Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Dialyzační středisko v Bruntále slaví první transplantaci ledviny od žijícího dárce.

9. Červenec 2013

Dialyzační středisko v Bruntále slaví první transplantaci ledviny od žijícího dárce.

Ledvinu paní Olze Káfoňkové daroval její manžel Miloslav Káfoněk a díky pečlivé přípravě Dialyzačního střediska i odborníkům v Transplantačním centru Fakultní nemocnice Olomouc proběhla operace hladce a bez komplikací.

 

Paní Káfoňkové tak nyní začíná nová etapa života bez závislosti na dialýze.

Tento zákrok je o to unikátnější, že transplantace od živých dárců, nejsou v Česku zatím příliš rozšířené. V porovnání se západní Evropou je podíl živého dárcovství při transplantaci ledvin v České republice pouze 10%. Na transplantační čekací listině je u nás evidováno více než 600 pacientů, což představuje přibližně 10 % všech dialyzovaných pacientů, ale pouze každá desátá transplantovaná ledvina pochází od žijícího dárce. Například ve Spojených státech amerických od žijících dárců pochází až 40 % transplantovaných ledvin a v Holandsku je tento poměr dokonce 50 %.

Petr Bachleda, vedoucí lékař transplantačního centra FN Olomouc, Miloslav a Olga Káfoňkovi Roman Ondraschek, vedoucí lékař DS B. Braun Avitum BruntálPetr Bachleda, vedoucí lékař transplantačního centra FN Olomouc, Miloslav a Olga Káfoňkovi Roman Ondraschek, vedoucí lékař DS B. Braun Avitum Bruntál„Jsem velmi rád, že jsme se mohli podílet na první transplantaci od živého dárce v našem regionu. Naším cílem je pomoci co nejvíce pacientům v návratu do běžného života, což se nám daří právě díky transplantacím ledviny. Ne vždy je však snadné najít vhodného dárce a právě v tom skýtají transplantace od příbuzných či emotivně spřízněných dárců obrovské možnosti. Výsledky takovýchto operací jsou velmi dobré, funkčnost ledviny od žijícího dárce je navíc až dvakrát delší než od mrtvého,“ říká MUDr. Roman Ondraschek, vedoucí lékař Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Bruntále. 

Na léčbě chronického ledvinného selhání paní Káfoňkové se zásadně podílelo Transplantační centrum Fakultní nemocnice Olomouc. „Transplantace ledviny z živého dárce vyžaduje pečlivou přípravu zaměřenou nejenom na příjemce, ale také na dárce, který nesmí být dárcovstvím orgánu ani v budoucnosti nijak poškozen. Na organizaci a provedení transplantace se podílí řada odborníků a dobrý výsledek, tedy úspěšná transplantace, je pro všechny, včetně pacienta, dovršením jejich snažení. Dárcovství orgánů nemusí být jen mezi pokrevními příbuznými. Dárcovství mezi manželi řadíme mezi tzv. transplantace z živých dárců a jeho úspěšná realizace by měla být popudem pro všechny nemocné v programu náhrady funkce ledvin, aby se o tento program aktivně zajímali. To vyžaduje informovanost a podporu všech lékařů, kteří o tyto nemocné pečují,“ připomíná prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc., přednosta II. chirurgické kliniky FN Olomouc a vedoucí lékař olomouckého transplantačního centra.

 

V Česku se již realizují i zkřížené transplantace

Transplantace od živých dárců pomáhají i dalším pacientům, kteří na svého vhodného dárce teprve čekají. Díky příbuzenským či jinak emotivně spřízněným dárcům zůstává k dispozici více štěpů od kadaverózních, neboli mrtvých dárců. Živý dárce navíc může pomoci, i když není kompatibilní se svým příbuzným či kamarádem. Transplantační centrum může vyhledat jiný pár se stejným problémem a ledviny mezi těmito páry vymění, jedná se tedy o tzv. „zkřížené transplantace“.

„Člověk, který se rozhodne svému bližnímu pomoci a darovat mu svou ledvinu, si zaslouží obdiv a respekt veřejnosti. Zachránil totiž lidský život,“ říká Olga Káfoňková, která příbuzenskou transplantaci podstoupila a dodává: „Mého manžela Miloslava si za to, co pro mě udělal, nesmírně vážím. Po celou dobu nemoci mě velmi podporoval a byl mi velkou oporou. Jeho ledvina je pro mě darem nevyčíslitelné hodnoty. Díky transplantaci se zase můžeme společně věnovat dětem a našim koníčkům a žít bez závislosti na dialýze. Je to pro mě znovu nabytá svoboda.“

V České republice bylo v dialyzačních střediscích k 31. 12. 2011 léčeno celkem 6 116 pacientů, 360 pacientů bylo úspěšně transplantováno, 40 z nich přijalo orgán od žijícího dárce a 28 pacientů podstoupilo kombinovanou transplantaci slinivky a ledviny. 1321 dialyzovaných však v tomto roce zemřelo a do pravidelného programu bylo zahrnuto 1 744 nových pacientů.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Během rok trvající pandemie se nakazilo 40 pacientů dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Plzni. 11 jich zemřelo. Za jediný způsob, jak pacienty ochránit, považují zdravotníci očkování. „Speciální noční dialýzy pro covid pozitivní pacienty jedeme se zhruba tří týdenní přestávkou už od začátku října. Pomáháme s dialýzou i v nemocnici. Nasazení je místy extrémní. Potřebujeme rychle očkovat dialyzované pacienty a zvládli bychom to sami. Jen potřebujeme vakcínu,“ říká primářka dialyzačního střediska B. Braun Avitum MUDr. Lada Malánová. Světový den ledvin letos vychází na 11. března a nefrologové vyzývají, aby lidé, kteří prodělali Covid 19 s těžším průběhem, si nechali vyšetřit ledviny.

09.03.2021
B. Braun pro život

Herec Karel Zima, který daroval svému kamarádovi ledvinu, dostal jako rizikový pacient první očkovací dávku a vyzývá širokou veřejnost k očkování i ledvinové prevenci. „Chtěl bych vyzvat všechny, kteří s očkováním váhají, aby se naočkovat nechali. Je to dle mého jediná cesta, jak se z koronavirové sloty dostat,“ říká ambasador nadcházejícího Světového dne ledvin Karel Zima. Světový den ledvin letos vychází na 11. března a nefrologové vyzývají všechny, kdo prodělali Covid 19 s těžším průběhem, aby si nechali vyšetřit ledviny.

09.03.2021
Nefrologie

Významní čeští nefrologové vyjadřují rozčarování nad tím, že lidé na dialýze nejsou v prioritní skupině očkovaných. „Na Ministerstvo zdravotnictví jsme již jako Česká nefrologická společnost několikrát neúspěšně apelovali. Jde o zbytečný hazard. Řádově se jedná pouze o jednotky tisíc pacientů. Navíc zdravotníci na dialýzách jsou zvyklí očkovat sami, takže v logistice problém nevidím,“ říká k očkovací strategii přednosta Kliniky nefrologie VFN v Praze prof. MUDr. Vladimír Tesař DrSc., MBA.

09.03.2021
Nefrologie