Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Dialyzační léčba v Ostravě - Vítkovicích funguje přes půl století

16. Říjen 2013

Dialyzační léčba v Ostravě - Vítkovicích funguje přes půl století

Současné vysoce moderní Dialyzační středisko B. Braun Avitum Ostrava - Vítkovice ošetřuje pacienty s nemocnými ledvinami právě 10 let

Počátky světové hemodialyzační léčby se datují od roku 1945, první pracoviště v České republice vzniklo o 10 let později. Léčba pomocí umělé ledviny začala v Ostravě - Vítkovicích v roce 1962, která se tak po Praze a Hradci Králové stala třetím místem s dialyzačním střediskem v Česku. „Na ošetření sem dojížděli pacienti z celé Moravy i přilehlé části Slovenska. Středisko sloužilo také jako centrum pro všechny závažné intoxikace a metabolické poruchy, vyžadující imotělní očišťování krve,“ 
říká k historii léčby Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum.

Vítkovické centrum se dokonce podílelo na vzniku léčebných postupů při otravě muchomůrkou zelenou. Tým místních lékařů ve spolupráci s mykotoxikologickou sekcí tehdejší Československé Akademie věd vypracoval pracovní postupy pro léčbu otrav muchomůrkou zelenou, kterými se řídili
od 70. let minulého století všichni zdravotníci v celé republice,“ doplňuje Roman Kantor, odpovědný člen lékařské rady B. Braun Avitum za Moravskoslezský kraj. Od otevření prvního dialyzačního střediska B. Braun Avitum v České republice uplynulo 19 let, dnes tato společnost provozuje 14 vysoce specializovaných dialyzačních středisek v Česku a dalších 10 na území Slovenska. Před deseti lety, v roce 2003, začalo psát svou historii také dialyzační středisko v Ostravě - Vítkovicích. Pacientům
nabídlo vyšší komfort, nejmodernější vybavení, větší intimitu při ošetření a zvýšil se i počet dialyzačních míst.

 

Pacienti se mohou dialyzovat i doma

Dialyzační středisko Ostrava - Vítkovice se zaměřuje jak na kvalitu poskytované péče, tak na kvalitu života pacientů. Místo klasické hemodialýzy je většina z nich ošetřována účinnější metodou - hemodiafiltrací. Máme přísná kritéria na kvalitu vody pro dialyzační ošetření. Sledujeme pečlivě laboratorní hodnoty a předepisujeme nejmodernější medikamenty, abychom nahradili co největší část selhaných ledvin a zároveň zabránili srdečním a dalším komplikacím. Disponujeme také peritoneálním dialyzačním programem, který umožňuje očištění krve v domácím prostředí. Pacienti jsou po důkladném zaškolení schopni se ošetřovat sami doma v průběhu spánku. Mají tak daleko více času na další aktivity,“ vyzdvihuje klady střediska Sylvie Schwarzová, vedoucí lékařka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Ostrava - Vítkovice.

 

Na dialýze pacient stráví téměř jednu dvanáctinu roku

Během deseti let prošlo Dialyzačním střediskem B. Braun Avitum Ostrava - Vítkovice bezmála 500 pacientů, z toho 30 v programu peritoneální (domácí) dialýzy. V současnosti má centrum k dispozici 15 míst, na kterých lékaři a zdravotní sestry týdně provedou více než 200 ošetření. „Dialyzační léčba bývá často doživotní záležitostí a klade vysoké nároky nejen na nemocného, ale i na jeho rodinu. Pacienti na hemodialýzu docházejí většinou třikrát týdně a procedura trvá čtyři až pět hodin. Za rok tak na středisku stráví více   než 624 hodin, tedy celých 26 dní. Snažíme se proto stále zvyšovat komfort našich klientů v průběhu dialyzačního ošetření. Podáváme občerstvení a pacienti mohou také sledovat televizi, poslouchat rádio, číst si nebo využít bezplatný internet,“ shrnuje lékařka Schwarzová.

„Skupina B. Braun provozuje více než 80 dialyzačních středisek v 13 zemích Evropy. Medicína se vyvíjí a je třeba neustále sledovat nové trendy a možnosti. O pacienty na všech střediscích proto pečuje vysoce kvalifikovaný personál a pro léčebné výkony používáme špičkové dialyzační vybavení a techniku, které odráží nejnovější poznatky moderní medicíny. Naším cílem je vyjít pacientům vstříc, vnímat jejich potřeby komplexně a kromě léčby zlepšovat i kvalitu jejich života obecně,“ doplňuje šéf české a slovenské sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum Martin Kuncek.

Dialýzy a transplantace v číslech

V České republice bylo v dialyzačních střediscích k 31. 12. 2012 léčeno celkem 6 261 pacientů, 432 pacientů bylo úspěšně odtransplantováno, 71 z nich přijalo orgán od žijícího dárce a 23 pacientů podstoupilo kombinovanou transplantaci slinivky a ledviny. 1033 dialyzovaných však v tomto roce zemřelo a do pravidelného programu bylo zahrnuto 1 703 nových pacientů.

 

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

12.11.2018
Dialyzační technika

Dialyzační středisko Bulovka vzniklo v roce 1993 jako první nestátní hemodialyzační zařízení v Praze na Jižním Městě a od roku 1997 odborně rozšířilo na 12 let Nemocnici Na Bulovce.

09.11.2018
Dialyzační technika

Výsledky multicentrických studií poukázaly na fakt, že kvalita vody pro dialýzu představuje zásadní riziko vzhledem k prokázanému vztahu mezi kontaminací vody a morbiditou. Společnost Lauer, která je součástí skupiny B. Braun, vyvinula nový systém úpravy vody označovaný jako Aquabase.

10.10.2016
Dialyzační technika