Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Stapler TST 36 přináší vyšší komfort lékařům i pacientům

17. Leden 2018

Stapler TST 36 přináší vyšší komfort lékařům i pacientům

Jedním z pilotních pracovišť, která začala pro operace těžkého stadia hemoroidů standardně využívat stapler TST 36, je I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc pod vedením přednosty prof. MUDr. Čestmíra Neorala, CSc. V rámci listopadového workshopu Nové metody v proktologii – řešení prolapsu rekta, který pořádala Aesculap Akademie ve spolupráci se zmíněnou Fakultní nemocnicí Olomouc, se lékaři z týmu profesora Neorala veřejně podělili o své zkušenosti s touto operační metodou.

Lékaři olomoucké chirurgie v průběhu posledních cca 12 měsíců na oddělení operovali hemoroidy ve III. nebo IV. stadiu celkem 96 pacientům, z toho v 62 dvou případech výkon provedli metodou PPH Longo (22 ženy, 40 muži) a ve 34 případech využili stapler TST 36 (26 ženy, 8 muži)

 

S TST 36 se operuje spolehlivě a pacienti trpí nižší pooperační bolestivostí  

Po operaci staplerem TST 36 došlo u všech pacientů k úpravě základního onemocnění a ani u jednoho se nevyskytly krvácivé komplikace, které by vyžadovaly další intervenci. Při samotném výkonu nedošlo ani v jednom případě k selhání nástroje a resekční linie zůstaly celistvé bez viditelných defektů.

Pacienti operovaní staplerem TST 36 indikovali pooperační bolest odpovídající menším výkonům na konečníku (VAS 2 – 4), a na bodové škále ji dokonce hodnotili níž než pacienti po výkonu metodou PPH Longo. Bolest navíc během prvního pooperačního dne rychle odeznívala.

Ve srovnání s metodou PPH Longo se však u nadpoloviční většiny pacientů objevily dysurgické potíže ve smyslu retence moči. Proto se pacientům peroperačně zavádí močové katetry, které ale bývají v rozmezí 24 – 48 opět odstraněny, aniž by se obtíže znovu objevily.

 

Komplikace se vyskytly pouze u malé části pacientů

Všichni pacienti byli před operací plně kontinentní, nicméně u 16 žen operovaných staplerem TST 36 lékaři v souvislosti s vaginálními porody (většinově dva až tři) zaznamenali nižší tonus svěračů anorekta, oslabenou volní kontrakci a ventrální rektokélu II. a III. stupně. U této skupiny pacientek v osmi případech došlo k přechodně zhoršené kontinenci stolice ve formě poruchy udržení střevních plynů a řídké stolice. Nejpozději do šesti týdnů ale obtíže zcela odezněly. 

Komplikace se vyskytly pouze u dvou pacientů (mužů), tedy v necelých 6 procentech. Při ambulantní kontrole ošetřující lékař diagnostikoval v pěti centimetrech staplerový prstenec sutury, který byl na prst těsně prostupný. Potíže se u pacientů projevovaly horší evakuací stolice, respektive nutností vyvinout větší úsilí pro nástup defekace. Pacienti po dobu několika měsíců používali dilatační válec a při kontrole po půl roce byla staplerová sutura sice stále patrná, ale nenesla žádné známky striktury a byla zcela bez patologické klinické odezvy.

 

 

Roční zkušenost s TST 36 chirurgové hodnotí pozitivně

„S TST 36 můžeme pacientům nabídnout další variantu operace a nejsme svázáni jen klasickými metodami, například longovým staplerem, který má určitá omezení. Teď můžeme dělat resekce ve větším rozsahu a elegantněji,“ shrnuje dosavadní zkušenosti MUDr. Pavel Zbořil, Ph.D. z I. chirurgické kliniky FN Olomouc. S kolegy z týmu se shoduje na tom, že zavedení velkopacitních cirkulárních staplerů TST 36 otevřelo nové možnosti řešení anorektálních prolapsů, rektokél a objemných hemoroidů, protože tyto nástroje poskytují dokonalý přehled o resekované tkáni a umožňují i tzv. asymetrickou resekci, tedy selektivní resekci potřebného množství tkáně v jednotlivých sektorech.

 

redakce Braunovin
Průměrně: 5 (1 hlas)

Čtěte také

Společnost B. Braun rozšířila své portfolio vstřebatelných hemostatických prostředků z oxidované celulózy o nového benjamínka, který cílí primárně na laparoskopickou chirurgii.

30.04.2021
Aktuality z B. Braun

Robotická chirurgie, vycházející z nejslavnějšího českého slova bratří Čapků robot, se u nás dostala do povědomí široké veřejnosti v roce 2008 a od té doby urazila dlouhou cestu. Primář Chirurgického oddělení Nemocnice Nový Jičín a.s., člena skupiny AGEL, Matej Škrovina nám popsal, jak významnou roli v moderní medicíně hraje právě robotická chirurgie, která čím dál více usnadňuje práci lékařům, zvyšuje kvalitu operačního výkonu a urychluje uzdravení pacientů.

15.07.2020
Chirurgie

Lékaři Nemocnice Šumperk od konce února operují novými chirurgickými nástroji. Místo jejich koupě si nemocnice téměř 3 500 chirurgických nástrojů špičkové kvality jako první v Česku a ve střední Evropě pronajala od společnosti B. Braun Medical na šest let. Součástí řešení je prvotřídní autorizovaný servis či proškolení personálu.

20.04.2020
Chirurgie