Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Adimea® Nový rozměr ve sledování dialyzační dávky

22. Září 2015

Adimea® Nový rozměr ve sledování dialyzační dávky

Často se opakující nedostatečná dávka jednotlivých dialýz souvisí se zhoršenou prognózou pacienta. Toto „poddialyzování“ ale někdy může poměrně dlouhou dobu zůstat personálem nedetekováno. Kt/V se zpravidla vypočítává z výsledků měsíčních odběrů krevních vzorků. Ty jsou ale mnohdy prováděny i méně často než právě jednou měsíčně.

Pokud má pacient neuspokojivé hodnoty Kt/V, je třeba zjistit, co je toho příčinou.

To však může zabrat delší čas. Řešení proto nabízí on-line monitorování adekvátnosti hemodialyzační terapie pomocí systému Adimea®.

 

Systém Adimea® nabízí přesné stanovení poklesu koncentrace nízkomolekulárních látek obsažených v dialyzátu v průběhu dialýzy a z něj vypočtenou účinnost dialyzačního ošetření (Kt/V)

 

Faktory ovlivňující dosaženou dialyzační dávku:

• dodržení délky dialýzy,

• QB (zadaný vs. reálný),

• QD,

• průsvit dialyzačních jehel ,

• nevhodná technika kanylace,

• recirkulace v cévním přístupu,

• správná antikoagulace,

• typ a velikost dialyzátoru.

 

Výhody měření pomocí technologie Adimea®:

• kontinuálnost měření,

• snadno pochopitelné znázornění,

• jednoduchá volba parametrů Kt/V a URR,

• alarmové hlášení při nedosažení nastavených parametrů,

• vyloučení chyb při odběru krevních vzorků,

• VYSOKÁ PŘESNOST měření Kt/V,

• parametry dialyzačního léčení jsou snadno, rychle dostupné a lze je během léčby měnit,

• funguje ihned po zadání váhy pacienta,

• znázorňuje parametry eKt/V, spKt/V,

• není potřeba žádný spotřební materiál navíc (kyvety),

• umožňuje prognózu léčby a její adekvátnost.

 

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Základním a velmi důležitým požadavkem uživatelů dialyzačního monitoru by měla být jeho bezpečnost pro dialyzované pacienty. Jedním ze základních nastavovaných parametrů dialyzačního ošetření je objem ultrafiltrace, jenž se stává relativně nebezpečným parametrem pro pacienty se sklonem k hypotenzi.

14.10.2021
Dialyzační technika

Začátkem prosince roku 2020 se uskutečnil z jara odložený 38. kongres České nefrologické společnosti, jehož účastníci mohli ve virtuálním prostoru získat nejnovější poznatky z vědeckých výzkumů a vyměnit si zkušenosti z klinické praxe.

10.03.2021
Nefrologie

Rychlejší příprava a jednodušší obsluha, účinná prevence hypotenze a vysoce efektivní jednojehlová dialýza - představujeme nový, inteligentní dialyzační monitor.

02.11.2016
Dialyzační technika