Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Speciální stehy

16. Duben 2009

Speciální stehy

Allgöwerův steh

V některých případech chirurg nechce použít podkožní steh kvůli zvýšenému riziku infekce.

Běžný kožní steh může představovat riziko dehiscence rány a ke spolehlivému uzavření rány je zde potřeba použít silný šicí materiál. Steh musí uzavírat zároveň i podkožní prostor. Mějte na paměti, že tato šicí technika není vhodná tam, kde hraje důležitou roli dobrý kosmetický výsledek.

Tato technika šití přináší optimální výsledky, použijeme-li nevstřebatelné monofilní vlákno.

      pohled shora

 

Donatiho steh

Jedná se o variantu Allgöwerova stehu. Steh při něm protíná kůži vždy ve čtyřech místech, a ačkoli je pevnější, je zde vyšší riziko horšího kosmetického výsledku.

Tato technika šití přináší optimální výsledky, použijeme-li nevstřebatelné monofilní vlákno.

      pohled shora

 

Steh matracový (žíněnkový, U-steh)

Tato technika se používá, nejsou-li okraje rány sblíženy natolik, aby dovolovaly hojení bez napětí. Vzhledem k tomu, že steh zachytí velký objem tkáně, je napětí eliminováno pod okraji rány. Jednou z nevýhod tohoto stehu je nebezpečí jizvení následkem zvýšeného napětí v ráně a také proto, že vlákno prochází kůží čtyřikrát při každém stehu. Tomuto účinku lze zamezit tím, že stehy včas odstraníme, jakmile se kůže zhojí natolik, aby držela bez další podpory (za 5-7 dní). Ponecháme-li steh déle, doporučuje se používat podložky, abychom zaškrcení tkáně omezili na minimum.

Tato šicí technika se doporučuje také v případech, kde se snažíme pomocí everze okrajů rány zabránit jejich podhrnování, ke kterému může docházet sekundárně při hojení rány.

Matracové stehy se používají zejména na místech, kde mají okraje rány tendenci ke vtahování (tj. rány na konkávním povrchu). Tento druh stehu má omezené použití na místech, kde jsou důležité dobré kosmetické výsledky. Šití matracovým stehem přináší optimální výsledky, použijeme-li nevstřebatelné monofilní vlákno.

      pohled shora

Horizontální steh matracový - pohled shora (obr.vpravo)

      pohled shora

Vertikální steh matracový - pohled shora (obr.vpravo)

 

Rohový steh

Musíme vzít v úvahu také skutečnost, že okraje rány nejsou vždy rovné a navzájem rovnoběžné. V některých případech jsou okraje nepravidelné nebo klikaté. Představme si zde běžný případ, kdy je rána zalomena do úhlu (a má tvar písmene L nebo V). Je mimořádně důležité sešít ránu v tomto úhlu, rohu, správně, aby nedošlo k nekróze tkáně. Nikdy nesmíme udělat jednoduchý steh, neboť znamená vysoké riziko nekrózy. Namísto toho je třeba udělat intradermální steh uzlený na povrchu na zevní straně rány, jak ukazuje obrázek.

Tato technika šití přináší optimální výsledky, použijeme-li nevstřebatelné monofilní vlákno.

      pohled shora

Převzato z koncernového materiálu

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory