Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Ultrazvuková asistence a její využití v regionální anestezii získává na popularitě

Ing. Pavol Faix

4. Prosinec 2017

Anestézie

Letošní ročník kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny proběhl na začátku září v Brně. Vůbec poprvé se v rámci oficiálního programu konal distribuovaný workshop zaměřený na praktické ukázky nervových blokád s ultrazvukovou asistencí. 

Organizátor připravil celkem pět stanovišť, kde si lékaři měli možnost vyzkoušet ultrazvuky od několika výrobců. Společnost B. Braun Medical při této příležitosti představila světovou novinku, ultrazvukový přístroj XPERIUS®, který vyvinula ve spolupráci s firmou Phillips. XPERIUS® zohledňuje především potřeby anesteziologů a je zaměřený na periferní nervové blokády a cévní vstupy. Na místě jsme oslovili dva přední anesteziology a zeptali jsme se jich, jaké jsou jejich první dojmy po setkání s touto novinkou a jak na ně zapůsobila nová forma workshopu. Odpovídali nám MUDr. Dušan Mach, náměstek LPP, primář ARO, NIP & urgentního příjmu v Nemocnici Nové Město na Moravě, a MUDr. Daniel Nalos z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

 

Letos poprvé se v rámci oficiálního programu ČSARIM v Brně konal distribuovaný workshop zaměřený na praktické ukázky periferních nervových blokád. Jaký byl záměr organizátorů a do jaké míry se naplnilo jejich očekávání?

MUDr. Dušan Mach: Tento formát workshopu není úplnou novinkou. K vidění byl již např. na kongresech Evropské společnosti regionální anestezie (ESRA) v minulých letech. Nese s sebou větší přístupnost širšímu okruhu zájemců a je další vstřícnou cestou k lékařům se zájmem o ultrazvukové metody. Na druhou stranu má i svá negativa a rizika. Především připravuje zájemce o volný čas o přestávkách mezi přednáškovými bloky. Přicházejí tak o možnost neformálních diskusí, které se vždy u kávy vedou. Snažili jsme se proto tyto neformální diskuse vést v rámci jednotlivých workshopů a snad se nám to podařilo.

MUDr. Daniel Nalos: Záměrem bylo zpopularizovat asistenci ultrazvuku v regionální anestezii a podle stoupajícího zájmu účastníků kongresu se distribuovaný workshop zdá být vhodnou formou. Ostatně jak bych to mohl vidět jinak, sám jsem s touto myšlenkou přišel. Obecně ale vyšší využití ultrazvuku závisí na splnění minimálně tří podmínek. V první řadě je potřeba lékaře, zejména přednosty, o kvalitách ultrazvukové asistence přesvědčit. Dál je nutné, aby nemocnice přístroj vlastnila a aby lékaři dosáhli určitého stupně znalostí a dovedností.

 

Periferní nervové blokády zaujaly v posledních letech ve světě významnější místo v technikách regionální anestezie. Pozorujete podobný trend také v České republice?

MUDr. Dušan Mach: Naše anesteziologické prostředí samozřejmě více či méně kopíruje trendy z okolních zemí. Na druhou stranu se v české kotlině negativně projevují faktory jako personální poddimenzovanost pracovišť, spousta přesčasové práce nebo přepracovanost anesteziologů. Tyto faktory někdy bohužel vedou k setrvávání v zajetých kolejích. Nicméně aktivních a motivovaných anesteziologů je stále ještě dost.

MUDr. Daniel Nalos: Statisticky zatím nelze výrazný vzestup používání technik regionální anestezie prokázat. Je však cítit vzrůstající zájem o ultrazvuk a jeho vyšší využívání se dá předpokládat zejména u periferních nervových blokád.

 

Periferní nervové blokády patří k nejnáročnějším technikám regionální anestezie z pohledu odbornosti lékaře. V České i Slovenské republice se v posledních letech uskutečnila řada přednášek a workshopů na toto téma. Jak se díváte na přínos těchto akcí a jaký je váš názor na vývoj a formy vzdělávání v budoucnu?

MUDr. Dušan Mach: Podle ohlasů frekventantů našich kurzů a sympozií je stále o vzdělávání v této oblasti zájem. Jsem přesvědčený, že vzdělávání se bude stále víc personalizovat, bude založeno na předání osobní zkušenosti lektora a bude úzce navázáno na praktické ukázky. Jinak řečeno, individualizované workshopy mají a i nadále budou mít ve vzdělávacím procesu svoje místo. Počítáme ale také s distanční výukou a řízenými internetovými diskusemi.

MUDr. Daniel Nalos: Doufám, že zájem roste, stejně jako spektrum forem výuky v rámci Sono Akademie (neziskové sdružení, které se mimo jiné věnuje vzdělávání zdravotníků v oblasti regionální anestezie s využitím ultrazvukové asistence – pozn. redakce).  O přímém vlivu na nemocniční praxi nemáme data. Předpokládáme a plánujeme rozvoj dalších forem „low cost“ vyučovacích metod.

 

Katalyzátorem periferních nervových blokád se v poslední době nepochybně stal ultrazvuk. Jaká je úroveň používání a dostupnost ultrazvuků v nemocnicích v České republice?

MUDr. Dušan Mach: Každý rok je patrný posun vpřed. Na kurzech se již jen minimálně setkáváme s frekventanty, kteří nikdy při poskytování anesteziologické péče nedrželi ultrazvukovou sondu v ruce. Myslím si, že také vybavenost pracovišť ultrazvukovými přístroji se postupně zlepšuje. Ale mohlo by samozřejmě být i líp.

MUDr. Daniel Nalos: Přestože se situace zlepšuje, stále je nevyhovující, a to i na pracovištích s rozvinutou tradicí. V Městské nemocnici v Ústí nad Labem odhaduji optimální počet přístrojů na operačních sálech na čtyři až pět. V současnosti jsou zde dva a stává se, že pro zájem o ultrazvuk stojí chirurgické programy nebo se některé bloky nestíhají. Přínos ultrazvuku je nesporný. Dnes jsem právě s jeho pomocí kolegům z chirurgie pomohl identifikovat hematom na zádech, který pohmatem nešlo rozpoznat.

 

Výrobci ultrazvuků začali nabízet také ultrazvukové přístroje přizpůsobené potřebám anesteziologů. Jsou vybavené speciálním softwarem, nastaveními pro periferní nervové blokády a vizualizací punkční jehly. Co považujete za nejdůležitější parametry kvalitního ultrazvuku právě z pohledu periferních nervových blokád?

MUDr. Dušan Mach: Mluvíme-li o přístroji pro širokou anesteziologickou komunitu, pak je nejvyšší prioritou jeho uživatelská jednoduchost a přívětivost. Běžní anesteziologové potřebují rychlou orientaci, mnohdy v situacích, kdy není moc času. Čím přívětivější budou ovládání, tím rychleji zaženeme ostych některých anesteziologů ze sofistikovaných přístrojů. U periferních nervových blokád samozřejmě oceňuji především dobré rozlišovací schopnosti sond s vysokou pracovní frekvencí a jednoduché uživatelské ovládání k optimalizaci obrazu.

MUDr. Daniel Nalos: Jednoznačně kvalitu obrazu. 

 

Společnosti B. Braun Medical a Phillips společně vyvinuly specializovaný ultrazvuk XPERIUS® určený především pro periferní nervové blokády a cévní přístupy. Oficiálně byl tento přístroj představený v září na kongresu ČSARIM, kde si ho mohli lékaři v rámci zařazených workshopů také vyzkoušet. Vy už jste také měli možnost s tímto přístrojem pracovat. Jaké jsou vaše první dojmy a co vás nejvíce oslovilo?

MUDr. Dušan Mach: Jedná se o přístroj, který výborně splňuje právě zmíněné podmínky jednoduchosti a uživatelské přívětivosti pro anesteziologické aplikace. Oceňuji například velmi kvalitní zobrazení po prvním přiložení sondy s minimální nutností nastavování. Je to typ přístroje, který nevyvolává na první podhled pocit nezvladatelnosti a ztracenosti v množství ovládacích prvků. Myslím si, že pro širokou anesteziologickou obec bude na operačních sálech velmi kvalitním pomocníkem.

MUDr. Daniel Nalos: Celkový dojem je pozitivní. K přednostem patří zajímavé ergonomické vlastnosti a plánované navigace. 

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník