Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Dialyzační středisko Bulovka v novém

18. Prosinec 2009

Dialyzační středisko Bulovka v novém

Rok 2009 přinesl pro provoz jednoho z nejvýznamnějších dialyzačních středisek v Praze - Dialyzačního střediska Bulovka společnosti B. Braun Avitum velké změny.

Velká spádová oblast a plánovaná rekonstrukce stávajících prostor střediska iniciovaly dvě významná rozhodnutí. Tím prvním bylo otevření Dialyzačního střediska na Poliklinice Černý Most, které je organizačně součástí DS Bulovka. Již první zkušenosti z velmi krátkého provozu jednoznačně potvrzují správnost tohoto kroku. Ŕadě pacientů se výrazně zkrátila dojezdová vzdálenost a oceňují i příjemné prostředí nové dialýzy.

Druhým, byť nutností rekonstrukce vynuceným rozhodnutím, byl přesun Dialyzačního střediska B. Braun Avitum přímo v rámci areálu Fakultní nemocnice Na Bulovce. Na náklady společnosti B. Braun vzniklo zcela nové dialyzační centrum v prostorách rekonstruované budovy.

Obě nová pracoviště Dialyzačního střediska Bulovka samozřejmě zachovávají mimořádně vysoký standard poskytovaných služeb doplněný tradičně vstřícným a vlídným přístupem personálu. Dialyzační středisko B. Braun Avitum Bulovka tak i nadále jednoznačně potvrzuje svou výjimečnou pozici nejen
v Praze, ale i v rámci celé České republiky.

0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

12.11.2018
Dialyzační technika

Dialyzační středisko Bulovka vzniklo v roce 1993 jako první nestátní hemodialyzační zařízení v Praze na Jižním Městě a od roku 1997 odborně rozšířilo na 12 let Nemocnici Na Bulovce.

09.11.2018
Dialyzační technika

Výsledky multicentrických studií poukázaly na fakt, že kvalita vody pro dialýzu představuje zásadní riziko vzhledem k prokázanému vztahu mezi kontaminací vody a morbiditou. Společnost Lauer, která je součástí skupiny B. Braun, vyvinula nový systém úpravy vody označovaný jako Aquabase.

10.10.2016
Dialyzační technika