Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aesculap TRJ® - TROJA - nový přírůstek kyčelní endoprotetiky

15. Únor 2011

Aesculap TRJ® - TROJA - nový přírůstek kyčelní endoprotetiky

K 1. lednu 2011 jsme v České republice a na Slovensku zaregistrovali nový přírůstek do rodiny kyčelních dříků Aesculap,
který nese název Troja, respektive TRJ® (Trochanter Retaining Joint Replacement). A jaké jsou první dojmy?

Jedná se o titanový necementovaný kyčelní dřík Zweymüllerova typu (dříky tohoto typu patří ve světě kyčelní endoprotetiky k velice spolehlivým, a to jak u primoimplantací, tak také u revizních a rerevizních operací), jehož důležitou vlastností je šetrnost vůči velkému trochanteru a přilehlým měkkým tkáním.

Dřík TRJ® má dvoukuželový tvar s otryskaným povrchem bez nástřiku pro optimální osteointegraci. Excentrická distální špička dříku TRJ® zjednodušuje minimálně invazivní zavedení do femuru, a zabraňuje tak možnosti varózního postavení dříku. Je možnost výběru dvou variant dříku - TRJ® standard s CCD úhlem 131° nebo TRJ® lateralizovaná s CCD úhlem 123° a dodatečným offsetem 6 mm. Štíhlý design krčku TRJ® s kónusem 12/14 nabízí optimalizovaný rozsah pohybů kloubu v kombinaci s hlavicí a jamkou Aesculap. Dřík TRJ® lze kombinovat s necementovanými a cementovanými acetabulárními systémy. Modulární systém jamek Plasmacup® vedle artikulace velké hlavice 36   mm keramika - keramika s komponentami Biolox® delta umožňuje také artikulaci keramika - polyetylen či kov - polyetylen.

Nově vyvinutý koncept rašplí TRJ® s modulárně oddělenou trochanterickou rašplí podporuje bezpečné opracování kosti šetrné ke svalům a k trochanteru. Ozubení hlavních rašplí TRJ® nepřichází do styku s masivem trochanteru a abduktory, které na něj nasedají. Tlak na měkké části nebo proti masivu trochanteru tak odpadá. Modulárně oddělené trochanterické rašple TRJ® se uplatňují teprve na závěr, aby se proximálně-laterální kostní ložisko pod trochanterem se zavedenou hlavní rašplí připravilo bezpečně a přesně.

Kombinace systému TRJ® s přístupovými nástroji Aesculap MIOS® (Minimally Invasive Orthopaedic Solutions) zaručuje šetrnou a precizní implantační  techniku pro běžné a méně invazivní operační přístupy ke kyčelnímu kloubu.

Hlavní rašple se zavádějí lehce mediálně, tak aby ozubení rašple před laterálně-proximálním vybráním nezařezávalo do masivu trochanteru. Tento postup podporuje ideální křivku zavedení hlavních rašplí, kdy se poté rašple vystředí v distální části femorální dřeňové dutiny.

Závěrečná proximálně-laterální preparace femuru se provádí pomocí zavedené hlavní rašple, jež slouží jako vodič pro trochanterické dláto (obr. 1. a 2) a pro modulární trochanterickou rašpli (obr. 3).

V dnešní době kvapného vývoje a silné konkurence v ortopedickém světě je velice důležité udržet rychlý a pevný krok. A já doufám, že k tomu přispěje také nový dřík Aesculap TRJ®. Rád bych novému přírůstku popřál sílu trojského koně.

MUDr. Ondřej Rejda
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory