Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Diacap® Polysulfone+ HiFlo

Petr Hora

1. Červen 2008

Nejmodernější způsob náhrady funkce ledvin

High-fluxová hemodiafiltrace - nejmodernější forma ošetření

Zlepšování kvality léčby, dlouhodobé prognózy a kvalita života dialyzovaných pacientů jsou hlavním zájmem nefrologů i společností vyrábějících zdravotnické prostředky a technologie pro náhradu funkce ledvin. Řada studií posledních let potvrdila, že morbiditu i mortalitu pacientů s chronickým selháním ledvin je možno snížit pomocí high-fluxové hemodiafiltrace. Tato skutečnost vedla i k přepracování evropských guideline (European Best Praktice Guidelines on Haemodialysis, květen 2007, kapitola 2.), která doporučují použít high-fluxové syntetické membrány k oddálení komplikací hemodialyzační terapie.

Zvláště jsou tyto membrány indikovány k redukci amyloidózy, zlepšení kontroly hyperfosfatémie, redukci zvýšeného kardiovaskulárního rizika a zlepšení kontroly léčby anémie. Současně je doporučeno k optimálnímu využití vysoké permeability high-fluxových membrán použít metody hemodiafiltrace on-line s co nejvyšší výměnou tekutin při zachování bezpečnosti procedury.

Zlepšení efektivity a bezpečnosti

Provedené klinické studie dokumentují výborný poměr mezi eliminací b2-mikroglobulinu a minimálními ztrátami albuminu.

Nová řada HiFlo
Symbol + představuje další inovaci

Společnost B. Braun Avitum AG na základě těchto poznatků vyvinula nový hemodiafiltr s názvem Diacap® a Polysulfone+ HiFlo. Tento produkt přináší pro moderní high-fluxové hemodiafiltrace další zvýšení efektivity, výkonnosti i bezpečnosti. Nová membrána má optimalizovanou strukturu a její eliminační profil se dále přibližuje lidské ledvině.

Plus ve vlastnostech - přínos pro pacienty

Vysoce permeabilní hemodiafiltry HiFlo jsou určeny pro vysokoobjemovou hemodiafiltraci on-line. Díky optimalizované geometrii membrány a vysokému ultrafiltračnímu koeficientu a špičkovým charakteristikám přináší optimální řešení dle posledních doporučení. Na trh přichází ve velikosti 1,8 m2 a 2,3 m2.

MUDr. Petr Hora, MBA
obchodní a marketingový
manažer divize B. Braun Avitum


Základní vlastnosti

  • Membrána z modifikovaného poly­sulfonu s profilem bližším vlastnostem lidské ledviny
  • Excelentní balance mezi eliminací b2-mikroglobulinu a minimální ztrátou albuminu
  • Výrazně lepší eliminace uremických toxinů
  • Vhodný pro vysokoobjemové náhrady metodou hemodiafiltrace on-line
  • Špičková biokompatibilita a optimální retence endotoxinů
Vlastnosti in-vitro dle EN1283
HiFlo 18 HiFlo 23
Ultrafiltrační koeficient [ml/h/mmHg]
78
92
Clearance: QB = 400 ml/min. QF = 100 ml/min.
Urea 354 360
Kreatinin 328 342
Fosfáty

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník