Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ortopedie:

Aesculap TRJ® - TROJA - nový přírůstek kyčelní endoprotetiky

MUDr. Ondřej Rejda

15. Únor 2011

K 1. lednu 2011 jsme v České republice a na Slovensku zaregistrovali nový přírůstek do rodiny kyčelních dříků Aesculap, který nese název Troja, respektive TRJ® (Trochanter Retaining Joint Replacement). A jaké jsou první dojmy?

Jedná se o titanový necementovaný kyčelní dřík Zweymüllerova typu (dříky tohoto typu patří ve světě kyčelní endoprotetiky k velice spolehlivým, a to jak u primoimplantací, tak také u revizních a rerevizních operací), jehož důležitou vlastností je šetrnost vůči velkému trochanteru a přilehlým měkkým tkáním.

Dřík TRJ® má dvoukuželový tvar s otryskaným povrchem bez nástřiku pro optimální osteointegraci. Excentrická distální špička dříku TRJ® zjednodušuje minimálně invazivní zavedení do femuru, a zabraňuje tak možnosti varózního postavení dříku. Je možnost výběru dvou variant dříku - TRJ® standard s CCD úhlem 131° nebo TRJ® lateralizovaná s CCD úhlem 123° a dodatečným offsetem 6 mm. Štíhlý design krčku TRJ® s kónusem 12/14 nabízí optimalizovaný rozsah pohybů kloubu v kombinaci s hlavicí a jamkou Aesculap. Dřík TRJ® lze kombinovat s necementovanými a cementovanými acetabulárními systémy. Modulární systém jamek Plasmacup® vedle artikulace velké hlavice 36   mm keramika - keramika s komponentami Biolox® delta umožňuje také artikulaci keramika - polyetylen či kov - polyetylen.

Nově vyvinutý koncept rašplí TRJ® s modulárně oddělenou trochanterickou rašplí podporuje bezpečné opracování kosti šetrné ke svalům a k trochanteru. Ozubení hlavních rašplí TRJ® nepřichází do styku s masivem trochanteru a abduktory, které na něj nasedají. Tlak na měkké části nebo proti masivu trochanteru tak odpadá. Modulárně oddělené trochanterické rašple TRJ® se uplatňují teprve na závěr, aby se proximálně-laterální kostní ložisko pod trochanterem se zavedenou hlavní rašplí připravilo bezpečně a přesně.

Kombinace systému TRJ® s přístupovými nástroji Aesculap MIOS® (Minimally Invasive Orthopaedic Solutions) zaručuje šetrnou a precizní implantační techniku pro běžné a méně invazivní operační přístupy ke kyčelnímu kloubu.

Hlavní rašple se zavádějí lehce mediálně, tak aby ozubení rašple před laterálně-proximálním vybráním nezařezávalo do masivu trochanteru. Tento postup podporuje ideální křivku zavedení hlavních rašplí, kdy se poté rašple vystředí v distální části femorální dřeňové dutiny.

Závěrečná proximálně-laterální preparace femuru se provádí pomocí zavedené hlavní rašple, jež slouží jako vodič pro trochanterické dláto (obr. 1. a 2) a pro modulární trochanterickou rašpli (obr. 3).

V dnešní době kvapného vývoje a silné konkurence v ortopedickém světě je velice důležité udržet rychlý a pevný krok. A já doufám, že k tomu přispěje také nový dřík Aesculap TRJ®. Rád bych novému přírůstku popřál sílu trojského koně.

 

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník