Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Role urologické sestry v současnosti a v budoucnu

8. Listopad 2019

Role urologické sestry v současnosti a v budoucnu

V polovině října se konala 65. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, kde pro téměř dvě stě urologických sester připravila Aesculap Akademie dvouhodinový odborný program pro sesterskou sekci s názvem „Role urologické sestry v současnosti a v budoucnu“.

Proč jsme zvolili právě tento název?

Urologická sestra na sebe bere mnoho rolí. Je ošetřovatelkou, rádkyní, administrátorkou, důvěrnicí a jistě bychom lehce vyjmenovali mnoho dalších. Urologický obor je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících. Přichází mnoho novinek v oblasti terapie dysfunkcí močového traktu, pravidelně se mění úhrady zdravotnických prostředků, rozšiřují se kompetence sester, přicházejí nové inovativní produkty. „Právě proto byl odborný program pestrý a dotýkal se mnoha oblastí. Tématu prevence infekcí žilních katétrů se věnoval Mgr. Tomáš Glac z oddělení KARIM Fakultní nemocnice Ostrava. Velmi zaujala také prezentace přednosty Urologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava doc. MUDr. Jana Krhúta, Ph.D., která podrobně zmapovala problematiku neovezik a seznámila sestry s hlavními tipy, jak si s nimi poradit z pohledu ošetřovatelské péče,“ shrnuje program odborná garantka Aesculap Akademie Mgr. Petra Bártová.

 

Současné trendy močové terapie a intravaginální pomůcka Diveen®

Současné trendy v terapii močové derivace mění pohled na znalosti urologických sester. Zvláštní odborné způsobilosti, jako je znalost ČIK (čistá intermitentní katetrizace), ČIAK (čistá intermitentní autokatetrizace), edukace pacienta a rodinných příslušníků, péče o permanentní vstupy do močových cest a další, jsou v oboru urologie výhodou a v budoucnu budou stále více ceněny. Na to upozornil ve své prezentaci Erudice urologické sestry MUDr. Jaroslav Ženíšek z Nemocnice Příbram. Odborný blok zakončila svým sdělením Mgr. Olga Panenková, edukační specialistka B. Braun, která auditoriu představila unikátní intravaginální pomůcku Diveen® určenou k řešení ženské stresové inkontinence. Právě urologické sestry bývají důvěrnicemi, ke kterým si ženy s těmito obtížemi chodí pro radu.

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Aesculap Akademie připravuje setkání pracovní skupiny pod vedením Mgr. Michala Žmolíka. Setká se supervizní skupina pro lektory simulační medicíny. Mgr. Žmolík nám vysvětlil, co obnáší práce supervizora a s čím konkrétně může lektorům pomoci.

16.10.2020
Aesculap Akademie

Eva, Katka, Petra a David – spojuje je mnohé. Jedna vteřina v jejich životě rozhodla, že přišli o hybnost dolních končetin a ocitli se na vozíčku. Spojuje je i to, že jsou aktivní, vtipní a optimističtí a všichni čtyři s námi spolupracují v rámci certifikovaného kurzu Aesculap Akademie zaměřeného na katetrizaci.

25.06.2020
Aesculap Akademie