Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Události

Dialýzy B. Braun Avitum jsou na covid-19 připraveny

Ing. Lucie Kocourková

2. Listopad 2020

Covid-19 Dialyzační střediska

Dialyzační střediska sítě B. Braun Avitum jsou připravena ve svých prostorech dialyzovat pacienty i s onemocněním covid-19. Péči o tyto pacienty zajišťuje důkladně proškolený zdravotnický personál.

Situaci zatím zvládáme
„Zkušenosti, jak se o tyto pacienty starat, aniž by personál nebo ostatní pacienti podstupovali vysoké riziko přenosu infekce, jsme získali na jaře. V současnosti pracujeme na našich 23 dialýzách v Česku s celkem deseti pozitivními pacienty. Situace zatím zvládáme,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. Covid pozitivní pacienti jsou dialyzováni v izolačních boxech nebo při větším počtu ve speciálních směnách, které probíhají často v nočních hodinách, aby mohlo dojít k řádné dezinfekci střediska před příchodem ostatních pacientů. Kromě vlastních pacientů dialyzují tato střediska i pacienty, kteří jsou hospitalizovaní a do svého domovského střediska z nějakého důvodu dojíždět nemohou. „Velmi úzkou spolupráci máme například s Thomayerovou nemocnicí v Praze nebo Fakultní nemocnicí Plzeň, ale i s dalšími akutními lůžkovými zařízeními, kde jsme integrální součástí nemocničních komplexů,“ dodává Martin Kuncek.

Dvacetidenní deník „Covid pozitivní dialýzy“ aneb jak dělit zdravotníky i pacienty do směn
Způsob, jak dialyzovat i covid pozitivní pacienty, vznikal na jaře při první vlně onemocnění. Primářka jednoho z dialyzačních středisek B. Braun Avitum v Praze Hana Novotná sepsala v průběhu dubna a května zhruba dvacetidenní deník „Covid pozitivní dialýzy“, který posloužil jako základní zdravotnický manuál pro ostatní dialýzy. „Na jaře jsme se naučili, jak dělit zdravotníky i pa­cienty do směn, jaká opatření přijmout při jejich převozu i při samotné dialýze, jak dezinfikovat kontaminované dialyzační sály, aby tam po pozitivních pacientech mohli být i ti negativní, jak zvládat stres i vypjatou komunikaci,“ vysvětluje autorka deníku a primářka pražského dialyzačního střediska B. Braun Avitum MUDr. Hana Novotná. Pro covid pozitivní pacienty jsou zpravidla vyčleněny večerní či noční směny. „Pacienti noční směny snášejí většinou dobře. S každým z nich jsme v každodenním kontaktu a konzultujeme aktuální stav osobně či telefonicky. Často hovoříme i s rodinnými příslušníky,“ dodává Hana Novotná. Zamezí se tak kontaktu s ostatními pacienty a středisko se po dokončení dialýzy vydezinfikuje ještě v přísnějším režimu. Do prostor všech dialyzačních středisek B. Braun Avitum je zakázán vstup cizím osobám, přístup mají do odvolání pouze pacienti a ošetřující personál.

Epidemiologická opatření
Zdravotníci bezpodmínečně dodržují postupy pro hygienu rukou a respirační hygienu, u klinických výkonů standardně používají rukavice, respirátory a ochranné brýle nebo celoobličejový ochranný štít a u některých specifických výkonů používají i ochranný plášť. Dodržují pravidla bezpečné manipulace s ostrými předměty i bezpečného zacházení s potenciálně kontaminovaným vybavením nebo povrchy v okolí pacienta.
Všichni pacienti i zaměstnanci si musí dezinfikovat ruce při vstupu a odchodu z klinických prostor. Velmi pečlivě se personál střediska věnuje také dezinfekci zdravotnických přístrojů a vybavení. Po každém použití se dezinfikují například manžety tlakoměrů, dialyzační přístroje a dialyzační křesla. Pečlivě se také provádí čištění povrchů, sociálních zařízení i zdravotnických pomůcek, jako jsou pojízdná křesla a kompenzační pomůcky.

S covid pozitivními pacienty už mají zkušenosti i v Plzni
„Od tohoto týdne jsme otevřeli noční směnu, kde dialyzujeme dva pozitivní pacienty. Pacientům se v současnosti daří relativně dobře, jsou v domácím léčení a na dialýzu dojíždějí,“ říká MUDr. Lada Malánová, vedoucí lékařka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Plzni. Oproti jaru snášejí lidé na dialýze současnou krizi o poznání lépe. „S pacienty jsme v každodenním kontaktu a konzultujeme s nimi aktuální stav. Jsou velmi odpovědní a vědí, že se na nás můžou kdykoli obrátit,“ dodává Lada Malánová. Dialyzační středisko spolupracuje i s Fakultní nemocnicí Plzeň. „Na jaře jsme poskytovali dialyzační péči u pacientů, kteří byli hospitalizovaní ve Fakultní nemocnici Plzeň v areálu Bory. Pacientům jsme poskytovali jak intenzivní péči v podobě akutní dialýzy – to se týkalo pacientů, kterým selhaly ledviny náhle – tak chronickou dialýzu. Nyní je otázka času, kdy budou naše služby potřeba, a jsme na to připraveni,“ zdůrazňuje Lada Malánová.

Uherskobrodské dialyzační středisko doposud žádného pozitivního pacienta s covidem-19 nemělo
Od začátku epidemie se žádný pacient dialyzačního střediska v Uherském Brodě koronavirem nenakazil. Nicméně i na tento případ jsou personál i prostory připravené. „Pokud by se někdo z našich pacientů nakazil, budeme ho dialyzovat v odděleném sále, kterým naše zrekonstruované středisko disponuje,“ říká MUDr. Markéta Kratochvilová, vedoucí lékařka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Uherském Brodě. Jasno je, i v jakých dnech by lidé s covidem-19 na pravidelnou dialýzu docházeli. „Takzvaná covidová směna bude v případě potřeby fungovat v odpoledních hodinách ve dnech úterý, čtvrtek a sobota. V tento čas zde dialýza neprobíhá, zabrání se tak kontaktu s ostatními pacienty,“ pokračuje Markéta Kratochvilová.
Pacienti i jejich rodiny jsou o případném postupu informováni, vědí také, jak se zachovat, když mají na nákazu podezření. „S pacienty o aktuální situaci hovoříme. Jsou moc rádi, že vědí, co bude, pokud by se nakazili. Jsou velmi odpovědní. Když se jim jejich zdravotní stav nezdá, nejdříve zavolají, my se na jejich příjezd připravíme a v oddělených prostorech je vyšetříme. Zatím jsme nemuseli žádného pacienta z diagnostických důvodů posílat na testy a doufám, že to takto i zůstane,“ dodává Markéta Kratochvilová.

Ostrava-Vítkovice má dva pacienty zcela bez příznaků
V Moravskoslezském kraji již s covid pozitivními dialyzovanými pacienty zkušenosti také mají. V dialyzačním středisku B. Braun Avitum Ostrava-Vítkovice evidují dva pacienty s covidem-19. „Oba dva pacienti jsou asymptomatičtí, tedy nemají žádné příznaky,“ říká MUDr. Iveta Dudková, vedoucí lékařka dialyzačního střediska B. Braun Avitum Ostrava-Vítkovice. „Oba pacienty dialyzujeme na odděleném sálku se samostatným vchodem, aby nepřišli do kontaktu s ostatními pacienty,“ pokračuje Iveta Dudková. Po zdravotní i psychické stránce se pacientům vede dobře. „S pacienty otevřeně komunikujeme a nákazu snášejí dobře. Jsem za to moc ráda, protože všudypřítomná hysterie aktuálně nakaženému pacientovi zrovna moc nepřidá,“ dodává vedoucí lékařka z Ostravy-Vítkovic.

Na dialýzu do Bruntálu vozí 83 letého pacienta jeho dcera
V Bruntále na dialýze je covid pozitivní 83letý pacient. Léčí se doma a na dialyzační ošetření ho vozí dcera. „Našemu pacientovi se daří dobře, ze začátku měl zvýšené teploty, byl i několik dní hospitalizovaný, ale to spíše z preventivních důvodů kvůli vyššímu věku. Nyní už je v domácí péči, kde se o něj stará dcera a vozí ho k nám na pravidelné dialýzy,“ říká MUDr. Ivana Hrabovská, vedoucí lékařka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Bruntál.

Z Třince do Českého Těšína
Pacienti z Třince a Českého Těšína jsou v případě koronavirové nákazy dialyzováni v Dialyzačním středisku B. Braun Avitum Český Těšín, kde je možnost pohodlné izolace od ostatních pacientů. „Nyní v Českém Těšíně dialyzujme dva pacienty. Oba jsou na tom v tuto dobu dobře, měli zvýšenou teplotu a kašel, jinak nic vážnějšího. Dialyzujeme je v samostatné směně v odpoledních hodinách, kde jsou izolováni od ostatních pacientů,“ říká MUDr. Roman Kantor, vedoucí lékař dialyzačních středisek B. Braun Avitum Třinec a Český Těšín. Velmi důležitou součástí boje s koronavirem je spolupráce s ostatními zdravotnickými zařízeními i hygienickou stanicí.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník