Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie: Úhel pohledu

Úspěšná prevence infekcí je vždy souborem efektivních opatření

Ing. Vladimír Čepelka, Bc. Alena Kyselová, Bc. Aneta Bičišťová

28. leden 2022

Hojení ran Uzavírání ran Novosyn

V důsledku vzrůstající antibiotické rezistence představují infekce spojené se zdravotní péčí (HCAI, healthcare associated infections) celosvětový problém. Nejvýznamnější podíl mezi HCAI mají infekce v místě chirurgického výkonu (SSI, surgical site infections), které mohou způsobovat rozsáhlé pooperační komplikace.

Incidence SSI v Evropě je 157 případů na 100 000 obyvatel, s odhadem 800 000 případů za rok. Uvádí se, že SSI se rozvinou přibližně u 5 % pacientů podstupujících chirurgický zákrok a mohou vést až ke zdvojnásobení délky pobytu pacienta v nemocnici. SSI vedou ke zvýšení míry bolesti pacientů, celkového diskomfortu a mohou být příčinou dlouhodobého či trvalého zdravotního postižení. SSI generují náklady pro zdravotní systémy ve výši až 19 miliard eur. Zásadním problémem v prevenci rozvoje SSI je antibiotická rezistence.

Podle předpokladů by pokračující růst rezistence mohl do roku 2050 vést k úmrtí 10 milionů lidí ročně a současně ke snížení hrubého domácího produktu o 2 až 3,5 %. Mezi faktory, které jsou spojované s frekvencí výskytu SSI, patří vedle antibiotické profylaxe také například doba trvání chirurgického výkonu, používání ultračistého vzduchu na operačním sále, tělesná teplota pacienta na operačním sále, oxygenace v průběhu výkonu, nutriční stav pacienta a jiné. Pro účinnou prevenci vzniku SSI je třeba nastavení správných postupů v nemocnici i mimo ni.

Odborníci ze společnosti B. Braun proto detailně zkoumali „cestu pacienta“ (tzv. patient´s pathway) zdravotnickým zařízením a posuzovali doporučené guidelines vydané světovými zdravotnickými autoritami. Díky tomuto zkoumání byli schopni navrhnout efektivní řešení, jak předcházet vzniku infekce v operační ráně. Kritickými úseky „cesty pacienta“ z hlediska rizika rozvoje SSI jsou úkony před operací, úkony během operace a v neposlední řadě také úkony prováděné po provedení chirurgického zákroku.

Řada pacientů je nosičem bakterií rezistentních na antibiotickou terapii. Příkladem je například MRSA (multirezistentní Staphylococcus aureus), který se běžně vyskytuje na kůži, v nose či hrdle. Proto je před chirurgickým výkonem důležitá dekolonizace kůže pacienta, a to nejen v místě předpokládaného operačního pole, ale i v širší oblasti. Samotný chirurgický zákrok je dalším úsekem, ve kterém může docházet k rozšíření SSI.

Zdrojem kontaminace operační rány může být bakteriální adherence a kolonizace šicího materiálu. Nejlepším způsobem, jak bojovat proti infekcím v operační ráně, je předcházet tvorbě biofilmu racionální antibiotickou profylaxí a vyplachováním ran moderními irigačními prostředky.

Prostředkem, jehož použití snižuje riziko infekce pooperačních ran, je roztok pro výplach ran Lavasurge®. Aplikace Lavasurge® předchází pooperačním komplikacím, a může tak zkrátit dobu hospitalizace pacienta průměrně o 7 až 11 dní. Jedná se o sterilní kapalný zdravotnický prostředek určený k přímému použití na bázi Ringerova roztoku s 0,04 % polyhexanidu jako antimikrobiální složky k prevenci růstu mikroorganismů v krytí rány a v roztoku. Dále obsahuje polyethylenglykol makrogol 4000, který optimalizuje zvlhčení povrchu rány.

Lavasurge® je indikován k čištění a výplachu akutních a chronických neinfikovaných a infikovaných ran, k čištění a výplachu ran během operace a ke zvlhčení inkrustovaného krytí rány a obvazů před jejich odstraněním. Je určen zejména k výplachu ran u primárních endoprotetických výkonů (např. artroplastika kolene, kyčle a ramena), revizních endoprotetických výkonů, výkonů chirurgie prsu, akutních a chronických ran, k instilaci u vakuové terapie ran či u opařenin nebo popálenin.

Může být použit jako náhrada běžného výplachového prostředku nebo jako podpora při použití standardního Ringerova nebo fyziologického roztoku. Lavasurge® je využitelný především v ortopedii či v plastické chirurgii. Naopak není vhodný pro operace v břišní dutině. Dalšími kontraindikacemi je aplikace v oblasti CNS, ve středním a vnitřním uchu, pro výplach v očích a použití v kombinaci s aniontovými tenzidy, čisticími mýdly, mastmi, oleji a enzymy.

Pro snížení rizika rozvoje SSI je také vhodné využívat šicí vlákna z materiálu ošetřeného antimikrobiální technologií. Technologie impregnace nebo potažení chirurgických šicích vláken antibakteriálními látkami brání adherenci bakterií a kolonizaci. Novosyn® CHD je střednědobě vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno, vyrobené z polygalaktinu 910 a potažené chlorhexidin diacetátem. Absorpce vlákna probíhá hydrolýzou a ke kompletní absorpci dochází v rozmezí 56 až 70 dnů.

Novosyn® CHD napomáhá prevenci mikrobiální kontaminace implantovaného chirurgického vlákna a má inhibiční zónu proti většině patogenních mikroorganismů, které způsobují infekci v operační ráně, včetně Staphylococcus aureus (MRSA) a Staphylococcus epidermidis (MRSE). Dalšími výhodami použití Novosyn® CHD jsou hladké uzlení, snadné posunutí uzlu do požadované pozice a vysoká spolehlivost uzlu. Novosyn® CHD je určen pro ošetření ran, které vyžadují suturu syntetickým a vstřebatelným pleteným vláknem. Je vhodný k ligaturám a sešití měkkých tkání, a to zejména v oblasti trávicího traktu, v gynekologii, urologii a ortopedii. Je kontraindikován v oční a ušní chirurgii.

Nedílnou součástí péče o pacienta je správné ošetřování pooperační rány. To se řídí konkrétním postupem, který je v nemocnici nastavený. Pokud je pacient propuštěn do domácího ošetření a nemá ránu zcela zhojenou, je doporučováno, aby po odkrytí, případně při výměně krytí dodržoval dostatečnou hygienu rány. Pokud je již rána zhojena a jsou odstraněny stehy, je vhodné dále s péčí pokračovat. Doporučuje se nadále dodržovat dostatečnou hygienu a připojit promazávání jizvy nebo tlakovou masáž, kterou lze však provádět pouze pokud je jizva zhojená, nebolestivá, bez zarudnutí, hematomu a známek infekce.

Proto během procesu vyzrávání jizvy doporučujeme použít produkt Askina® Scar Repair. Jedná se o silikonové krytí určené na hojení hypertrofických a keloidních jizev k opakovanému použití. Může se použít také na uzavřené rány jako prevence hypertrofického nebo keloidního zjizvení po chirurgickém zákroku. Zvyšování úrovně compliance k hygienické dezinfekci rukou, odstraňování rizikových faktorů souvisejících s rozvojem SSI, informování pacientů o rizicích vzniku SSI a o možném způsobu jejich eliminace jsou základem bezpečnosti na „cestě pacienta“ i pro zdravotnický personál.

Navštivte naše nové stránky: Boj s infekcí v místě chirurgického výkonu

 Askina® Scar repair je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je hojení hypertrofických a keloidních jizev, může se použít i na uzavřené rány jako prevence hypertrofického nebo keloidního zjizvení po chirurgickém zákroku. Novosyn® CHD je sterilní vícevláknový pletený syntetický vstřebatelný materiál chirurgického šití vyráběný z kopolymeru se složením 90 % glykolidu a 10 % L-laktidu (PGLA 90/10). Jde o zdravotnický prostředek určený k použití v aplikacích, kde chirurgický zákrok vyžaduje použití syntetického vstřebatelného pleteného šicího materiálu, zejména v aproximaci nebo ligatuře měkkých tkání hlavně v oblasti gastrointestinálního traktu, v gynekologii, urologii a podvazování. Novosyn® CHD je potažen antibakteriální látkou chlorhexidin diacetát ke snížení rizika uchycení bakterií a kolonizace stehů bakteriemi. LavaSurge® je zdravotnický prostředek, sterilní roztok na výplach ran k okamžitému použití. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. Najdete ho zde.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník