Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Speciální stehy

redakce Braunovin

16. Duben 2009

Allgöwerův steh

V některých případech chirurg nechce použít podkožní steh kvůli zvýšenému riziku infekce. Běžný kožní steh může představovat riziko dehiscence rány a ke spolehlivému uzavření rány je zde potřeba použít silný šicí materiál. Steh musí uzavírat zároveň i podkožní prostor. Mějte na paměti, že tato šicí technika není vhodná tam, kde hraje důležitou roli dobrý kosmetický výsledek.Tato technika šití přináší optimální výsledky, použijeme-li nevstřebatelné monofilní vlákno.

Donatiho steh

Jedná se o variantu Allgöwerova stehu. Steh při něm protíná kůži vždy ve čtyřech místech, a ačkoli je pevnější, je zde vyšší riziko horšího kosmetického výsledku. Tato technika šití přináší optimální výsledky, použijeme-li nevstřebatelné monofilní vlákno.

Steh matracový (žíněnkový, U-steh)

Tato technika se používá, nejsou-li okraje rány sblíženy natolik, aby dovolovaly hojení bez napětí. Vzhledem k tomu, že steh zachytí velký objem tkáně, je napětí eliminováno pod okraji rány. Jednou z nevýhod tohoto stehu je nebezpečí jizvení následkem zvýšeného napětí v ráně a také proto, že vlákno prochází kůží čtyřikrát při každém stehu. Tomuto účinku lze zamezit tím, že stehy včas odstraníme, jakmile se kůže zhojí natolik, aby držela bez další podpory (za 5-7 dní). Ponecháme-li steh déle, doporučuje se používat podložky, abychom zaškrcení tkáně omezili na minimum.

Tato šicí technika se doporučuje také v případech, kde se snažíme pomocí everze okrajů rány zabránit jejich podhrnování, ke kterému může docházet sekundárně při hojení rány. Matracové stehy se používají zejména na místech, kde mají okraje rány tendenci ke vtahování (tj. rány na konkávním povrchu). Tento druh stehu má omezené použití na místech, kde jsou důležité dobré kosmetické výsledky. Šití matracovým stehem přináší optimální výsledky, použijeme-li nevstřebatelné monofilní vlákno.

Horizontální steh matracový - pohled shora (obr.vpravo)

.

Vertikální steh matracový - pohled shora (obr.vpravo)

Rohový steh

Musíme vzít v úvahu také skutečnost, že okraje rány nejsou vždy rovné a navzájem rovnoběžné. V některých případech jsou okraje nepravidelné nebo klikaté. Představme si zde běžný případ, kdy je rána zalomena do úhlu (a má tvar písmene L nebo V). Je mimořádně důležité sešít ránu v tomto úhlu, rohu, správně, aby nedošlo k nekróze tkáně. Nikdy nesmíme udělat jednoduchý steh, neboť znamená vysoké riziko nekrózy. Namísto toho je třeba udělat intradermální steh uzlený na povrchu na zevní straně rány, jak ukazuje obrázek. Tato technika šití přináší optimální výsledky, použijeme-li nevstřebatelné monofilní vlákno.

Převzato z koncernového materiálu

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník