Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Dialyzační středisko v Ústí nad Orlicí slaví 15 let

1. Březen 2011

Dialyzační středisko v Ústí nad Orlicí slaví 15 let

Dialyzační středisko B. Braun Avitum v Ústí nad Orlicí dnes oslavilo 15 let své existence. Během této doby provedlo jedno z prvních středisek společnosti B. Braun Avitum 104 980 ošetření u pacientů se selháním funkce ledvin. Slavnostní události se vedle řady hostů z odborné i laické veřejnosti zúčastnil také Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje.

„Jsem velmi rád, že v areálu Ústeckoorlické nemocnice máme dlouhodobě fungující a především špičkové dialyzační středisko, které hraje nezastupitelnou roli v péči o pacienty s onemocněním ledvin. Důležité je, že na území Pardubického kraje pacienti dostávají veškerou péči týkající se jejich zdravotního problému, který v některých případech velmi ovlivňuje jejich život. Dialyzačnímu středisku přeji hodně úspěchů i v dalších letech a ještě spokojenější pacienty,“ říká Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje.

Zleva: Petr Gorun, vedoucí lékař DS Ústí nad Orlicí, Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje, Martin Kuncek, ředitel společnosti B. Braun AvitumÚstí nad Orlicí patří mezi 13 dialyzačních středisek společnosti B. Braun Avitum v České republice.
„V roce 2004 jsme provedli rozsáhlou rekonstrukci střediska v objemu 12 miliónů korun, a vybudovali tak moderní pracoviště, které nabízí kompletní dialyzační péči. Lidé ze spádové oblasti Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Letohrad, Žamberk, Choceň, Vysoké Mýto, Lanškroun, Jablonné nad Orlicí, Králíky 
a Červená Voda zde využívají léčebné metody hemodialýzy, hemodiafiltrace či peritoneální dialýzy,“ komentuje vývoj střediska Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum.

Počet ošetření se za 15 let zvýšil čtyřnásobně

V loňském roce Dialyzační středisko B. Braun Avitum v Ústí nad Orlicí provedlo více než 10 tisíc hemoeliminačních výkonů, což je v průměru 34 ošetřených pacientů denně.  „Zatímco v roce 1996 jsme provedli více než dva a půl tisíce ošetření, za loňský rok to bylo čtyřikrát více,“ říká Petr Gorun, vedoucí lékař Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Ústí nad Orlicí.

Velký nárůst za posledních 15 let je i v počtu pacientů, kteří se v Ústí nad Orlicí léčí pravidelně. „Po otevření střediska jsme začínali se čtyřmi pacienty, kteří k nám dojížděli na pravidelnou léčbu. Dnes je
v našem dlouhodobém léčebném programu pacientů 75,“ pokračuje Petr Gorun. Dialyzační středisko
v současné době disponuje 19 lůžky a zajišťuje až třísměnný provoz.

Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického krajePreventivní vyšetření v rámci Světového dne ledvin

Onemocnění ledvin nebo snížení jejich funkce představují závažné zdravotní problémy, které postihují až jednu desetinu obyvatel České republiky. Pro pacienty v důsledku znamenají výraznou změnu životního stylu a nemalá omezení. Náklady na léčbu těchto problémů jsou navíc poměrně vysoké.
Z toho důvodu je velmi důležitá prevence a včasné odhalení příznaků. Zvýšit povědomí a informovanost veřejnosti o problematice ledvin si klade za cíl Světový den ledvin, který letos připadá na 10. března.

V jeho rámci se široké veřejnosti už počtvrté otevře síť dialyzačních středisek společnosti
B. Braun Avitum a zájemcům zde bude bezplatně provedeno preventivní vyšetření. Jeho součástí bude změření krevního tlaku a tzv. BMI, rozbor moči a zjištění hladiny cukru v krvi. V případě naměření rizikových hodnot bude pacientům následně doporučeno další ambulantní vyšetření. V Pardubickém kraji je možné využít pro preventivní prohlídku právě Dialyzační centrum B. Braun Avitum v Ústí nad Orlicí.

Kdo je v ohrožení

Mezi rizikové skupiny patří zejména lidé s kardiovaskulárním onemocněním, cukrovkou, vysokým krevním tlakem, dále obecně kuřáci, obézní lidé a muži nad 50 let věku. Na problém s ledvinami mohou upozornit potíže s dýcháním, otoky nohou, únava, zažívací problémy nebo tupá bolest v oblasti ledvin. Příznaky však často nemusí být vůbec zjevné.

„Příznaky selhání funkce ledvin jsou mnohdy nenápadné, a proto se nám preventivní prohlídky velmi osvědčují. Každoročně jsme na základě naměřených hodnot v rámci Světového dne ledvin doporučili několik lidí  na další ambulantní vyšetření, což v důsledku mohlo přispět k včasnému odhalení příznaků onemocnění,“ vysvětluje Petr Gorun, a dokládá tak fakt, že poruchy funkce ledvin jsou sice vážné, ale při včasném odhalení často léčitelné.

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

12.11.2018
Dialyzační technika

Dialyzační středisko Bulovka vzniklo v roce 1993 jako první nestátní hemodialyzační zařízení v Praze na Jižním Městě a od roku 1997 odborně rozšířilo na 12 let Nemocnici Na Bulovce.

09.11.2018
Dialyzační technika

Výsledky multicentrických studií poukázaly na fakt, že kvalita vody pro dialýzu představuje zásadní riziko vzhledem k prokázanému vztahu mezi kontaminací vody a morbiditou. Společnost Lauer, která je součástí skupiny B. Braun, vyvinula nový systém úpravy vody označovaný jako Aquabase.

10.10.2016
Dialyzační technika