Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Operativní řešení dětských skolióz

23. Únor 2021

Operativní řešení dětských skolióz

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

To otevírá možnosti uplatnění tohoto unikátního systému i v oblasti operativního řešení dětských skolióz. Díky filozofii jednoho šroubu, jednoho systému a jedné platformy pro všechny operační postupy nabízí modulární platforma Ennovate® systémová řešení pro všechny indikace a techniky a pro veškeré současné výzvy při operacích páteří.

 

Jedna modulární platforma

Ennovate® představuje ztělesněnou platformu inovativních řešení a technologického pokroku, využívající chirurgických zkušeností a výrazně zvyšující se klinickou účinnost. Od hrudní páteře až po osilium systém Ennovate®  svou flexibilitou operatérovi usnadňuje volbu implantátu pro potřeby ošetření různých typů patologií páteře. Výsledkem je plně přizpůsobitelná platforma řešení pro různé typy chirurgických zákroků a přístupů, která zahrnuje jednoduché možnosti kombinace implantátů a chirurgických nástrojů. Na operačním sále je tedy zapotřebí méně nástrojů, což se ukazuje jako efektivnější jak pro chirurgy, tak pro celý nemocniční proces. 

 

Potřebná flexibilita a bezpečnost, jíž můžete věřit

S technologií Ennovate® zavádíme bezprecedentní implantační technologii − všestrannou modulární páteřní platformu − která rozšiřuje flexibilitu a využívá operačních zkušeností. Modulárním řešením pro optimalizaci nemocničních procesů systém Ennovate® otevírá novou dimenzi standardizace a univerzálnosti.

 

 

Ennovate® PolyLock® − ovládání je klíčové

  • Technologie PolyLock® sdružuje vícevrstvé atributy šroubů do jediného šroubu, což zajišťuje vysokou intraoperativní flexibilitu.
  • PolyLock® přeměnou jednoho typu šroubu na více typů umožňuje zjednodušení operačních kroků.
  • Jeden šroub je použitelný pro širokou škálu indikací a přístupů pro chirurgii páteře.
  • Mechanismus PolyLock® a intuitivně navržené nástroje umožňují v každém kroku operace všestrannost a vynikající intraoperační flexibilitu. Operatér má možnost uzamknout šroub v požadované pozici a provádět korekční manévry.

 

 

Co z Ennovate® DEFORMITY činí unikátní systém?

  • Ennovate® byl navržen v úzké spolupráci se světoznámými předními odborníky na deformity páteře, aby přinesl do oblasti moderní chirurgie páteře nové impulzy. Podstatou Ennovate® DEFORMITY je také strategické pokrytí širokého spektra indikací deformit páteře, což z Ennovate® vytváří jedinou platformu na světě, kterou lze použít pro všechny typy spinálních fúzí.
  • Funkce PolyLock® dovoluje uzamčení polyaxiality (tzn. pohyblivosti) hlavy šroubu v určité pozici, což chirurgům pomůže páteř dokonale korigovat. Operatér může přizpůsobit šroub vlastnímu chirurgickému pracovnímu postupu, čímž se jednotlivé chirurgické kroky zjednoduší.

Ennovate® DEFORMITY systém díky špičkovým vlastnostem splňuje nejnáročnější požadavky operatéra na 3D korekci páteře při operaci skolióz, a to jak u dospělých, tak i u dětí.

 

 

Hana Macáková
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Společnost B. Braun rozšířila své portfolio vstřebatelných hemostatických prostředků z oxidované celulózy o nového benjamínka: Cellistypt® N-W. Nejnovější zpevněná fibrilární forma Cellistypt® N-W byla designována tak, aby vyhověla speciálním potřebám laparoskopické chirurgie.

05.05.2021
Aktuality z B. Braun

Co očekáváte od kontejnerů 21. století? Rádi byste co nejvíce zkrátili čas sterilizace nástrojů? Je pro vás důležitá jednoduchá manipulace s kontejnery a snadný systém značení zajišťující rychlou identifikaci? To vše nabízí sterilizační kontejner nejvyšší kvality AICON®, novinka v rodině kontejnerového systému AESCULAP®.

31.08.2020
Oborové rubriky

Stomie, ať už trvalá nebo dočasná, představuje vždy závažný zásah do každodenního života. Stomici často ztrácejí kontrolu nad vylučováním stolice a únikem plynů. Stejně jako zvuky související se stomií mají přímé dopady na společenský a intimní život, volný čas a další aktivity, tak i nošení stomického sáčku výrazným způsobem ovlivňuje pacientovo vnímání svého těla.

10.12.2019
Aktuality z B. Braun