Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Techniky uzlení a šití - úvod

redakce Braunovin

16. Duben 2009

Chirurgické uzlení

Při šití lze užít velké množství různých materiálů a typů jehel, nicméně hlavním faktorem, který má rozhodující vliv na konečný výsledek, je a bude taktika a technika, kterou jsou jednotlivé stehy operatérem zakládány. Všichni dobře víme, že nesprávně, ledabyle či nezkušeně založené stehy (či jen jediný steh!) mohou ve svém důsledku přivodit těžkou komplikaci.

Vývoj chirurgie a následně i jednotlivých operačních oborů je od počátku až do současného 21. století provázen postupným technickým zdokonalováním možností spojování jednotlivých tkání, což je základním předpokladem jejich následné správné anatomické i funkční reparace. Od „šití“ pomocí mravenčích hlaviček přes trny a různé jehlice spojované trávou či lýkem jsme dospěli k adaptaci „měkkých“ tkání použitím stehů, svorek či lepení.

Při šití lze užít velké množství různých materiálů a typů jehel, nicméně hlavním faktorem, který má rozhodující vliv na konečný výsledek, je a bude taktika a technika, kterou jsou jednotlivé stehy operatérem zakládány. Všichni dobře víme, že nesprávně, ledabyle či nezkušeně založené stehy (či jen jediný steh!) mohou ve svém důsledku přivodit těžkou komplikaci a nepřímo způsobit i pacientovu smrt.

Proto musí být výcvik každého mladého chirurga ve znalostech a dovednostech šití tkání elementární součástí jeho vzdělávání. Zatím se u nás stále tento výcvik realizuje „tradičně“ přímo na lidech, což je z hlediska etického přinejmenším diskutabilní. V civilizovaných zemích se začínající chirurgové již dlouhá léta seznamují s principy šití na fantomech či kadaverech zvířat. Pocitově nejblíže k sutuře lidských tkání však je finančně nákladný trénink na živém (pochopitelně anestezovaném) zvířeti.

Společnost B. Braun Medical se rozhodla ve spolupráci s vzdělávací institucí Aesculap Akademií seznámit Vás s moderními postupy uzlení a chirurgické sutury. Pokud si budete jednotlivé kapitoly kompletovat, získáte tak ucelenou brožuru. Pro lepší orientaci přikládáme stručný obsah všech technik, kterými Vás v následujících vydáních Braunovin provedeme.

„Technika uzlení a šití“ Vám zajisté usnadní orientaci v nejmodernějších trendech chirurgické sutury. Je určena především pro začínající lékaře veškerých operativních oborů a je nedílným doplňkem námi pořádaných praktických kurzů sutury.

Rozhodnutí, který uzel použít, nebývá vždy snadné a volba musí být podmíněna řadou faktorů. K těm nejdůležitějším patří:

 • Druh a charakter tkání nebo orgánů, které jsou sešívány.
 • Hloubka rány: nachází-li se operační rána na obtížně přístupném místě, bude třeba uzlit pomocí nástroje nebo technikou vyžadující správné umístění uzlu prstem.
 • Napětí, kterému bude po operaci rána vystavena.
 • Šicí materiál a jeho struktura. Jedná se o důležitý faktor, neboť určuje počet dílčích uzlů potřebných pro zhotovení definitivního uzlu. Polyfilní vlákna se navíc uzlí lépe než vlákna monofilní.
 • Očekávaný kosmetický výsledek.

Řadu různých technik šití lze rozdělit do dvou základních kategorií:

Tyto kategorie jsou: Jednotlivé stehy (obrázek vlevo) nebo pokračující stehy (obrázek vpravo). Podle druhu tkáně, procesu hojení a typu chirurgického výkonu si operatér zvolí odpovídající techniku stehu s nejvhodnějšími biologickými a fyzikálními vlastnostmi. Steh musí zajistit pevné spojení okrajů rány bez nadměrného napětí. Pouze při dosažení této rovnováhy můžeme zajistit optimální průtok krve, který umožňuje ideální zhojení rány.

Při uzlení musí chirurg dodržovat několik základních pravidel:

 • Uzel musí být pevný, aby nesklouzl.
 • Uzly mají být co nejmenší, aby se reakce na cizorodý materiál omezila na minimum (v případě použití nevstřebatelného šicího materiálu) nebo aby se zabránilo nadměrné tkáňové reakci (při použití vstřebatelného materiálu).
 • Zamezte vzájemnému tření vláken, aby se o sebe nerozedřela, a steh tak nebyl oslaben.
 • Předcházejte poškození šicího materiálu při manipulaci. Snažte se vyhnout zejména zbytečnému uchopení vlákna nástrojem, neboť tím může dojít k narušení struktury vlákna. Výjimkou jsou pouze situace, kdy pomocí nástroje uzlíte a v nástroji držíte volný konec vlákna.
 • Uzel se nemá utahovat příliš pevně, aby umožňoval pooperační otok a zánět.
 • Jsou-li tkáně sešity pod tahem, může se steh při nadměrném napětí přetrhnout nebo tkání prořezávat.
 • Po naložení prvního oka uzlu je třeba držet jeden konec vlákna dostatečně napjatý, aby se zabránilo uvolnění uzlu při vázání jeho druhé části.
 • Další uzly navíc nepřidávají správně uvázanému uzlu na pevnosti. Přispívají pouze k jeho většímu objemu.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník