Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní:

Zážitková výuka otvírá zdravotníkům nové obzory i na poli výživy

redakce Braunovin

9. Leden 2018

Vzdělávání Aesculap Akademie

Špatná výživa negativně ovlivňuje riziko infekcí, způsobuje zhoršení a zpomalení procesu hojení, rozvoj dekubitů, motoriku pacienta i jeho imunitu. 

Odpoledne účastníci kurzu pracovali ve dvojicích a jejich prvním úkolem bylo sestavení vhodné studené večeře pro onkologického pacienta za použití maket různých druhů potravin. Svůj výběr pak jednotlivé týmy obhajovaly před komisí. Ačkoli některé týmy měly tendenci vyskládat na talíř co největší objem potravin s odůvodněním, že onkologický pacient by měl hodně jíst, komise lépe hodnotila ty, které připravily pestrou a ne příliš vydatnou večeři se zastoupením všech důležitých živin. Nadměrné množství stravy je totiž často onkologickým pacientům nepříjemné a v některých případech je až odpuzuje. 

 

Druhým úkolem pro kurzisty bylo připravit ze sippingu chutný drink. Dvojice měly možnost zvolit si druh a příchuť sippingu a zkombinovat ho s dalšími přísadami, např. s ovocem, polevami, šlehačkou, různými  dochucovadly nebo zdobením. Vznikla tak řada výborných drinků a bylo velmi obtížné vybrat ty nejlepší.

 

Proto je nutné na výživový stav pacienta myslet již při stanovení onkologické diagnózy a ještě před zahájením léčby. Z tohoto pohledu je velmi důležitá prevence a také včasné zahájení podávání enterální výživy, především sippingu. 

Sipping se užívá většinou dlouhodobě, proto musí být pacient dobře obeznámen s tím, jakým způsobem ho má konzumovat, jaké příchutě jsou dostupné na trhu a jak ho lze, hlavně v domácím prostředí, dochutit nebo zakomponovat do přípravy pokrmů.

Neméně důležitý je i postoj zdravotníka, který pacientovi sipping doporučuje. Pacient velmi citlivě vnímá, jestli mu zdravotník svým verbálním i neverbálním chováním dává najevo, že jde o jednoduchou a příjemnou nutriční podporu, nebo naopak, a snadno od zdravotníka převezme jak pozitivní, tak negativní postoj ke konzumaci sippingu.

 

Spojení teorie s praxí a důraz na týmovou spolupráci 

Především z těchto důvodů jsem ocenila kurz Význam nutričního stavu a výživy u onkologického pacienta, který proběhl v září ve výukovém centru Pavilon B. Braun Dialog v Praze ve spolupráci Aesculap Academie a Všeobecné fakultní nemocnice Praha (VFN). Cílem akce bylo účastníky nejen teoreticky seznámit se specifiky výživy při onkologickém onemocnění, ale také je pomocí praktických ukázek přivést k hlubšímu zamyšlení na dané téma.

Dopolední blok prezentací se zaměřil na problematiku pacienta s onkologickým onemocněním z pohledu chirurga, intenzivisty, nutricionisty a nutričního terapeuta. Přednášky uzavřel pohled klinického psychologa na specifika psychiky a chování pacientů s onkologickým onemocněním.

Odpoledne si účastníci kurzu vyzkoušeli, jak pro onkologického pacienta sestavit vhodný jídelníček a jak lze ochutit a namíchat sipping tak, aby byl pro pacienta atraktivní i při dlouhodobém užívání. Kurz jednoznačně kladl důraz na důležitost týmové práce jak v lékařských, tak i v nelékařských oborech.

Pozitivní přístup zdravotníka má na pacienta zásadní vliv

U kurzu, kde účastníci nejen naslouchají přednáškám, ale jsou i aktivně zapojeni do programu, se dá předpokládat, že budou o dané problematice víc přemýšlet a lépe se do ní vžijí. Když pak takto poučený zdravotník doporučí onkologickému pacientovi sipping, bude jeho přístup pozitivní a navíc podložený vlastní zkušeností. Tak můžeme pomoci pacientům překonat případnou nedůvěru a dodat jim chuť k jednoduchému, ale velmi důležitému přísunu energie a živin při onkologickém onemocnění a výrazně snížit riziko podvýživy.

 

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník