Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Diacap® Polysulfone+ HiFlo

1. Červen 2008

Diacap® Polysulfone+ HiFlo

Nejmodernější způsob náhrady funkce ledvin

High-fluxová hemodiafiltrace - nejmodernější forma ošetření

Zlepšování kvality léčby, dlouhodobé prognózy a kvalita života dialyzovaných pacientů jsou hlavním zájmem nefrologů i společností vyrábějících zdravotnické prostředky a technologie pro náhradu funkce ledvin. Řada studií posledních let potvrdila, že morbiditu i mortalitu pacientů s chronickým selháním ledvin je možno snížit pomocí high-fluxové hemodiafiltrace. Tato skutečnost vedla i k přepracování evropských guideline (European Best Praktice Guidelines on Haemodialysis, květen 2007, kapitola 2.), která doporučují použít high-fluxové syntetické membrány k oddálení komplikací hemodialyzační terapie.

Zvláště jsou tyto membrány indikovány k redukci amyloidózy, zlepšení kontroly hyperfosfatémie, redukci zvýšeného kardiovaskulárního rizika a zlepšení kontroly léčby anémie. Současně je doporučeno k optimálnímu využití vysoké permeability high-fluxových membrán použít metody hemodiafiltrace on-line s co nejvyšší výměnou tekutin při zachování bezpečnosti procedury.

Zlepšení efektivity a bezpečnosti

Provedené klinické studie dokumentují výborný poměr mezi eliminací b2-mikroglobulinu a minimálními ztrátami albuminu.

Nová řada HiFlo
Symbol + představuje další inovaci

Společnost B. Braun Avitum AG na základě těchto poznatků vyvinula nový hemodiafiltr s názvem Diacap® a Polysulfone+ HiFlo. Tento produkt přináší pro moderní high-fluxové hemodiafiltrace další zvýšení efektivity, výkonnosti i bezpečnosti. Nová membrána má optimalizovanou strukturu a její eliminační profil se dále přibližuje lidské ledvině.

Plus ve vlastnostech - přínos pro pacienty

Vysoce permeabilní hemodiafiltry HiFlo jsou určeny pro vysokoobjemovou hemodiafiltraci on-line. Díky optimalizované geometrii membrány a vysokému ultrafiltračnímu koeficientu a špičkovým charakteristikám přináší optimální řešení dle posledních doporučení. Na trh přichází ve velikosti 1,8 m2 a 2,3 m2.

MUDr. Petr Hora, MBA
obchodní a marketingový
manažer divize B. Braun Avitum 


Základní vlastnosti

  • Membrána z modifikovaného poly­sulfonu s profilem bližším vlastnostem lidské ledviny
  • Excelentní balance mezi eliminací b2-mikroglobulinu a minimální ztrátou albuminu
  • Výrazně lepší eliminace uremických toxinů
  • Vhodný pro vysokoobjemové náhrady metodou hemodiafiltrace on-line
  • Špičková biokompatibilita a optimální retence endotoxinů

 
Vlastnosti in-vitro dle EN1283 HiFlo 18 HiFlo 23
Ultrafiltrační koeficient [ml/h/mmHg] 78 92
Clearance: QB = 400 ml/min. QF = 100 ml/min.  
Urea 354 360
Kreatinin 328 342
Fosfáty
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Společnost B. Braun patří k předním světovým poskytovatelům dialyzační péče a výrobcům technologií a spotřebního materiálu pro dialýzu. Dlouhodobě usiluje o maximální bezpečnost a komfort pacientů i personálu a v dubnu uvedla na trh harmonizované portfolio kyselých koncentrátů pro bikarbonátovou hemodialýzu.

22.07.2021
Nefrologie

Začátkem prosince roku 2020 se uskutečnil z jara odložený 38. kongres České nefrologické společnosti, jehož účastníci mohli ve virtuálním prostoru získat nejnovější poznatky z vědeckých výzkumů a vyměnit si zkušenosti z klinické praxe.

10.03.2021
Nefrologie

Ačkoliv počet transplantovaných ledvin v roce 2020 klesl v ČR kvůli pandemii koronaviru zhruba o 10 %, Dialyzační středisko B. Braun Avitum v Teplicích hlásí mimořádná čísla. Loni se podařilo v Teplicích připravit a v IKEM následně transplantovat 8 pacientů. „Musím poděkovat jak odvážným pacientům, tak důslednému personálu, že se nenechali Covidem zastavit. Je to nadprůměrný výsledek, který v první řadě zvedá kvalitu života našich pacientů,“ komentuje počet transplantací MUDr. František Švára, vedoucí lékař dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Teplicích.

09.03.2021
Nefrologie