Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ultrazvuková asistence a její využití v regionální anestezii získává na popularitě

4. Prosinec 2017

Ultrazvuková asistence a její využití v regionální anestezii získává na popularitě

Letošní ročník kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny proběhl na začátku září v Brně. Vůbec poprvé se v rámci oficiálního programu konal distribuovaný workshop zaměřený na praktické ukázky nervových blokád s ultrazvukovou asistencí. 

Organizátor připravil celkem pět stanovišť, kde si lékaři měli možnost vyzkoušet ultrazvuky od několika výrobců. Společnost B. Braun Medical při této příležitosti představila světovou novinku, ultrazvukový přístroj XPERIUS®, který vyvinula ve spolupráci s firmou Phillips. XPERIUS® zohledňuje především potřeby anesteziologů a je zaměřený na periferní nervové blokády a cévní vstupy. Na místě jsme oslovili dva přední anesteziology a zeptali jsme se jich, jaké jsou jejich první dojmy po setkání s touto novinkou a jak na ně zapůsobila nová forma workshopu. Odpovídali nám MUDr. Dušan Mach, náměstek LPP, primář ARO, NIP & urgentního příjmu v Nemocnici Nové Město na Moravě, a MUDr. Daniel Nalos z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

 

Letos poprvé se v rámci oficiálního programu ČSARIM v Brně konal distribuovaný workshop zaměřený na praktické ukázky periferních nervových blokád. Jaký byl záměr organizátorů a do jaké míry se naplnilo jejich očekávání?

MUDr. Dušan Mach: Tento formát workshopu není úplnou novinkou. K vidění byl již např. na kongresech Evropské společnosti regionální anestezie (ESRA) v minulých letech. Nese s sebou větší přístupnost širšímu okruhu zájemců a je další vstřícnou cestou k lékařům se zájmem o ultrazvukové metody. Na druhou stranu má i svá negativa a rizika. Především připravuje zájemce o volný čas o přestávkách mezi přednáškovými bloky. Přicházejí tak o možnost neformálních diskusí, které se vždy u kávy vedou. Snažili jsme se proto tyto neformální diskuse vést v rámci jednotlivých workshopů a snad se nám to podařilo.

MUDr. Daniel Nalos: Záměrem bylo zpopularizovat asistenci ultrazvuku v regionální anestezii a podle stoupajícího zájmu účastníků kongresu se distribuovaný workshop zdá být vhodnou formou. Ostatně jak bych to mohl vidět jinak, sám jsem s touto myšlenkou přišel. Obecně ale vyšší využití ultrazvuku závisí na splnění minimálně tří podmínek. V první řadě je potřeba lékaře, zejména přednosty, o kvalitách ultrazvukové asistence přesvědčit. Dál je nutné, aby nemocnice přístroj vlastnila a aby lékaři dosáhli určitého stupně znalostí a dovedností.

 

Periferní nervové blokády zaujaly v posledních letech ve světě významnější místo v technikách regionální anestezie. Pozorujete podobný trend také v České republice?

MUDr. Dušan Mach: Naše anesteziologické prostředí samozřejmě více či méně kopíruje trendy z okolních zemí. Na druhou stranu se v české kotlině negativně projevují faktory jako personální poddimenzovanost pracovišť, spousta přesčasové práce nebo přepracovanost anesteziologů. Tyto faktory někdy bohužel vedou k setrvávání v zajetých kolejích. Nicméně aktivních a motivovaných anesteziologů je stále ještě dost.

MUDr. Daniel Nalos: Statisticky zatím nelze výrazný vzestup používání technik regionální anestezie prokázat. Je však cítit vzrůstající zájem o ultrazvuk a jeho vyšší využívání se dá předpokládat zejména u periferních nervových blokád.

 

Periferní nervové blokády patří k nejnáročnějším technikám regionální anestezie z pohledu odbornosti lékaře. V České i Slovenské republice se v posledních letech uskutečnila řada přednášek a workshopů na toto téma. Jak se díváte na přínos těchto akcí a jaký je váš názor na vývoj a formy vzdělávání v budoucnu?

MUDr. Dušan Mach: Podle ohlasů frekventantů našich kurzů a sympozií je stále o vzdělávání v této oblasti zájem. Jsem přesvědčený, že vzdělávání se bude stále víc personalizovat, bude založeno na předání osobní zkušenosti lektora a bude úzce navázáno na praktické ukázky. Jinak řečeno, individualizované workshopy mají a i nadále budou mít ve vzdělávacím procesu svoje místo. Počítáme ale také s distanční výukou a řízenými internetovými diskusemi.

MUDr. Daniel Nalos: Doufám, že zájem roste, stejně jako spektrum forem výuky v rámci Sono Akademie (neziskové sdružení, které se mimo jiné věnuje vzdělávání zdravotníků v oblasti regionální anestezie s využitím ultrazvukové asistence – pozn. redakce).  O přímém vlivu na nemocniční praxi nemáme data. Předpokládáme a plánujeme rozvoj dalších forem „low cost“ vyučovacích metod.

 

Katalyzátorem periferních nervových blokád se v poslední době nepochybně stal ultrazvuk. Jaká je úroveň používání a dostupnost ultrazvuků v nemocnicích v České republice?

MUDr. Dušan Mach: Každý rok je patrný posun vpřed. Na kurzech se již jen minimálně setkáváme s frekventanty, kteří nikdy při poskytování anesteziologické péče nedrželi ultrazvukovou sondu v ruce. Myslím si, že také vybavenost pracovišť ultrazvukovými přístroji se postupně zlepšuje. Ale mohlo by samozřejmě být i líp.

MUDr. Daniel Nalos: Přestože se situace zlepšuje, stále je nevyhovující, a to i na pracovištích s rozvinutou tradicí. V Městské nemocnici v Ústí nad Labem odhaduji optimální počet přístrojů na operačních sálech na čtyři až pět. V současnosti jsou zde dva a stává se, že pro zájem o ultrazvuk stojí chirurgické programy nebo se některé bloky nestíhají. Přínos ultrazvuku je nesporný. Dnes jsem právě s jeho pomocí kolegům z chirurgie pomohl identifikovat hematom na zádech, který pohmatem nešlo rozpoznat.

 

Výrobci ultrazvuků začali nabízet také ultrazvukové přístroje přizpůsobené potřebám anesteziologů. Jsou vybavené speciálním softwarem, nastaveními pro periferní nervové blokády a vizualizací punkční jehly. Co považujete za nejdůležitější parametry kvalitního ultrazvuku právě z pohledu periferních nervových blokád?

MUDr. Dušan Mach: Mluvíme-li o přístroji pro širokou anesteziologickou komunitu, pak je nejvyšší prioritou jeho uživatelská jednoduchost a přívětivost. Běžní anesteziologové potřebují rychlou orientaci, mnohdy v situacích, kdy není moc času. Čím přívětivější budou ovládání, tím rychleji zaženeme ostych některých anesteziologů ze sofistikovaných přístrojů. U periferních nervových blokád samozřejmě oceňuji především dobré rozlišovací schopnosti sond s vysokou pracovní frekvencí a jednoduché uživatelské ovládání k optimalizaci obrazu.

MUDr. Daniel Nalos: Jednoznačně kvalitu obrazu. 

 

Společnosti B. Braun Medical a Phillips společně vyvinuly specializovaný ultrazvuk XPERIUS® určený především pro periferní nervové blokády a cévní přístupy. Oficiálně byl tento přístroj představený v září na kongresu ČSARIM, kde si ho mohli lékaři v rámci zařazených workshopů také vyzkoušet. Vy už jste také měli možnost s tímto přístrojem pracovat. Jaké jsou vaše první dojmy a co vás nejvíce oslovilo?

MUDr. Dušan Mach: Jedná se o přístroj, který výborně splňuje právě zmíněné podmínky jednoduchosti a uživatelské přívětivosti pro anesteziologické aplikace. Oceňuji například velmi kvalitní zobrazení po prvním přiložení sondy s minimální nutností nastavování. Je to typ přístroje, který nevyvolává na první podhled pocit nezvladatelnosti a ztracenosti v množství ovládacích prvků. Myslím si, že pro širokou anesteziologickou obec bude na operačních sálech velmi kvalitním pomocníkem.

MUDr. Daniel Nalos: Celkový dojem je pozitivní. K přednostem patří zajímavé ergonomické vlastnosti a plánované navigace. 

Ing. Pavol Faix
divízia Hospital Care
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Ve 42 letech se stal profesorem, zasloužil se o vznik největšího evropského simulačního centra, jako zakladatel portálu akutne.cz patří k nejvýznamnějším pedagogům ve svém oboru. 

07.06.2022

Světový den anestézie, známý také jako národní den anestézie nebo den éteru, se každoročně slaví 16. října jako připomínka zrodu anestézie. Bylo to 16. října 1846 v Massachutské všeobecné nemocnici, kdy William T. Morton poprvé podal éter jako anestézii Edwardovi Gilbertu Abbotovi (1825 – 1855) (Haridas 2017). Doktor John Collins Warren (profesor anatomie a chirurgie harvardské lékařské fakulty v Bostonu ve státě Massachusetts) pak bezbolestně chirurgicky odstranil vaskulární tumor na Abbotově krku.  Tato událost, kdy bylo poprvé veřejně předvedeno podání éteru jako anestézie, je v historii medicíny významným milníkem. Tento úspěch otevřel dveře rychlému rozvoji chirurgie, protože pacienti mohou podstupovat chirurgickou léčbu bez bolesti.

15.10.2021

Progres v technológiách – benefit na strane používateľa

17.10.2016
Regionální anestézie