Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie: Produkt měsíce

Produkt měsíce - ProVena®

redakce Braunovin

21. Prosinec 2011

Cévní chirurgie

ProVena® je unikátní výrobek, který slouží k vnější stabilizaci autologního venózního štěpu při použití v cévních rekonstrukcích. Jedná se o speciální síťku, která se velmi dobře adaptuje na vnější povrch vény, a zajistí tak její ochranu v celé délce.

Díky své výborné vnější stabilizaci ProVena® minimalizuje vznik intimální hyperplazie u venózního štěpu, která je indukována působením vysokého tlaku na venózní stěnu. ProVena® zlepšuje průtok venózním štěpem právě díky minimalizaci hyperplazie intimy a medie.

Nové možnosti a výhody

Novou indikací pro využití ProVena® je aneuryzmorafie AV píštěle.  Jedná se o resekci aneuryzmaticky změněné odvodní žíly zkratu, úpravu jejího průměru a konstrukci nové AV píštěle. Hlavní výhodou tohoto výkonu je možnost použít k hemodialýze stávající aneuryzmaticky změněný zkrat, který lze po aneuryzmorafii dále využít k hemodialyzační léčbě. Jak již bylo zmíněno, ProVena® je implantována na  zkrat po aneuryzmorafii, ovlivňuje hemodynamiku, a tím preventivně brání vzniku intimální hyperplazie,
a snižuje tak možnost další aneuryzmatické degenerace žilního ramene píštěle.

Indikace

Hlavní indikací k aneuryzmorafii je symptomatický hyperfunkční aneuryzmatický zkrat. Dalšími indikacemi jsou opakované ruptury zkratu při hemodialýze, bolestivý zkrat nebo estetická úprava.

Historie

Ve světovém  písemnictví poprvé o  metodice aneuryzmorafie AVF s ProVena® pojednal v roce 2008 MUDr. Petr Baláž, Ph.D., a kolektiv dalších autorů z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v časopise The Journal of Vascular Access (Aneurysmorrhaphy is an easy technique for arteriovenous fistula salvage - Aneurysmorhafie je jednoduchá technika pro záchranu A-V zkratu).   Od této pilotní publikace bylo zveřejněno několik prací jiných zahraničních autorů, kteří tuto techniku přizpůsobili svým pacientům a výsledky publikovali. I když je aneuryzmorafie s cévní protekcí ProVena® novou metodou, která se teprve začíná prosazovat jako metoda volby pro záchranu aneuryzmaticky změnených zkratů, publikované práce udávají primárni průchodnost ve 12 měsících až 93 %. Kanylace během dialýzy je nekomplikovaná a infekční komplikace jsou minimální.

Dosavadní zkušennosti jsou tedy zatím velmi pozitivní a poskytují nám do budoucna naději, že dialyzovaným pacientům zlepší jejich životní úroveň.

Úsměv pro život

Jako produkt měsíce vybírá společnost B. Braun vždy jeden z nejúspěšnějších produktů ze svého portfolia. Jedná se o výrobek, který je obchodně úspěšný, inovativní, nadčasový či jiným způsobem unikátní. Zakoupením právě aktuálního Produktu měsíce máte i vy možnost nejen využívat kvalitní a osvědčený zdravotnický prostředek, ale navíc přispět na charitativní projekt Úsměv pro život. Část výnosů z měsíčních prodejů produktu totiž společnost připíše na konto Úsměvu pro život. 

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník