Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Události

Dialyzační lůžka v Moravskoslezském kraji jsou nejvytíženější v ČR

Ing. Lucie Kocourková

8. Březen 2011

Dialyzační střediska Aktuality B. Braun

V rámci Světového dne ledvin budou probíhat bezplatná preventivní vyšetření ledvin v dialyzačních střediscích B. Braun Avitum v Ostravě-Vítkovicích, Třinci, Bruntále a Bílovci.

Světový den ledvin připadá letos na 10. března a během něj se v celé ČR otevře široké veřejnosti síť dialyzačních středisek B. Braun Avitum. Lékaři zájemcům poskytnou bezplatné preventivní prohlídky, jejichž součástí je změření krevního tlaku, stanovení tzv. BMI, rozbor moči a zjištění hladiny cukru v krvi. Smyslem této celorepublikové preventivní akce je rozšířit povědomí o závažnosti ledvinových onemocnění a upozornit na důležitost jejich včasného odhalení.

Pro obyvatele Moravskoslezského kraje budou k dispozici dialyzační střediska B. Braun Avitum
v Ostravě-Vítkovicích, Bruntále, Třinci a Bílovci. Dialyzační lůžka na severu Moravy jsou podle průzkumu Ústavu zdravotnických informací a statistiky vůbec nejvytíženější v celé České republice.

Včasným vyšetřením na preventivní prohlídce lze předejít vážnějšímu onemocnění ledvin, které může vést až k selhání jejich funkce. „Takový pacient musí několikrát týdně docházet na dialýzu, při níž se čistí jeho krev od odpadních látek, vody a nadbytečných solí, které se v ní v důsledku poruchy hromadí. Projektem preventivních prohlídek pro širokou veřejnost v rámci Světového dne ledvin se snažíme tomuto stádiu léčení předejít,“ říká Roman Kantor,člen lékařské rady s regionální zodpovědností za dialyzační střediska B. Braun Avitum v Moravskoslezském kraji.

Mnoho informací o onemocnění ledvin a doporučení, jak jím předcházet, přináší web www.ledviny.cz, který nově poskytuje možnost aktivní komunikace mezi zaregistrovanými členy. „Cílem komunitního webu je vytvořit „živý“ server, který poskytuje informace k tématu nejen jednostranně od zdravotníků
k pacientům, ale umožní sdílet zkušeností mezi jednotlivými zájmovými skupinami,“ zdůrazňuje Roman Kantor, který stojí za myšlenkou vzniku komunitního webu.

Preventivní prohlídka může zachránit život

Onemocnění ledvin jsou zrádná především v tom, že jejich příznaky jsou často nenápadné. Většina lidí nemá žádné viditelné obtíže, ledviny je nebolí. „Až 40 % našich pacientů k nám přichází relativně pozdě. Včasná diagnostika je přitom pro léčbu onemocnění ledvin klíčová,“ vysvětluje důležitost preventivních prohlídek Sylvie Schwarzová, vedoucí lékařka Dialyzačního střediska v Ostravě-Vítkovicích.

Léčba pacientů s poruchami funkcí ledvin v dialyzačních centrech je poměrně nákladná. Pouze náklady na dialýzu bez dalších léků stojí na jednoho pacienta nejméně 600 000 Kč ročně a její úspěšnost významně závisí na včasném podchycení onemocnění. Preventivní vyšetření funkčnosti ledvin je v tomto ohledu enormně důležité. Příznaky chorob ledvin jsou totiž ve většině případů neznatelné, lidé žádné výraznější obtíže nepociťují nebo je podceňují.

Sníženou funkcí ledvin trpí až desetina populace

Smyslem preventivních prohlídek, které provozovatel dialyzačních středisek společnost B. Braun pořádá u příležitosti Světového dne ledvin už čtvrtým rokem, je přispět k informování veřejnosti
o závažnosti onemocnění ledvin a důležitosti včasného odhalení příznaků. Sníženou funkcí tohoto životně důležitého orgánu trpí totiž až desetina populace. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací
a statistiky z roku 2009 se v dialyzačních střediscích v celé ČR léčilo více než 10 tisíc pacientů
s vážnějšími poruchami ledvin.

Ve 12 dialyzačních centrech v Moravskoslezském kraji to pak bylo více než 1000 nemocných. Z hlediska celé republiky je to třetí největší počet pacientů hned za Prahou a Jihomoravským krajem. Hemodialyzační lůžka v Moravskoslezském kraji byla však jednoznačně nejvytíženější. Například
v dialyzačním středisku v Ostravě - Vítkovicích mají k dispozci 15 lůžek na kterých provedou týdně více než 70 ošetření pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

Onemocnění ledvin se často pojí i s dalšími obtížemi. Pokud se problém s jejich funkcí neodhalí včas, ještě před selháním ledvin může pacient dokonce zemřít na přidružené kardiovaskulární onemocnění. Rizikovými skupinami jsou především lidé s vysokým krevním tlakem, zejména pak doprovázeným cukrovkou nebo nadváhou. Dalšími přitěžujícími faktory jsou pak kouření, věk nad 50 let a výskyt onemocnění ledvin v rodině.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník