Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Role urologické sestry v současnosti a v budoucnu

8. Listopad 2019

Role urologické sestry v současnosti a v budoucnu

V polovině října se konala 65. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, kde pro téměř dvě stě urologických sester připravila Aesculap Akademie dvouhodinový odborný program pro sesterskou sekci s názvem „Role urologické sestry v současnosti a v budoucnu“.

Proč jsme zvolili právě tento název?

Urologická sestra na sebe bere mnoho rolí. Je ošetřovatelkou, rádkyní, administrátorkou, důvěrnicí a jistě bychom lehce vyjmenovali mnoho dalších. Urologický obor je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících. Přichází mnoho novinek v oblasti terapie dysfunkcí močového traktu, pravidelně se mění úhrady zdravotnických prostředků, rozšiřují se kompetence sester, přicházejí nové inovativní produkty. „Právě proto byl odborný program pestrý a dotýkal se mnoha oblastí. Tématu prevence infekcí žilních katétrů se věnoval Mgr. Tomáš Glac z oddělení KARIM Fakultní nemocnice Ostrava. Velmi zaujala také prezentace přednosty Urologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava doc. MUDr. Jana Krhúta, Ph.D., která podrobně zmapovala problematiku neovezik a seznámila sestry s hlavními tipy, jak si s nimi poradit z pohledu ošetřovatelské péče,“ shrnuje program odborná garantka Aesculap Akademie Mgr. Petra Bártová.

 

Současné trendy močové terapie a intravaginální pomůcka Diveen®

Současné trendy v terapii močové derivace mění pohled na znalosti urologických sester. Zvláštní odborné způsobilosti, jako je znalost ČIK (čistá intermitentní katetrizace), ČIAK (čistá intermitentní autokatetrizace), edukace pacienta a rodinných příslušníků, péče o permanentní vstupy do močových cest a další, jsou v oboru urologie výhodou a v budoucnu budou stále více ceněny. Na to upozornil ve své prezentaci Erudice urologické sestry MUDr. Jaroslav Ženíšek z Nemocnice Příbram. Odborný blok zakončila svým sdělením Mgr. Olga Panenková, edukační specialistka B. Braun, která auditoriu představila unikátní intravaginální pomůcku Diveen® určenou k řešení ženské stresové inkontinence. Právě urologické sestry bývají důvěrnicemi, ke kterým si ženy s těmito obtížemi chodí pro radu.

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Jedním z hlavních předpokladů zajištění bezpečnosti pacienta při operačním výkonu je plně funkční a kvalitní instrumentárium, které umožňuje lékařům provést operační zákrok přesně, a v co nejkratším čase. Název Aesculap je už více než 140 let synonymem pro vysokou úroveň kvality chirurgických nástrojů, nabízí však také komplexní servisní péči o nástroje. Dnes se zaměříme na některé klíčové kroky v takové péči.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Vědecká rada Aesculap Akademie pravidelně uděluje cenu za mimořádný přínos ve vzdělávání ve zdravotnictví. Tento rok ocenění získala v kategorii Nelékařské zdravotnické obory profesorka Helena Haškovcová za mimořádný přínos především v oblasti lékařské etiky, ale také dialýz. V kategorii lékařů si ocenění převzal profesor Zdeněk Krška za mimořádný přínos spojený s obnovením edice moderní „Albertovy sbírky“.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Aesculap Akademie ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou uspořádala kurz Infuzní technika v ošetřovatelské praxi. Společně tak vyšly vstříc studentům, kteří byli díky pandemii povolání do boje s covid-19 a nedostávalo se jim času na studium. Přestože kurz proběhl online, jeho významnou část tvořily praktické demonstrace zacházení s infuzními pumpami B. Braun Space. A účastníci byli víc než spokojení.

17.06.2021
Aesculap Akademie