Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aquaboss ® Nejčistší voda pro dialýzu

18. Září 2015

Aquaboss ® Nejčistší voda pro dialýzu

Při hemodialýze jsou pacienti vystaveni působení velkého množství dialyzačního roztoku, který je z více než 99,3 % tvořen vodou a který od krve pacienta odděluje neselektivní polopropustná membrána dialyzátoru. Podle klinických údajů jsou kontaminující látky obsažené v dialyzačním roztoku klíčovými faktory pro akutní i chronické problémy, včetně vážného poškození zdraví pacientů. Odhaduje se, že velký počet těchto případů není vůbec zachycen, protože chronické symptomy a vedlejší účinky se často vztahují k sekundárním problémům pacientů s chronickým selháním funkce ledvin. Z toho důvodu je kvalita vody v moderní dialýze základním pilířem.

 

Impulzní zpětný proplach

Neupravená voda obsahuje rozpuštěné a nerozpuštěné látky. Časem se tyto látky projeví na membráně reverzní osmózy (dále jen RO) čímž vznikne riziko, že membránou začnou prorůstat bakterie, které budou

uvolňovat endotoxiny. Kromě toho dojde k zanášení membrány, což sníží množství produkovaného permeátu. Impulzní zpětný proplach (patent Lauer) je volitelným příslušenstvím pro všechna zařízení RO Aquaboss®. Tato inovativní technologie průtoku významně snižuje zanášení membrány RO. To má pak dvě výhody: stabilní množství produkovaného permeátu a jeho trvale vysokou kvalitu.

 

Dvoustupňový systém RO pro různě velká střediska

Jednostupňové systémy RO představují spolehlivé řešení pro všechny standardní léčebné postupy. Tyto systémy však často nedokážou dostatečně redukovat množství určitých iontů, jako jsou nitráty nebo hliník, pod stanovenou hodnotu. Takové látky je možné odstranit ve druhém stupni RO, což zajišťuje vyšší kvalitu permeátu a vynikající podmínky pro provádění hemodiafiltrace nebo high-flux dialýzy. Koncentrát z druhého stupně RO je následně přiváděn zpět do prvního stupně, nedochází tedy k žádným dodatečným ztrátám vody, což snižuje provozní náklady.

 

Komplexní termická dezinfekce

Termická dezinfekce je dnes zpravidla považována za nedílnou součást moderních dialyzačních systémů. Musí ovšem zahrnovat celý systém úpravy vody, a to od rozvodného systému přes dialyzační přístroj až po přístroj pro RO. Jednostupňové i dvoustupňové systémy Aquaboss® této podmínce vyhovují a umožňují provádění termické dezinfekce i samotné RO, a to včetně všech jejích prvků a součástí od vstupní nádrže až po koncovku distribučního systému permeátu.

 

Sekundární okruh bez mrtvých prostor

Zajištění vysoké kvality permeátu vyžaduje trvalý a stabilní průtok v celém systému na úpravu vody. Častou slabinou všech distribučních systémů je připojení hadice od primárního okruhu rozvodu permeátu k dialyzačnímu přístroji, kde v době odstavení monitoru vzniká mrtvé místo. Ve stojatém permeátu dochází k množení biofilmu, což způsobuje zpětnou kontaminaci primárního okruhu. Sekundární okruh bez mrtvých míst Aquaboss® zaručuje trvalý průtok permeátu až k dialyzačnímu přístroji i při jeho odstavení.

 

Průtokový ohřívač

Zvyšující se poptávka po termické dezinfekci je v souladu s aktuálními požadavky na kvalitu vody pro dialýzu. Jedním z řešení je systém Aquaboss® Hot Rinse Smart 300/500, dezinfekční systém se zásobníkem předehřáté vody. Ve většině zásobníkových systémů nalézáme místa se stojatým permeátem a mrtvé prostory. Proto byl úspěšně uveden na trh systém s průtokovým ohřevem Aquaboss® Hot RinseSmart, který mrtvé prostory neobsahuje a umožňuje souběžnou termickou dezinfekci i několika dialyzačních monitorů.

 

Parní sterilizace

Svou podstatou je dezinfekce odstraněním patogenních bakterií. Ačkoliv je termická dezinfekce vhodným řešením pro eliminaci bakterií, ve skutečnosti ve vodě o teplotě 90 °C všechny nebezpečné bakterie eliminovány nebudou. Systém parní sterilizace Aquaboss® umožňuje sterilizaci parou o teplotě 140 °C, v současné době se tak jedná o jediné známé řešení pro úplné odstranění všech mikroorganismů (bakterií, virů, plísní) a prionů v systému rozvodů permeátu. Systém parní sterilizace

Aquaboss® je podle potřeby periodicky nasazován jako doplňkové bezpečnostní opatření v rámci smlouvy o rozšířené technické podpoře prováděné firmou Lauer, což vede ke snížení následných nákladů ve srovnání se standardními systémy.

 

Vizualizace a optimalizace procesu

Aquaboss® Vision představuje systém pro on-line monitoring provozu určený pro všechny zdravotnické přístroje Aquaboss®. Tento software umožňuje vizualizaci provozních parametrů

a zobrazuje stav a číselné údaje všech senzorů. Možnost výměny protokolů a on-line monitoring

provozního stavu umožňuje rychlou identifikaci závad a prevenci chyb. Aquaboss® Vision tak pomáhá zajistit hospodárnou údržbu a představuje optimalizovaný elektronický uživatelský nástroj.

 

Výběr různých druhů provedení rozvodů permeátu

Pro potřeby a požadavky zákazníků obsahuje portfolio produktů Aquaboss® všechny druhy materiálů od běžného PVCU či PEX až po nerezovou ocel. Kromě toho si zákazník může zvolit ze dvou různých druhů řešení systému rozvodů. Jako první možnost se nabízí standardní jednoduché hadicové připojení, zatímco druhé řešení se sekundárním okruhem je zcela bez mrtvých míst a zajišťuje úplnou cirkulaci permeátu až k dialyzačnímu monitoru i při jeho vypnutí.

 

Zařízení pro rozvod médií

Portfolio produktů Aquaboss® nabízí celou řadu jednotek pro rozvod médií v rámci hemodialyzační stanice. Aquaboss® Flex je nejnovější inovací společnosti Lauer, díky níž je zajištěna dodávka permeátu k dialyzačnímu monitoru bez hadic a trubek umístěných na zemi. Tím je dosaženo nejvyššího stupně hygieny dialyzačního střediska. Další výhodou je jasné a nezáměnné odlišení permeátu a odtoku.

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Většina dialyzovaných pacientů chápe docházení na dialyzační středisko jako nutnost, se kterou se dříve či později musí smířit a musí se naučit plánovat si svůj životní rytmus mezi dny, kdy na dialýzu jezdí a mezi dny, kdy mají „volno“. Ke klasické hemodialýze prováděné na dialyzačním středisku, existují, kromě transplantace ledviny, také další dvě alternativy.

12.01.2022

Jako nosné téma při příležitosti Světového dne hygieny rukou, připadajícího na den 5. května, byla vybrána problematika rezistence a edukace.  
Skupina B Braun ve spolupráci s vybranými pracovišti připravuje on-line školení.

17.05.2017
Lidé a společnost

Stabimed® není pouze název jednoho přípravku, ale celého systému péče o nástroje, jak termostabilní, tak termolabilní. Uživatelé tak mají k dispozici přípravky na flexibilní a rigidní endoskopy, které však stejně dobře vyhovují i standardním chirurgickým nástrojům a příslušenství.

09.05.2017
Dezinfekce a hygiena