Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Dialyzační středisko B. Braun Avitum Na Bulovce a na Černém Mostě v novém

8. Únor 2010

Dialyzační středisko B. Braun Avitum Na Bulovce a na Černém Mostě v novém

Dialyzační středisko B. Braun Avitum v areálu pražské Fakultní nemocnice Na Bulovce se z mnoha důvodů řadí k velmi
významným nefrologickým pracovištím na území hlavního města. Známá „dialýza Na Bulovce“ byla inovována, aby co nejvíce zlepšila komfort svých pacientů. V létě 2009 otevřela novou nefrologickou ambulanci v prostorách Polikliniky na Proseku a od října nabízí svým pacientům možnost dialyzačního ošetření také v nových prostorách Polikliniky Černý Most.

Historie dialýzy na Bulovce

První kapitoly historie dialyzačního střediska Na Bulovce se začaly psát v roce 1993. Na Jižním Městě tehdy prof. MUDr. Albert Válek, DrSc., založil první nestátní hemodialyzační středisko v Praze a 23. září téhož roku zde byla provedena první dialýza. V roce 1997 přesídlilo dialyzační středisko do pavilonu
č. 8 v areálu Fakultní nemocnice Na Bulovce. Od založení byla vlastníkem dialyzačního střediska společnost Parallel 50, a to až do roku 2002, kdy se novým majitelem stala společnost RTS-Baxter.
Ta jej provozovala do října následujícího roku. V roce 2003 bylo dialyzační středisko začleněno do sítě EuroCare, přejmenované 1. 1. 2007 na stávající B. Braun Avitum Bulovka. V současné době poskytuje toto středisko dialyzační péči sto deseti pacientům s chronickým onemocněním ledvin a je jediným smluvním partnerem zdravotních pojišťoven v obvodu Prahy 8 a 9.

Nefrologie není jen dialýza

Umístění nefrologického pracoviště v prostorách tak rozsáhlého nemocničního areálu, jakým Fakultní nemocnice Na Bulovce bezpochyby je, na něj klade mimořádné nároky.
Ať již po stránce čistě odborné, medicínské, nebo z pohledu personálního zajištění. Za zcela klíčovou lze pokládat rozsáhlou nefrologickou ambulanci zajišťující odbornou lékařskou péči pro pacienty z celého severovýchodního kvadrantu Prahy
a přilehlých obcí. Praktickými lékaři i specialisty jsou sem odesíláni pacienti k diferenciálně diagnostickému vyšetření a stanovení příčiny onemocnění ledvin či patologického močového nálezu. Nefrolog samozřejmě také vysloví doporučení dalšího postupu léčení. Pravidelně je zde sledováno více než patnáct set pacientů s ledvinným onemocněním. Výrazná orientace nefrologů z Bulovky na primární péči a potřeba rozšíření ambulantní kapacity vedly k tomu, že byla v létě letošního roku otevřena detašovaná nefrologická ambulance na Poliklinice Prosek. Dalším velmi významným úkolem lékařů dialyzačního střediska je poskytování konziliární služby pro lůžková oddělení fakultní nemocnice a zajištění čtyřiadvacetihodinového nefrologického servisu pro pacienty
s akutním selháním ledvin.

Bez kvalitní technologie a vody to nejde

Hlavním a zcela nezastupitelným posláním dialyzačního střediska ovšem zůstává poskytování dialyzační péče. Tedy péče nahrazující nedostatečnou funkci vlastních ledvin pacienta. Ta může probíhat cestou tzv. peritoneální dialýzy, kdy „čisticí“ funkci ledvin přebírá pobřišnice, nebo klasické hemodialýzy. Při dialýze je pacientova krev zbavována škodlivých odpadních látek mimo jeho vlastní krevní oběh a zpět se vrací již očištěná. Díky silnému zázemí mateřského nadnárodního koncernu B. Braun, který je zároveň výrobcem dialyzačních přístrojů, se daří velmi rychle zavádět do praxe nejnovější výsledky vývoje a výzkumu na tomto poli. Pacientům se tak dostává skutečně špičkového dialyzačního ošetření, plně odpovídajícího kvalitativním normám ISO 9001:2008 a DIN VDE 753-4 „Správná dialyzační praxe“.

Velký význam pro kvalitní léčbu má kvalita vody používaná při dialýze. Středisko na pražské Bulovce se pyšní jednou z nejmodernějších úpraven vody v České republice. Pravidelné kontroly vzorků ukazují, že s převahou splňuje i nejpřísnější evropská kritéria pro kvalitu vody používané při mimotělním očišťování krve.

Středisko má svůj akutní a chronický provoz. Akutní dialyzační ošetření je přitom možné provádět nejen zde, ale také na JIP II. interního oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce, kde je umístěn dialyzační monitor. Tam v případě potřeby dochází nefrologický tým z dialyzačního střediska - lékař a sestra.
Ta potom zůstává po celou dobu ošetření u pacienta a obsluhuje dialyzační monitor. Takto je zajištěna dialyzační péče i pro pacienty, kteří nemají stabilizované některé životní funkce nebo jsou v kritickém stavu.

Nový pavilon střediska Na Bulovce

Rekonstrukce pavilonu, ve kterém nyní dialyzační středisko Na Bulovce sídlí, si vyžádala nejen řadu náročných prací, ale i jednání mezi vedením fakultní nemocnice a společností B. Braun Avitum. Díky velmi otevřenému a vstřícnému postoji obou stran mohou nyní lékaři i pacienti využívat nových zrekonstruovaných prostor nefrologického pracoviště, tradičně umístěného „ve fakultce“. To bude
i nadále v plném rozsahu poskytovat své služby nejen kmenovým pacientům, ale samozřejmě také nemocnici. Náklady na jeho zbudování plně přebral B. Braun Avitum.

Nová pobočka střediska na Černém Mostě

Vzhledem k rozlehlosti spádové oblasti dialyzačního střediska přistoupilo navíc vedení společnosti B. Braun Avitum k vybudování pobočky dialyzačního střediska Bulovka, a to v prostorách Polikliniky Černý Most, známé také jako tzv. „Parník“. Řečeno manažerským slangem dojde ke kapacitní optimalizaci provozu. Z pohledu pacienta to znamená, že bude ošetřen v místě, které je blíže jeho bydlišti nebo je pro něj z jiného důvodu výhodné. Setkávat se přitom bude s již dobře známým týmem lékařů a sester, protože stávající personál střediska zabezpečí provoz v obou lokalitách. To je velmi podstatné. Každý pacient léčený klasickou hemodialýzou navštěvuje totiž „to své“ dialyzační středisko průměrně třikrát týdně. Lékaři, sestřičky i všichni ostatní zaměstnanci pro něj tak vlastně představují druhou rodinu.

Tomáš Olbrich
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Během rok trvající pandemie se nakazilo 40 pacientů dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Plzni. 11 jich zemřelo. Za jediný způsob, jak pacienty ochránit, považují zdravotníci očkování. „Speciální noční dialýzy pro covid pozitivní pacienty jedeme se zhruba tří týdenní přestávkou už od začátku října. Pomáháme s dialýzou i v nemocnici. Nasazení je místy extrémní. Potřebujeme rychle očkovat dialyzované pacienty a zvládli bychom to sami. Jen potřebujeme vakcínu,“ říká primářka dialyzačního střediska B. Braun Avitum MUDr. Lada Malánová. Světový den ledvin letos vychází na 11. března a nefrologové vyzývají, aby lidé, kteří prodělali Covid 19 s těžším průběhem, si nechali vyšetřit ledviny.

09.03.2021
B. Braun pro život

Herec Karel Zima, který daroval svému kamarádovi ledvinu, dostal jako rizikový pacient první očkovací dávku a vyzývá širokou veřejnost k očkování i ledvinové prevenci. „Chtěl bych vyzvat všechny, kteří s očkováním váhají, aby se naočkovat nechali. Je to dle mého jediná cesta, jak se z koronavirové sloty dostat,“ říká ambasador nadcházejícího Světového dne ledvin Karel Zima. Světový den ledvin letos vychází na 11. března a nefrologové vyzývají všechny, kdo prodělali Covid 19 s těžším průběhem, aby si nechali vyšetřit ledviny.

09.03.2021
Nefrologie

Významní čeští nefrologové vyjadřují rozčarování nad tím, že lidé na dialýze nejsou v prioritní skupině očkovaných. „Na Ministerstvo zdravotnictví jsme již jako Česká nefrologická společnost několikrát neúspěšně apelovali. Jde o zbytečný hazard. Řádově se jedná pouze o jednotky tisíc pacientů. Navíc zdravotníci na dialýzách jsou zvyklí očkovat sami, takže v logistice problém nevidím,“ říká k očkovací strategii přednosta Kliniky nefrologie VFN v Praze prof. MUDr. Vladimír Tesař DrSc., MBA.

09.03.2021
Nefrologie