Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Produkt měsíce: Braunoderm® - spolehlivá dezinfekce operačního pole

22. Listopad 2012

Produkt měsíce: Braunoderm® - spolehlivá dezinfekce operačního pole

Ke tradičním dezinfekčním přípravkům společnosti B. Braun patří Braunoderm®. Jedná se o alkoholový roztok PVP-jódu určený primárně k dezinfekci operačního pole, ale lze ho využít i pro dezinfekci kůže před injekcemi, biopsiemi, katetrizacemi, odběry krve apod.

 

Braunoderm® je dodáván v barvené formě pro zřetelné vyznačení operačního pole nebo nebarvený, který má pouze světle žlutý odstín způsobený přítomným PVP-jódem. Výhodou této formy je možnost jeho využití v oblasti, kde by výrazné zbarvení mohlo být na překážku, např. v obličejové části apod. Při aplikaci, kdy je pokožka zvlhčená roztokem, je zbarvení patrné, ale po zaschnutí je minimální.

Z hlediska prevence infekce v místě operačního zákroku (SSI) patří Braunoderm® k nejspolehlivějším přípravkům. K bezpečnosti na operačním sále přispívá ve srovnání s jinými alkoholovými přípravky nízkým obsahem alkoholu a tím pádem vyšším bodem vzplanutí ve srovnání s jinými alkoholovými přípravky.

Složení ve 100 g přípravku:

 •    2-propanol 50,0 g
 •    PVP-jód 1,0 g (účinnou látkou je 0,1 g disponibilního jódu)

 

Účinnost

 •     baktericidní, včetně MRSA
 •     mykobaktericidní
 •     fungicidní
 •     účinný proti obaleným virům: vaccinia, HBV, HCV, HIV, proti neobaleným virům: polio

Použití (doba aplikace)

 •    Pokožka chudá na mazové žlázy

  -  před injekcí, punkcí apod.: 15 s

  -  před punkcemi kloubů, tělních dutin,  dutých orgánů, před chirurgickým zákrokem: 60 s

 •    Pokožka bohatá na mazové žlázy: 10 minut
 •    Účinnost na obalené viry HCV (BVDV), vacciniavirus: 30 s
 •    Účinnost na poliovirus: 2 minuty

Výhody

 • Spojuje rychlý účinek 2-propanolu s širokým spektrem účinnosti PVP-jódu
 • Rychlá účinnost - během 15 sekund s dobrou prolongovanou účinností
 • Testována účinnost na MRSA a poliovirus
 • Umožňuje dobrou přilnavost incizních fólií
 • Hnědě zbarvené obaly signalizují obsah sloučeniny jódu  

 

Infekce v místě operačního zákroku patří k nejčastějším nozokomiálním nákazám v chirurgických oborech. Mohou vést nejen k významnému zvýšení morbidity a mortality, ale také k nárůstu léčebných nákladů. Nejčastějšími patogeny, které způsobují infekci, jsou Staphylococcus aureus  a koaguláza-negativní stafylokoky, které jsou součástí normální kožní flóry. Proto je předoperační dezinfekce operačního pole standardním postupem před jakýmkoliv chirurgickým zákrokem, aby se množství kožní mikrobiální flóry před incizí snížilo. K dnešnímu dni CDC  (Centers for Disease Control and Prevention) ani WHO (World Health Organisation) nevydaly žádné doporučení, jaká antiseptika by měla být preferována, aby se co nejlépe předešlo pooperační SSI.

Klinická studie provedená v Univerzitní nemocnici v Basileji na 1 014 pacientech uvádí výskyt SSI při použití Braunodermu® k přípravě operačního pole v pouhých 4,04 % sledovaných případů [1]. To je výrazně nižší incidence SSI, než je uváděna ve dříve prováděné studii s alkoholovým přípravkem chlorhexidinu, resp. vodným roztokem PVP-jódu, kde byl zaznamenán výskyt SSI 9,5 %, resp. 16,1 % [2].

Studie [1] poskytuje  pádný důkaz, že alkoholový  roztok PVP-jódu je vhodný pro dezinfekci operačního pole. Navíc výsledky baktericidní účinnosti prokázaly účinnost na všechny posuzované izoláty.

Braunoderm® lze zakoupit prostřednictvím řetězce Zelená hvězda

Braunoderm® barvený - alkoholový dezinfekční prostředek na kůži s obsahem PVP-jódu 

Literatura:


[1]
Tschudin-Sutter S., Frei R., Egli-Gany D., Eckstein F., Valderrabano V., Dangel M., Battegay M., Widmer A.F., No Risk of Surgical Site Infections From Residual Bacteria After Disinfection With Povidone-Iodine-Alcohol in 1014 Cases, Annals of Surgery, March 2012; 255, Nr. 3.

[2] Darouiche RO, Wall MJ, Jr, Itani K.M. et al., Chlorhexidine-alcohol versus povidle-iodine for surgical-site antisepsis, N Engl J Med 2010; 362:18-26.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

S Ivou Škodovou jsem se poprvé setkal v roce 2004 na pracovní poradě. Bylo to ještě ve starém sídle společnosti B. Braun v Cigánkově ulici v Praze. Celý kolektiv, včetně vedoucího, tehdy čítal pouze čtyři osoby. Iva mluvila pro mě neznámou řečí – používala výrazy jako např. Lifosan, Braunol, kvartérní amonné soli apod. První obchodní schůzky jsme absolvovali společně a já jen koukal…

09.07.2021

Společnost B. Braun je významným partnerem zdravotníků v boji proti šíření infekce. Kromě toho, že dodává dezinfekční a ochranné prostředky do nemocnic a ambulancí, prostřednictvím své Aesculap Akademie se intenzivně věnuje vzdělávání v oblasti prevence. Na tom, že se B. Braun dostal do povědomí řady pracovišť, pracuje firma systematicky již mnoho let a opírá se přitom o své nejlepší spolupracovníky.

09.07.2021

Rozhovor s epidemioložkou MUDr. Vilmou Benešovou

29.09.2016
Aesculap Akademie