Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zasedání skupiny pro výzkum a vývoj pro nový femorální hřeb Targon

17. Červen 2010

Zasedání skupiny pro výzkum a vývoj pro nový femorální hřeb Targon

Na Klinice úrazové chirurgie v německém Murnau an Staffelsee svolal začátkem letošního roku ředitel traumacentra prof. Volker Bühren první zasedání rady pro vývoj nových implantátů Aesculap pro traumatologii. Tentokrát byl na programu vývoj nových hřebů pro ošetření zlomenin stehenní kosti.

Zasedání se uskutečnilo ve městě, které je kolébkou pro vývoj ortopedických, traumatologických
a spinálních implantátů. Místní lékaři se zde této důležité činnosti věnují již dlouhodobě a důkazem toho je i existence vlastní biomechanické laboratoře.

Kromě MUDr. Jaroslava Šráma z libereckého traumacentra byli dalšími pozvanými účastníky významní představitelé ortopedie z Německa, Brazílie, Izraele, Velké Británie či Polska.

Diskuze a prezentace byly zahájeny popisem současné situace na trhu, byla jmenována a popsána řešení jednotlivých producentů, hřeby femorální, laterální femorální, insrumentační systémy, spojení instrumentárií pro více druhů implantátů, nebo naopak výhody unikátních hřebů pro jedinou anatomickou lokalitu. Diskuze byla opravdu bohatá a ukázalo se, že je třeba nejprve pojmenovat očekávání, která má splňovat nový implantát. Od představ k prototypu nového femorálního hřebu vede skutečně dlouhá cesta, ale skupině zkušených traumatologů se nakonec podařilo načrtnout konkrétní obrysy implantátu. Femorální hřeb s možností laterálního zavedení bude vyhnutý a bude mít nové
a samostatné instrumentárium.

Zavádět se bude antegrádně, tedy z oblasti kyčelního kloubu. Retrográdní hřeb by měl být rovný
a logicky by mělo být možné spojit ho instrumentačně s již existujícím systémem Targon TX. Například ošetření zranění zvaného floating knee, kdy jsou zlomeny obě kosti okolo kolene (stehenní i bércová)
a které je v době rozvinutého automobilismu a adrenalinové zábavy častější, než by se zdálo, bude potom snadnější a rychlejší.

Na tomto místě je potřeba vyzdvihnout genialitu a invenční schopnosti priv. doz. Dr. H.-W. Stadtfelda, nyní již penzionovaného přednosty Kliniky pro úrazovou chirurgii v Norimberku. Dosud to byl pouze on, kdo vedl vývoj téměř všech traumatologických implantátů pro divizi Aesculap. Jeho hřeby Targon PF
a Targon PH jsou známé a oceňované doslova po celém světě. Ale všechno se stále mění, a tak zasedání evropsky pojatého Advisory Board (skupiny pro výzkum a vývoj) budou nyní pravidelnou zastávkou na cestě k vývoji nových implantátů a instrumentů z dílny Aesculap. Je dnes již přirozené, ale stále velice potěšující, že mezi členy této rady patří i čeští úrazoví chirurgové.

MUDr. Jiří Šťovíček
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory