Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Romana Mrázová

Po dlouhém čekání dorazil na český trh obvazový materiál ze skupiny silikonových krytí na rány. V současné době je zkoušen na řadě pracovištích.

04.11.2009
krytí ran

Dlouhodobé vzdělávání nebo vzdělávání dospělých je v dnešní době velmi rozšířeným trendem. Mnoho dospělých se přihlašuje do škol postsekundární edukace na dálkové i denní studium a jsou často klasifikováni jako „netradiční studenti“ pro jejich administrativní odlišení od mladých dospělých přicházejících přímo ze středních škol.

12.10.2009

Na začátku naší cesty bychom se mohli podívat na zdravého novorozence, protože ho lze vnímat jako bezmikrobní organismus, který je postupně kolonizován při průchodu porodními cestami matky (kolonizace kůže), při prvním nádechu (kolonizace dýchacích cest) a následně při prvním polknutí (kolonizace gastrointestinálního traktu).

04.05.2009

Problematika chronických ran je v posledních letech jedním z častých témat seminářů pro laickou i odbornou veřejnost. Právě onemocnění žilního systému, kdy tyto projevy shrnujeme pod pojmem „chronická žilní nebo venózní insuficience“, patří k nejrozšířenějším poruchám zdraví. Odhaduje se, že to jsou především bércové vředy, které v kožních a chirurgických ambulancích převažují.

31.10.2008
krytí ran

Reportáž z již 18. kongresu EWMA, týkajícího se hojení ran, jenž se uskutečnil
v polovině května v prosluněné metropoli nejzápadnější zemi Evropy - v Lisabonu.

31.10.2008

Lublaň - hlavní město na půl cesty?
Světový kongres stomaterapeutů se letos uskutečnil v Evropě, ve Slovinsku. Slovinsko je pro nás země sice blízká, ale zároveň nepříliš známá. Jsou zde lyžařská a turistická střediska, jezdí se sem za vínem a k moři (na západním pobřeží Istrie najdeme asi pět letovisek). Jeho historie je dílem rakouská, dílem italská, a přesto je to slovanská země.

01.09.2008

Pro které rány volíme materiály se stříbrem, zůstává pro některá pracoviště pořád otázkou bez odpovědi. Jsou to především chronické rány typu bércových vředů, dekubitů či diabetických ulcerací.

01.05.2008
krytí ran

Bezplatná Zelená linka pro stomiky slouží již tři roky jako informační a poradenská služba pro uživatele nejen stomických pomůcek.

01.02.2008