Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Vytváříme globální koncept bezpečného podávání cytostatik

30. Říjen 2020

Vytváříme globální koncept bezpečného podávání cytostatik

Společnost B. Braun dlouhodobě prosazuje bezpečné podávání chemoterapie. Prvním úkolem, na který se soustředila, byla ochrana zdravotnického personálu. Tak vznikl Cyto-Set®, uzavřený systém pro bezpečnou přípravu a aplikaci cytotoxických léků, který chrání především zdravotní sestry. V České republice jej využívá již více než dvacet fakultních i okresních nemocnic. Vývoj však pokračuje stále dál. Kromě inteligentních pump Infusomat® Space a uzavřeného systému Cyto-Set® B. Braun uvedl také software Oncosafety® Remote Control, který zamezuje chybnému podání chemoterapie, a ochraňuje tak především pacienty. Naprostou novinkou ve vývoji je pak aplikace umožňující efektivní telemedicínu.

Stop medikačním pochybením

Je mnoho kritických oblastí, jež je nutné sledovat, aby byla terapie pro nemocného bezpečná. Především je to správné léčivo ve správné dávce a způsobu podání pro správného pacienta ve správný čas. U onkologických pacientů můžeme přidat i správné pořadí podávané medikace a náležitou rychlost infuze. Člověk je omylný a dělá chyby. Proto bylo podávání infuze svěřeno chytré infuzní pumpě Infusomat® Space. Na pumpu napojený software Oncosafety® Remote Control, jehož uvedení se v České republice právě chystá, pak dokáže navíc rozpoznat riziko medikačního pochybení, upozornit na ně, a zabránit tak chybnému podání. Vše je navíc pečlivě evidováno, takže zdravotník získá nejen jistotu, že vše probíhá dle plánu, ale také šikovného pomocníka, díky kterému mu odpadne práce s administrativou.

 

 

Telemedicína: Budoucnost je teď

Současná doba nám ukazuje, že změna zavedených postupů při léčbě bude nevyhnutelná. Ke zlepšení péče o pacienty a zvýšení bezpečnosti personálu budou zapotřebí nejen data pro důkladnou analýzu, která umíme získat díky inovativním technologiím, ale také nové formy komunikace. Propojení lékařů a pacientů pomocí aplikace, která dokáže pracovat s daty získanými během podávání léčby, se tak jeví jako správný krok směrem vpřed. „Její vývoj právě probíhá a je to další díl do skládačky jednotného a funkčního systému pro podávání cytostatik od B. Braun, jehož cílem je ochrana zdravotníků, zjednodušení jejich práce a posunutí hranic v péči o pacienty zase o kus dál,“ uzavírá MUDr. František Vojík, manažer divize Hospital Care B. Braun.

 

Sdílíme zkušenosti on-line

Konference a menší události poskytují neutrální prostor pro výměnu zkušeností mezi zdravotníky navzájem. Letošní rok však řadu věcí změnil. Aesculap Akademie proto uspořádala vůbec první webinář „Fórum bezpečného podávání cytostatik“, na kterém se mohli potkat lékaři a zdravotní sestry z celé České republiky, kteří denně pracují s uzavřeným systémem Cyto-Set®.

Prvního pilotního webináře se zúčastnili přednášející z řad stávajících uživatelů sytému Cyto-Set®, i přednášející z příbuzných oborů farmacie Příprava a podávání cytostatik pohledem legislativy, její současný stav a připravované změny byly tématem přednášky PharmDr. Šárky Kozákové, MBA, z Fakultní nemocnice Brno, která se této otázce dlouhodobě věnuje. Mgr. Petr Kabátník z B. Braun Medical, s. r. o., prezentoval prostřednictvím videopřenosu z Pavilonu B. Braun Dialog bezpečnostní systém Oncosafety® Remote Control, který zajišťuje bezpečné a správné podávání terapie správnému pacientovi. Proběhlo také sdílení praktických zkušeností, kterým se věnovala Karolína Straková z hematoonkologického oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Na závěr proběhla moderovaná diskuse a k praktickým otázkám bylo použito Sli Do, jehož prostřednictvím mohli účastníci hlasovat a odpovídat elektronickou cestou, a dát nám tím podněty pro další setkání.

 

www.bezpecnostpersonalu.cz

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti zdravotníckeho personálu pri príprave a podávaní cytostatickej liečby a zároveň zvýšenie bezpečnosti pacientov a zníženie výskytu nežiaducich účinkov. 

14.10.2021
Události

Své zkušenosti s používáním soupravy Cyto-Set® a softwaru Oncosafety Remote Control® (OSRC) popsaly farmaceutky Dr. Maria Antònia Manguesová, Head of Pharmacy Department, a Dr. Estela Morenová, Head Specialist in Onco-hematologic Pharmacy, z Hospital de la Santa Creu i Sant Pau v Barceloně. Právě toto zdravotnické zařízení přispělo do satelitního sympozia společnosti B. Braun svými daty. Sympozium zařadili organizátoři do programu kongresu Best of ASCO 2020 Virtual letos v červnu  ve Španělsku vzhledem k jeho přínosu pro zdraví zdravotnického personálu při podávání protinádorové léčby. 

18.12.2020

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče