Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Targon® FN - Systém pro ošetření mediálních a laterálních zlomenin krčku femuru

25. Červenec 2011

Targon® FN - Systém pro ošetření mediálních a laterálních zlomenin krčku femuru

Targon® FN je osvědčený úhlově stabilní systém dlahy určený k léčbě zlomenin krčku femuru.
Systém disponuje čtyřmi teleskopickými šrouby (TeleScrew), které na základě své úhlově stabilní konstrukce v anatomicky tvarované dlaze dovolují - kromě biomechanicky prokázané vysoké rotační stability a odolnosti proti vytržení - i kontrolované dodatečné sintrování zlomeniny krčku stehenní kosti.

Teleskopické šrouby

Design TeleScrew umožňuje integrovaný teleskopický pohyb v podélné linii krčku stehenní kosti. Protože ke skluzu dochází uvnitř šroubu, jsou vyloučeny laterální protruze a možné iritace měkkých tkání. Jelikož se do dlahy laterálně upevňují tři nebo čtyři teleskopické šrouby, je výsledkem pevná, úhlově stabilní fixace hlavice stehenní kosti. Šrouby je dále možno po zablokování části pouzdra v dlaze plynule a přesně zašroubovat do subchondrální části (2-3 mm subchondrálně) hlavice stehenní kosti. Tím je dosaženo co nejlepší odolnosti proti vytržení i v osteoporotických kostech. Výhodou je jednoduché a přesné instrumentárium, se kterým jsou veškeré kroky při zavádění implantátu prováděny přes malý cílič. To dovoluje jednak minimálně invazivní operaci s limitovaným přístupem
a také bezpečnou a rychlou operační techniku.

Klinické výsledky

Na základě klinického používání systému Targon® FN na různých pracovištích v celé Evropě včetně České republiky byl tento inovativní produkt vyhodnocen jako náhrada stávajících systémů
s vynikajícími biomechanickými vlastnostmi a jednoduchou implantací, který zásadně snižuje procento komplikací při ošetření zlomenin krčku femuru o 30 procent. V praxi to znamená, že chirurg má pro nedislokované osteoporotické zlomeniny krčku stehenní kosti starých lidí a také dislokované intrakapsulární fraktury mladších lidí (mladších 60-70 let) v ruce implantát, pomocí něhož lze reponovanou frakturu udržet ve stabilní pozici až do úplného zhojení - při okamžité zátěžové stabilitě. To umožňuje nezvykle časnou mobilizaci a rehabilitaci pacientů.

Indikace

  • nedislokované intrakapsulární zlomeniny;
  • minimálně dislokované intrakapsulární zlomeniny;
  • dislokované intrakapsulární zlomeniny mladších pacientů (ve věku méně než 70 let);
  • dislokované intrakapsulární zlomeniny mužů (u mužů je méně komplikací hojení zlomenin než u žen);
  • dislokované intrakapsulární zlomeniny u geriatrických pacientů (u pacientů, kde může být artroplastika spojena s vyšší úmrtností nebo komplikacemi).

Shrnutí

Targon® FN umožňuje řízenou kompresi zlomeniny ve směru linie krčku femuru, aniž by hrozilo dráždění měkkých tkání šrouby. Spojení těchto distálních a proximálních šroubů s dlahou stabilizuje zlomeninu mnohem lépe než jiné metody fixace, a to včetně vynikající stability rotační. Speciální instrumentárium tento zákrok usnadňuje a umožňuje jej provést miniinvazivně.

Operační technika zajišťuje operatérovi snadno dosáhnout optimální fixace a vyhnout se přitom potenciálním komplikacím, jako je ohnutí zaváděcích drátů nebo jejich proniknutí do pánve. Pozitivní zkušenosti se systémem Targon® FN naznačují, že může být velmi výhodný zejména při léčbě intrakapsulárních zlomenin a může představovat cestu i pro tzv. „neřešitelné fraktury“.

Tomáš Stibůrek
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory