Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Stapler TST 36 přináší vyšší komfort lékařům i pacientům

17. Leden 2018

Stapler TST 36 přináší vyšší komfort lékařům i pacientům

Jedním z pilotních pracovišť, která začala pro operace těžkého stadia hemoroidů standardně využívat stapler TST 36, je I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc pod vedením přednosty prof. MUDr. Čestmíra Neorala, CSc. V rámci listopadového workshopu Nové metody v proktologii – řešení prolapsu rekta, který pořádala Aesculap Akademie ve spolupráci se zmíněnou Fakultní nemocnicí Olomouc, se lékaři z týmu profesora Neorala veřejně podělili o své zkušenosti s touto operační metodou.

Lékaři olomoucké chirurgie v průběhu posledních cca 12 měsíců na oddělení operovali hemoroidy ve III. nebo IV. stadiu celkem 96 pacientům, z toho v 62 dvou případech výkon provedli metodou PPH Longo (22 ženy, 40 muži) a ve 34 případech využili stapler TST 36 (26 ženy, 8 muži)

 

S TST 36 se operuje spolehlivě a pacienti trpí nižší pooperační bolestivostí  

Po operaci staplerem TST 36 došlo u všech pacientů k úpravě základního onemocnění a ani u jednoho se nevyskytly krvácivé komplikace, které by vyžadovaly další intervenci. Při samotném výkonu nedošlo ani v jednom případě k selhání nástroje a resekční linie zůstaly celistvé bez viditelných defektů.

Pacienti operovaní staplerem TST 36 indikovali pooperační bolest odpovídající menším výkonům na konečníku (VAS 2 – 4), a na bodové škále ji dokonce hodnotili níž než pacienti po výkonu metodou PPH Longo. Bolest navíc během prvního pooperačního dne rychle odeznívala.

Ve srovnání s metodou PPH Longo se však u nadpoloviční většiny pacientů objevily dysurgické potíže ve smyslu retence moči. Proto se pacientům peroperačně zavádí močové katetry, které ale bývají v rozmezí 24 – 48 opět odstraněny, aniž by se obtíže znovu objevily.

 

Komplikace se vyskytly pouze u malé části pacientů

Všichni pacienti byli před operací plně kontinentní, nicméně u 16 žen operovaných staplerem TST 36 lékaři v souvislosti s vaginálními porody (většinově dva až tři) zaznamenali nižší tonus svěračů anorekta, oslabenou volní kontrakci a ventrální rektokélu II. a III. stupně. U této skupiny pacientek v osmi případech došlo k přechodně zhoršené kontinenci stolice ve formě poruchy udržení střevních plynů a řídké stolice. Nejpozději do šesti týdnů ale obtíže zcela odezněly. 

Komplikace se vyskytly pouze u dvou pacientů (mužů), tedy v necelých 6 procentech. Při ambulantní kontrole ošetřující lékař diagnostikoval v pěti centimetrech staplerový prstenec sutury, který byl na prst těsně prostupný. Potíže se u pacientů projevovaly horší evakuací stolice, respektive nutností vyvinout větší úsilí pro nástup defekace. Pacienti po dobu několika měsíců používali dilatační válec a při kontrole po půl roce byla staplerová sutura sice stále patrná, ale nenesla žádné známky striktury a byla zcela bez patologické klinické odezvy.

 

 

Roční zkušenost s TST 36 chirurgové hodnotí pozitivně

„S TST 36 můžeme pacientům nabídnout další variantu operace a nejsme svázáni jen klasickými metodami, například longovým staplerem, který má určitá omezení. Teď můžeme dělat resekce ve větším rozsahu a elegantněji,“ shrnuje dosavadní zkušenosti MUDr. Pavel Zbořil, Ph.D. z I. chirurgické kliniky FN Olomouc. S kolegy z týmu se shoduje na tom, že zavedení velkopacitních cirkulárních staplerů TST 36 otevřelo nové možnosti řešení anorektálních prolapsů, rektokél a objemných hemoroidů, protože tyto nástroje poskytují dokonalý přehled o resekované tkáni a umožňují i tzv. asymetrickou resekci, tedy selektivní resekci potřebného množství tkáně v jednotlivých sektorech.

 

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Robotická chirurgie, vycházející z nejslavnějšího českého slova bratří Čapků robot, se u nás dostala do povědomí široké veřejnosti v roce 2008 a od té doby urazila dlouhou cestu. Primář Chirurgického oddělení Nemocnice Nový Jičín a.s., člena skupiny AGEL, Matej Škrovina nám popsal, jak významnou roli v moderní medicíně hraje právě robotická chirurgie, která čím dál více usnadňuje práci lékařům, zvyšuje kvalitu operačního výkonu a urychluje uzdravení pacientů.

15.07.2020
Chirurgie

Lékaři Nemocnice Šumperk od konce února operují novými chirurgickými nástroji. Místo jejich koupě si nemocnice téměř 3 500 chirurgických nástrojů špičkové kvality jako první v Česku a ve střední Evropě pronajala od společnosti B. Braun Medical na šest let. Součástí řešení je prvotřídní autorizovaný servis či proškolení personálu.

20.04.2020
Chirurgie

Unikátní operace za pomoci 3D mikroskopu již není sci-fi. Čeští neurochirurgové za sebou mají první operace pomocí mikroskopu Aeos značky Aesculap. Sedm let probíhal v Kalifornii vývoj tohoto jedinečného přístroje. Jako první na světě si digitální mikroskop pro svá pracoviště pořídila Fakultní nemocnice Ostrava.

30.04.2020
Aktuality z B. Braun