Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zkušenosti s šicím materiálem B. Braun v cévní chirurgii

30. Březen 2009

Zkušenosti s šicím materiálem B. Braun v cévní chirurgii

V dnešní moderní době využíváme všechny medicínské prostředky k tomu, abychom mohli co nejlépe léčit naše pacienty. Snažíme se pro svoji praxi zajistit nejenom dobrý, ale i cenově výhodný materiál. Pracuji v medicíně již šestadvacátým rokem, a tak si myslím, že jsem prošel nejen „medicínským výcvikem“, ale i poznáním, co je z chirurgických materiálů pro mne a mé klienty dobré.

Věnuji se hlavně cévní chirurgii a musím konstatovat, že jsem dlouho hledal na trhu cévní steh, na který je spolehnutí.

Polypropylénové cévní vlákno se dvěma jehlamiPolypropylénové cévní vlákno se dvěma jehlamiSoučástí Vaskulárního centra Vítkovické nemocnice v Ostravě je oddělení angiologické i cévně-chirurgické. Pacienti zde podstupují jak výkony operační, tak i endovaskulární. Ročně je zde odoperováno okolo pěti set pacientů s cévním onemocněním. Při tepenných rekonstrukcích používáme protézy PTFE VascuGraft® a pletené UniGraft® od firmy B. Braun. Je výhodné, můžeme-li použít cévní náhradu i šicí materiál od jedné firmy, jelikož kvalitní vlastnosti jednotlivých materiálů se potencují. Při použití zmíněných výrobků jsme nezaznamenali negativní zkušenosti jak peroperační, tak i pooperační, a proto se chci s vámi o tyto zkušenosti podělit.

Při pohledu do historie cévní chirurgie nelze nevzpomenout na Alexise Carrela (1873-1944), francouzského chirurga a fyziologa, otce cévní chirurgie. V roce 1912 dostal Nobelovu cenu za práce o šití cév, transplantaci cév a orgánů. Poznal, že základem úspěšné transplantace je co nejdokonalejší spojení cév. Popsal steh typu „end to end“ a „end to side“, tzv. Carrelův steh.

Nakládání stehů na zesílenou cévní protézuNakládání stehů na zesílenou cévní protézuKe kvalitnímu spojení cév se používají nevstřebatelné stehy. Většinou jsou to stehy o síle od 2/0 do 8/0. Nám se osvědčil Premilene®, monofilní nevstřebatelný šicí materiál vyrobený z polypropylenu. Jeho modravé zbarvení dává tomuto materiálu dobré rozlišovací schopnosti, při sutuře má hladký průnik přes cévní stěnu. Pokud šijeme cévu s protézou ať koncem ke konci nebo stranou ke konci, máme možnost vyzkoušet jak 3/8 nebo 1/2 jehly, které nerozšiřují otvory v cévní protéze. Při dotahování stehu využíváme jeho výbornou pevnost a při uzlení schopnost vytvořit bezpečný uzel. I když pacienta revidujeme po týdnech nebo letech, nacházíme opět excelentní pevnost stehu. Se zánětlivou reakcí z materiálu Premilene® jsme se dosud nesetkali. Cévní chirurgové využívají větší délku stehu k anastomóze mezi cévami nebo k sutuře s protézou. Je to délka od 60-90 centimetrů, nám se jeví jako ideální délka 90 centimetrů. Používáme steh s dvěma jehlami, při kalcifikovaných plátech je to jehla s označením C, která má výborný průnik přes aterosklerotické pláty.

Zmíním se ještě o dalších typech stehů, protože po dokončení sutury na tepně následuje sutura ostatních tkání a nakonec i kůže. Zde bych vyzdvihl Safil®, vstřebatelný polyfilní šicí materiál. V minulosti to byl pletený zelený potahovaný materiál, který neměl při dotahování a uzlení nejlepší vlastnosti. Dnes používáme jeho mladšího bratra fialové barvy, který je ideální k sutuře měkkých tkání. Manipulace je snadná, uzlení je bezproblémové a nerozvazuje se. Je zde vysoká pevnost v tahu, která je ještě po osmnácti dnech padesátiprocentní, ke kompletní resorpci dochází až za šedesát až devadesát dní. Může se využít jako pokračovací steh nebo sutura a uzlení jednotlivě. Při suturách na krku po operacích na karotických tepnách využíváme Safil® Quick, který má rychlejší vstřebávání - již padesát procent se vstřebá za sedm dnů. Kompletní resorpce je udávána přibližně za dvaačtyřicet dní. Pacienti nemají zánětlivé reakce.

MUDr. Jozef Chmelo
Vaskulární centrum
Vítkovické nemocnice, Ostrava

MUDr. Jozef Chmelo
Vítkovická nemocnice
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory