Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zasedání skupiny pro výzkum a vývoj pro nový femorální hřeb Targon

17. Červen 2010

Zasedání skupiny pro výzkum a vývoj pro nový femorální hřeb Targon

Na Klinice úrazové chirurgie v německém Murnau an Staffelsee svolal začátkem letošního roku ředitel traumacentra prof. Volker Bühren první zasedání rady pro vývoj nových implantátů Aesculap pro traumatologii. Tentokrát byl na programu vývoj nových hřebů pro ošetření zlomenin stehenní kosti.

Zasedání se uskutečnilo ve městě, které je kolébkou pro vývoj ortopedických, traumatologických
a spinálních implantátů. Místní lékaři se zde této důležité činnosti věnují již dlouhodobě a důkazem toho je i existence vlastní biomechanické laboratoře.

Kromě MUDr. Jaroslava Šráma z libereckého traumacentra byli dalšími pozvanými účastníky významní představitelé ortopedie z Německa, Brazílie, Izraele, Velké Británie či Polska.

Diskuze a prezentace byly zahájeny popisem současné situace na trhu, byla jmenována a popsána řešení jednotlivých producentů, hřeby femorální, laterální femorální, insrumentační systémy, spojení instrumentárií pro více druhů implantátů, nebo naopak výhody unikátních hřebů pro jedinou anatomickou lokalitu. Diskuze byla opravdu bohatá a ukázalo se, že je třeba nejprve pojmenovat očekávání, která má splňovat nový implantát. Od představ k prototypu nového femorálního hřebu vede skutečně dlouhá cesta, ale skupině zkušených traumatologů se nakonec podařilo načrtnout konkrétní obrysy implantátu. Femorální hřeb s možností laterálního zavedení bude vyhnutý a bude mít nové
a samostatné instrumentárium.

Zavádět se bude antegrádně, tedy z oblasti kyčelního kloubu. Retrográdní hřeb by měl být rovný
a logicky by mělo být možné spojit ho instrumentačně s již existujícím systémem Targon TX. Například ošetření zranění zvaného floating knee, kdy jsou zlomeny obě kosti okolo kolene (stehenní i bércová)
a které je v době rozvinutého automobilismu a adrenalinové zábavy častější, než by se zdálo, bude potom snadnější a rychlejší.

Na tomto místě je potřeba vyzdvihnout genialitu a invenční schopnosti priv. doz. Dr. H.-W. Stadtfelda, nyní již penzionovaného přednosty Kliniky pro úrazovou chirurgii v Norimberku. Dosud to byl pouze on, kdo vedl vývoj téměř všech traumatologických implantátů pro divizi Aesculap. Jeho hřeby Targon PF
a Targon PH jsou známé a oceňované doslova po celém světě. Ale všechno se stále mění, a tak zasedání evropsky pojatého Advisory Board (skupiny pro výzkum a vývoj) budou nyní pravidelnou zastávkou na cestě k vývoji nových implantátů a instrumentů z dílny Aesculap. Je dnes již přirozené, ale stále velice potěšující, že mezi členy této rady patří i čeští úrazoví chirurgové.

MUDr. Jiří Šťovíček
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

20. srpna 2021 proběhla v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi operace kyčelního kloubu, při níž byl poprvé na území Česka a Slovenska použit systém augumentací Aesculap Structan®, který je určen k revizním operacím acetabula. Jak se s novým systémem manipuluje? Jaké jsou jeho výhody? Na tyto otázky nám odpověděl primář ortopedického oddělení v Klaudiánově nemocnici MUDr. Pavel Šedivý, který měl možnost systém vyzkoušet.

20.10.2021

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory