Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Článek

Akútne stavy v nefrológii - kongres sekcie sestier v Nízkych Tatrách

Jana Híčiková

11. září 2013

Akutní dialýza

V dňoch 19. - 21. 6. 2013 sa v hoteli Družba v Nízkych Tatrách konal už XXII. kongres sestier pracujúcich v nefrológii. Kongres organizuje Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii v spolupráci so SLS a za výraznej podpory sponzorov.

Každoročne sa na kongrese zúčastňujú zástupcovia zo všetkých dialyzačných centier na Slovensku, ale aj zo zahraničia. Nebolo to inak ani tento rok. Zúčastnilo sa na ňom 220 účastníkov a odprednášalo sa 32 prezentácií, z toho aj dve prednášky z Českej republiky.

Hlavnou témou kongresu boli Akútne stavy v nefrológii. Táto téma je mimoriadne aktuálna. Dokazuje to záujem zo strany prednášajúcich i fakt, že rovnaká téma bola v roku 2013 vyhlásená aj v rámci Svetového dňa obličiek.

Podľa štatistík sú vo svete približne 3 milióny pacientov s ochorením obličiek a každoročne sa tento počet zvyšuje

Neustále pribúdajú pacienti s rôznymi komplikáciami, ktoré si vyžadujú rôzne postupy pri ošetrovateľskej starostlivosti. Variabilita akútnych stavov a eliminačných metód v strediskách v rámci Slovenska sa líši. Získať skúsenosti a výber vhodnej metódy na zabezpečenie kvality života a zvládnutie akútneho stavu len z literatúry je nedostačujúce. Na doplnenie informácií slúži práve prezentácia samotných kazuistík a postupov na takýchto podujatiach. V rámci odborného programu odznelo na túto tému 8 prezentácií. Prezentácia Mgr. A. Michnáčovej z dialyzačného centra UN Martin takisto potvrdila, že variabilita akútnych stavov v strediskách je významná. V nej predstavila kazuistiky, ktoré sa vyskytli počas jedného roku v ich stredisku.

Súčasťou odborného programu bolo aj edukačné minisympózium Aesculap Akadémie spoločnosti B. Braun Avitum

Spoločnosť B. Braun Avitum a vzdelávacia inštitúcia Aesculap Akadémia už niekoľko rokov aktívne pôsobia v nefrologickej oblasti. Podieľajú sa ako oficiálny partner podujatí a zároveň spolupracujú na odbornom programe. Toto sympózium je už 2. v poradí a každý rok sa venuje aktuálnym problémom. Témou sympózia bola Kvalita a bezpečnosť na dialýze zameraná na personál. Počet pacientov s ochorením obličiek sa zvyšuje, čo je priamo úmerné aj zvyšovaniu počtu pacientov na dialýze a, samozrejme, aj zvyšovaniu práce zamestnancov. Dochádza k zvyšovaniu počtu výkonov na dialýze, kanylácii cievnych prístupov, spotrebe liečiv, a tým aj k možnosti rôznych poranení pri týchto úkonoch. Poranenia u zdravotníckych pracovníkov sú nebezpečné a treba pristúpiť k ich eliminácii, čo potvrdzuje aj smernica EÚ č. 83/2013 Z. z., ktorá bola na Slovensku prijatá od 3. apríla 2013. Smernica obsahuje spôsob a podmienky, ktoré musí zamestnávateľ dodržať pri ochrane zamestnancov pracujúcich v zdravotníctve. Súčasťou smernice je aj nariadenie používať zdravotnícky materiál obsahujúci bezpečnostné prvky, ktorý je dostupný na trhu.

Firma B. Braun prijala tento fakt ako prioritu v rámci svojho výrobného programu a už niekoľko rokov dodáva na trh injekčné ihly, kanyly a liečivá, ktoré obsahujú bezpečnostné prvky. V rámci edukačného minisympózia boli prezentované dialyzačné ihly Diacan® S, ktoré obsahujú bezpečnostný prvok a eliminujú tak možnosť poranenia personálu. Skúsenosti s používaním týchto ihiel v praxi predstavila PhDr. J. Oravcová.

V rámci kongresu sa organizačný výbor snaží, aby každý účastník získal čo najviac informácií, čo dokazuje aj zaradenie dvoch workshopov - Adherencia u dialyzovaných pacientov. Partnerom pri ich organizovaní bola firma Sanofi, ktorá týmto významne podporila kvalitu kongresu.

V súčasnosti nie je ľahké zabezpečiť kvalitu odborného podujatia po stránke organizačnej a odbornej. Nestačí len vysokokvalifikovaný organizačný výbor, je potrebná aj spolupráca partnerov zo strany firiem, ktorá prispeje ku kvalite podujatia. Je dobré, že takýchto partnerov sme získali zo strany firmem Sanofi a B. Braun Avitum, a dúfam, že naša spolupráca bude pokračovať.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník