Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní:

Úspory hledejme společně v nemocničních procesech – první satelitní sympozium Aesculap Akademie v rámci konference Efektivní nemocnice 2018

Ing. Lucie Kocourková

14. Leden 2019

Aesculap Akademie

Satelitní sympozium se týkalo mimo jiné i efektivní cesty pacienta při jeho léčbě. RNDr. Martin Kalina, PhD. MBA, manažer Aesculap Akademie a marketingu, si na podium zval hosty napříč obory. Všichni přednášející měli stejný cíl – maximálně spokojeného pacienta s efektivně vynaloženými zdroji na jeho léčbu. 

Zástupci nemocničních pracovišť a experti z České republiky i ze zahraničí se se všemi účastníky sympozia podělili o svoje zkušenosti s optimalizací efektivity procesů a zdravotnické péče v nemocničních zařízeních. Téma úspor a afektivity vzbudilo velký ohlas a zájem z řad účastníků sympozia. „My jsme mezi stěžejní témata zvolili záměrně efektivitu nemocničních procesů, protože jej dlouhodobě vnímáme jako zásadní,“ komentuje RNDr. Martin Kalina, PhD. MBA. Z úst managementu vybraných nemocnic zazněly například zkušenosti a výsledky z unikátních projektů mapujících cestu pacienta nemocničním zařízením, které se realizují ve spolupráci s B. Braun experty a s aktivní podporou našeho mateřského koncernu v Německu. „Aktuálně běží v pilotním režimu projekty cesty pacienta nemocnicí s diagnózou totální endoprotézy v Nemocnici Poprad a kolorektálního pacienta ve Fakultní nemocnici v Brně,“ dodává RNDr. Martin Kalina, PhD. MBA a doplňuje, že „cílem je zákazníkům nejen nabízet produkty a služby, ale stát se jejich systémovým partnerem při hledání ucelených řešení v oblasti efektivity léčebných procesů.“

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

předseda představenstva a ředitel Nemocnice Strakonice, a. s.

Představil restrukturalizační proces Nemocnice Strakonice, do které nastoupil v roce 2003. V tu dobu byla nemocnice ve velkých finančních problémech, uvažovalo se o zrušení několika oborů. Nemocnice v tu dobu měla 18 pavilonů, stovky lůžek, dvě odběrová místa a podobně. „My jsme šli cestou centralizace za účelem zvýšení výkonnosti a nebáli jsme se finančních škrtů i na úrovni odměňování zaměstnanců.

V dlouhodobém horizontu jsme se důsledně drželi trojúhelníku Personál, Ekonomika, Investice. Dnes je Nemocnice Strakonice v černých číslech a nabízí svým pacientům profesionální péči ve všech oborech,“ dodává Tomáš Fiala.

 

 

Dominik Kuhne

Senior Business Manager, Aesculap AG, Tuttlingen, Německo

Téma, jak zlepšit kvalitu a efektivitu cesty pacienta v jeho léčbě, řeší koncern B. Braun celosvětově. Mezi tři největší globální výzvy podle Dominika Kuhnea patří ekonomické limity, nedostatek kvalifikovaných pacientů a stále se zvyšující očekávání pacientů. Zásadní je začít s pacientem spolupracovat ještě před nástupem do nemocnice, a to formou edukace, zahájit včasnou rehabilitaci, nastavit správný management řešení bolesti či optimalizovat nástroje. Zároveň představil nový koncernový přístup scanu cesty ortopedického pacienta nemocnicí.

 

Ing. Peter Petruš, MBA

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Nemocnice Poprad, Slovensko

Nemocnice Poprad se v rámci Slovenska i ČR jako první letos v březnu zapojila do projektu Efektivní cesta pacienta s diagnózou totální endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu. „Hlavním cílem bylo zvýšit spokojenost pacientů a optimalizovat procesy. Švýcarští, němečtí a čeští experti společnosti B. Braun strávili v nemocnici několik intenzivních dní a výsledky se dostavily. Podařilo se nám zkrátit dobu hospitalizace a rychleji navrátit pacienty do běžného života. Věřím, že díky optimalizaci operačních nástrojů a dalším opatřením ušetříme několik set tisíc eur ročně,“ říká Peter Petruš.

 

MUDr. Alan Munteanu

člen vedení Skupiny B. Braun

Popsal, jak v praxi vypadá realizace projektu Efektivní cesta pacienta. Nejdříve se musí najít medicínský partner, který má na realizaci opravdový zájem. Poté přijede do zdravotnického zařízení tým odborníků z B. Braun, kteří na pracovišti stráví několik dní a zaměří se na každou část cesty pacienta. Samotný scan trvá dva dny, tým se rozběhne po nemocnici, má připravené dotazníky a komunikuje s vybraným personálem. Po této fázi přichází vyhodnocení. „Není zde prostor popisovat všechny fáze projektu, ale rád bych vyzdvihl fakt, že mne moc překvapila ochota spolupracovat a nadšení, které čišelo z lidí na sálech jak v Bohunicích, tak v Popradu. Cítili, že to má smysl, a já jsem rád, že jsme je nezklamali,“ uzavírá Alan Munteanu.

 

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

předseda České chirurgické společnosti a přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno

FN Brno pod vedením Zdeňka Kaly jako první realizuje tzv. Kolorektální projekt neboli cesta kolorektálního pacienta. Cílem projektu jsou úspory v nemocnici, prevence, snížení komplikací a racionalizace provozu. „Jako první jsme si zvolili kolorektum. Je to oblast, v níž je velmi náročná operativa, pacienti jsou dlouhodobě hospitalizováni a dlouhou dobu tráví na JIP. Část pacientů také trpí karcinomem kolorekta (ČR je v první pětce incidence karcinomu kolorekta, pozn. redakce). Každým rokem počet pacientů roste, a proto jsme si vybrali právě tuto oblast jako první a na základě pozitivní zkušenosti bychom tento princip rádi posunuli i do dalších oborů,“říká Zdeněk Kala.

MUDr. Ivana Jordanov

vedoucí lékařka, Dialyzační středisko B. Braun Avitum Homolka

Doba života s transplantovanou ledvinou je dvojnásobně, ve věkové kategorii 35–49 dokonce téměř trojnásobně delší než život na dialýze. Z toho vyplývá, že transplantace by měla být pro pacienty, kteří jsou schopni transplantaci podstoupit, vždy první volbou náhrady selhaných ledvin. Jedním z nejúspěšnějších dialyzačních středisek, co se týče počtů zařazených pacientů na čekací listinu pro transplantace ledvin, je dialyzační středisko Homolka. „Díky skvělé spolupráci s IKEM se nám daří navyšovat počet pacientů zařazených na čekací listinu. V letošním roce jsme dosáhli 31 procent zařazených pacientů z celkového počtu našich dialyzovaných pacientů, což je téměř trojnásobek celorepublikového průměru,“ říká Ivana Jordanov.


prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

přednosta Kliniky nefrologie a Transplantcentra, IKEM, Praha

Pro transplantaci je vhodných 10–12 % dialyzovaných pacientů a každým rokem toto číslo narůstá. „Přístup k transplantacím se liší podle regionů a my chceme tyto rozdíly vyrovnat. Zároveň je velkou výzvou zabezpečení péče pro úspěšně odtransplantované
pacienty po celé republice. Využíváme nástroje telemedicíny, máme propojené databáze transplantovaných pacientů, zavedli jsme koordinátorky posttransplantační péče," vypočítává Ondřej Viklický.
 

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

náměstkyně pro lékárenskou péči, Masarykův onkologický ústav, Brno

Certifikáty bezpečnosti a kvality udělené za zásadní zvýšení ochrany zdravotnického personálu a pacientů před chemickou kontaminací při přípravě a aplikaci cytotoxických léčiv převzaly Fakultní nemocnice Brno a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Tyto dvě nemocnice už několik měsíců používají víceramenné infuzní sety Cytoset®, které jsou uzavřeným systémem a v maximální míře eliminují riziko úniku toxických cytostatik z infuzních sestav při přípravě a podávání cytostatických léků, ale také při následné likvidaci sestav. Čestný certifikát převzala také PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, náměstkyně pro lékárenskou péči, Masarykův onkologický ústav, za dlouhodobou osvětovou činnost v oblasti prevence ochrany zdravotnického personálu v České republice.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník