémem Intrafix®.“

Od roku 1960 dodává společnost B. Braun infúzní a transfúzní sety určené pouze k jednorázovému použití. Do dnešního dne sety prošly celou řadou úprav a modernizací, používají se pro ně ty nejmodernější a dle současného stavu vědy a znalostí i nejbezpečnější materiály. Vrcholem vývoje infúzních a transfúzních setů bylo uvedení vůbec prvního setu s bezpečnostními prvky - Intrafix® SafeSet na světový trh v roce 2006. Tento set  dozajista patří, stejně jako Intrafix® v historii, k high-tech v oblasti infúzních setů.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník