Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Vzdělávání sester v nefrologii - VIII. multidisciplinární nefrologický kongres

David Vacek, DiS.

5. leden 2009

Ve dnech 14. - 15. listopadu 2008 se v Brně v hotelu International uskutečnil Multidisciplinární nefrologický kongres. Letošní již osmý ročník byl zaměřen na "Význam vzdělávání sester v nefrologii". To je téma velmi diskutované, a to nejen v oboru nefrologie.

Hned první blok přednášek se tohoto tématu dotkl sděleními Bc. Niny Müllerové a MUDr. Marie Košuličové. Bc. Nina Müllerová, která je vedoucím oddělení nelékařských povolání a uznání kvalifikací na Ministerstvu zdravotnictví České republiky, ve své přednášce vyzdvihla význam vzdělávání sester a zejména vysvětlila, jak vzdělávání funguje nyní a kam by se mělo ubírat do budoucna. Její účast na kongresu byla velkým přínosem, protože mohla zodpovědět řadu dotazů, a zúčastněné sestry tak měly přímý kontakt s Ministerstvem zdravotnictví.

Ředitelka NCO NZO Brno (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů) MUDr. Marie Košuličová připomněla historii vzdělávání sester a nastínila, jaké edukační programy probíhají v současnosti.

Odpolední blok přednášek byl organizován společností B. Braun Avitum a koncipován jako diskuzní fórum na téma ,,Co přinesl systém celoživotního vzdělávání v praxi?“. Byla zde zastoupena pracoviště státních nemocnic, privátních dialyzačních středisek a opět zde svá sdělení měli i zástupci Ministerstva zdravotnictví a NCO NZO Brno.

Toto složení způsobilo, že diskuze byla velmi zajímavá a hlavně přínosná pro všechny zúčastněné.
Poslední páteční blok byl zaměřen na přednášky, které se dotýkaly psychosociálních aspektů dialyzační léčby a náročnosti komunikace mezi sestrou a pacientem.

V sobotu nás úvodní sdělení seznámila s činností nefrologické sekce ČAS (Česká asociace sester) a s aktualitami z prezidia ČAS.

Zajímavá pak byla přednáška, která ukázala na náhradu funkce ledvin z pohledu sestry v intenzivní péči. Velmi důležitá sdělení se týkala sledování bolesti a stavu nutrice u dialyzovaných pacientů.
Kongres byl zakončen sděleními, která byla zaměřena na peritoneální dialýzu.

Letošní Multidisciplinární kongres přinesl kromě odborných sdělení i řadu informací ohledně systému vzdělávání sester a už teď můžeme být zvědaví, jakému tématu se bude věnovat příští rok.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník