Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Operativní řešení dětských skolióz

23. Únor 2021

Operativní řešení dětských skolióz

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

To otevírá možnosti uplatnění tohoto unikátního systému i v oblasti operativního řešení dětských skolióz. Díky filozofii jednoho šroubu, jednoho systému a jedné platformy pro všechny operační postupy nabízí modulární platforma Ennovate® systémová řešení pro všechny indikace a techniky a pro veškeré současné výzvy při operacích páteří.

 

Jedna modulární platforma

Ennovate® představuje ztělesněnou platformu inovativních řešení a technologického pokroku, využívající chirurgických zkušeností a výrazně zvyšující se klinickou účinnost. Od hrudní páteře až po osilium systém Ennovate®  svou flexibilitou operatérovi usnadňuje volbu implantátu pro potřeby ošetření různých typů patologií páteře. Výsledkem je plně přizpůsobitelná platforma řešení pro různé typy chirurgických zákroků a přístupů, která zahrnuje jednoduché možnosti kombinace implantátů a chirurgických nástrojů. Na operačním sále je tedy zapotřebí méně nástrojů, což se ukazuje jako efektivnější jak pro chirurgy, tak pro celý nemocniční proces. 

 

Potřebná flexibilita a bezpečnost, jíž můžete věřit

S technologií Ennovate® zavádíme bezprecedentní implantační technologii − všestrannou modulární páteřní platformu − která rozšiřuje flexibilitu a využívá operačních zkušeností. Modulárním řešením pro optimalizaci nemocničních procesů systém Ennovate® otevírá novou dimenzi standardizace a univerzálnosti.

 

 

Ennovate® PolyLock® − ovládání je klíčové

  • Technologie PolyLock® sdružuje vícevrstvé atributy šroubů do jediného šroubu, což zajišťuje vysokou intraoperativní flexibilitu.
  • PolyLock® přeměnou jednoho typu šroubu na více typů umožňuje zjednodušení operačních kroků.
  • Jeden šroub je použitelný pro širokou škálu indikací a přístupů pro chirurgii páteře.
  • Mechanismus PolyLock® a intuitivně navržené nástroje umožňují v každém kroku operace všestrannost a vynikající intraoperační flexibilitu. Operatér má možnost uzamknout šroub v požadované pozici a provádět korekční manévry.

 

 

Co z Ennovate® DEFORMITY činí unikátní systém?

  • Ennovate® byl navržen v úzké spolupráci se světoznámými předními odborníky na deformity páteře, aby přinesl do oblasti moderní chirurgie páteře nové impulzy. Podstatou Ennovate® DEFORMITY je také strategické pokrytí širokého spektra indikací deformit páteře, což z Ennovate® vytváří jedinou platformu na světě, kterou lze použít pro všechny typy spinálních fúzí.
  • Funkce PolyLock® dovoluje uzamčení polyaxiality (tzn. pohyblivosti) hlavy šroubu v určité pozici, což chirurgům pomůže páteř dokonale korigovat. Operatér může přizpůsobit šroub vlastnímu chirurgickému pracovnímu postupu, čímž se jednotlivé chirurgické kroky zjednoduší.

Ennovate® DEFORMITY systém díky špičkovým vlastnostem splňuje nejnáročnější požadavky operatéra na 3D korekci páteře při operaci skolióz, a to jak u dospělých, tak i u dětí.

 

 

Hana Macáková
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Infekce v místě chirurgického výkonu (surgical site infections, SSIs) jsou jednou z nejdůležitějších příčin nozokomiálních nákaz (healthcareassociated infections, HCAIs) a představují závažné pooperační komplikace. Každá SSI s sebou nese zátěž zdravotní i ekonomickou. Osobní hygienou před plánovaným operačním zákrokem lze rizika infekce minimalizovat.

27.01.2022

Provádět monitoring hygieny rukou formou pozorování je velmi nákladné, zdlouhavé a neefektivní. Řešení přináší monitorovací systém NosoEx od společnosti B. Braun. Systém je založen na automatickém získávání, zpracování a přenosu dat, aniž by vyžadoval přímé sledování dalším pracovníkem. 

14.10.2021
Servis

Zatímco ve frýdecko-místecké nemocnici se s novým systémem výroby 
a distribuce koncentrátů teprve sžívají, na dialyzačním středisku B. Braun 
Avitum v Teplicích už mají výhody zařízení ověřené v praxi. O zkušenosti s plně 
automatizovanou výrobou a distribucí kyselých koncentrátů se s námi podělil 
tamní vedoucí lékař MUDr. František Švára a vedoucí sestra Olga Roučková.

14.10.2021
B. Braun pro život