Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

8. Listopad 2019

Role urologické sestry v současnosti a v budoucnu

V polovině října se konala 65. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, kde pro téměř dvě stě urologických sester připravila Aesculap Akademie dvouhodinový odborný program pro sesterskou sekci s názvem „Role urologické sestry v současnosti a v budoucnu“.

Proč jsme zvolili právě tento název?

Urologická sestra na sebe bere mnoho rolí. Je ošetřovatelkou, rádkyní, administrátorkou, důvěrnicí a jistě bychom lehce vyjmenovali mnoho dalších. Urologický obor je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících. Přichází mnoho novinek v oblasti terapie dysfunkcí močového traktu, pravidelně se mění úhrady zdravotnických prostředků, rozšiřují se kompetence sester, přicházejí nové inovativní produkty. „Právě proto byl odborný program pestrý a dotýkal se mnoha oblastí. Tématu prevence infekcí žilních katétrů se věnoval Mgr. Tomáš Glac z oddělení KARIM Fakultní nemocnice Ostrava. Velmi zaujala také prezentace přednosty Urologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava doc. MUDr. Jana Krhúta, Ph.D., která podrobně zmapovala problematiku neovezik a seznámila sestry s hlavními tipy, jak si s nimi poradit z pohledu ošetřovatelské péče,“ shrnuje program odborná garantka Aesculap Akademie Mgr. Petra Bártová.

 

Současné trendy močové terapie a intravaginální pomůcka Diveen®

Současné trendy v terapii močové derivace mění pohled na znalosti urologických sester. Zvláštní odborné způsobilosti, jako je znalost ČIK (čistá intermitentní katetrizace), ČIAK (čistá intermitentní autokatetrizace), edukace pacienta a rodinných příslušníků, péče o permanentní vstupy do močových cest a další, jsou v oboru urologie výhodou a v budoucnu budou stále více ceněny. Na to upozornil ve své prezentaci Erudice urologické sestry MUDr. Jaroslav Ženíšek z Nemocnice Příbram. Odborný blok zakončila svým sdělením Mgr. Olga Panenková, edukační specialistka B. Braun, která auditoriu představila unikátní intravaginální pomůcku Diveen® určenou k řešení ženské stresové inkontinence. Právě urologické sestry bývají důvěrnicemi, ke kterým si ženy s těmito obtížemi chodí pro radu.

redakce Braunovin

Čtěte také

Počátkem září otevřela Aesculap Akademie další kurz Train the Trainer pro lektory simulační medicíny. „Budoucí lektoři se podrobně seznámili s technikou tvorby a vedení scénářů. Vyzkoušeli si roli účastníka i lektora a prožili několik simulačních cvičení na vlastní kůži,“ popisuje obsah nového kurzu manažer Aesculap Akademie a marketingu RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA. Účastníci lektorského kurzu se také intenzivně věnovali struktuře a vedení debriefingu, to vše s podporou celého týmu lektorů: MUDr. Michaela Sterna, MUDr. Daniela Csomora, MUDr. Tomáše Bačkaie, Mgr. Michala Žmolíka, Ing. Vratislava Příhody, Bc. Tomáše Kovrzka a Mgr. Kláry Dvořákové.

08.11.2019
Aesculap Akademie

Možná jste ve své praxi zažili pacienta, kterému se náhle zhoršil zdravotní stav, a vy jste nedokázali hned určit, co mu je, a možná jste se ani nedokázali rychle rozhodnout, co udělat jako první. Změřit mu tlak? Zavolat pomoc? Počkat? Jediné, čím jste si byli jistí, byl pocit, že ten pacient je „nějakej divnej“.

08.11.2019
Aesculap Akademie

Aneb opravdoví průkopníci si zasluhují lepší zobrazení. I tak lze uvést 3D mikroskop Aeos, který na podzim 2019 představuje společnost B. Braun Medical v Česku. V neurochirurgii, ve které může několik milimetrů rozhodnout mezi zdravím a postižením, znamená kvalitní zobrazení všechno. Klasické optické mikroskopy podporovaly po desetiletí práci chirurgů a na neurochirurgických sálech v tom dále pokračují. Ruce neurochirurga nemohou léčit to, co jejich oči nevidí, proto je mikroskop, který poskytuje dobré zobrazení, v neurochirurgii klíčem k úspěchu. Aeos posouvá zobrazení o další úroveň výš a je skvělé, že se na jeho vývoji podíleli velkou měrou i čeští lékaři. Je ale přechod od klasické skleněné optiky k plně digitálnímu obrazu snímanému soustavou kamer evolucí, nebo revolucí? Jaké jsou první zkušenosti chirurgů z praxe? A jaké jsou základní výhody nového 3D mikroskopu?

08.11.2019
Aesculap Akademie