Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Produkt měsíce - ProVena®

21. Prosinec 2011

Produkt měsíce - ProVena®

ProVena® je unikátní výrobek, který slouží k vnější stabilizaci autologního venózního štěpu při použití v cévních rekonstrukcích. Jedná se o speciální síťku, která se velmi dobře adaptuje na vnější povrch vény, a zajistí tak její ochranu v celé délce.

Díky své výborné vnější stabilizaci ProVena® minimalizuje vznik intimální hyperplazie u venózního štěpu, která je indukována působením vysokého tlaku na venózní stěnu. ProVena® zlepšuje průtok venózním štěpem právě díky minimalizaci hyperplazie intimy a medie.

Nové možnosti a výhody

Novou indikací pro využití ProVena® je aneuryzmorafie AV píštěle.  Jedná se o resekci aneuryzmaticky změněné odvodní žíly zkratu, úpravu jejího průměru a konstrukci nové AV píštěle. Hlavní výhodou tohoto výkonu je možnost použít k hemodialýze stávající aneuryzmaticky změněný zkrat, který lze po aneuryzmorafii dále využít k hemodialyzační léčbě. Jak již bylo zmíněno, ProVena® je implantována na  zkrat po aneuryzmorafii, ovlivňuje hemodynamiku, a tím preventivně brání vzniku intimální hyperplazie,
a snižuje tak možnost další aneuryzmatické degenerace žilního ramene píštěle.

Indikace

Hlavní indikací k aneuryzmorafii je symptomatický hyperfunkční aneuryzmatický zkrat. Dalšími indikacemi jsou opakované ruptury zkratu při hemodialýze, bolestivý zkrat nebo estetická úprava.

Historie

Ve světovém  písemnictví poprvé o  metodice aneuryzmorafie AVF s ProVena® pojednal v roce 2008 MUDr. Petr Baláž, Ph.D., a kolektiv dalších autorů z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v časopise The Journal of Vascular Access (Aneurysmorrhaphy is an easy technique for arteriovenous fistula salvage - Aneurysmorhafie je jednoduchá technika pro záchranu A-V zkratu).   Od této pilotní publikace bylo zveřejněno několik prací jiných zahraničních autorů, kteří tuto techniku přizpůsobili svým pacientům a výsledky publikovali. I když je aneuryzmorafie s cévní protekcí ProVena® novou metodou, která se teprve začíná prosazovat jako metoda volby pro záchranu aneuryzmaticky změnených zkratů, publikované práce udávají primárni průchodnost ve 12 měsících až 93 %. Kanylace během dialýzy je nekomplikovaná a infekční komplikace jsou minimální.

Dosavadní zkušennosti jsou tedy zatím velmi pozitivní a poskytují nám do budoucna naději, že dialyzovaným pacientům zlepší jejich životní úroveň.

Úsměv pro život

Jako produkt měsíce vybírá společnost B. Braun vždy jeden z nejúspěšnějších produktů ze svého portfolia. Jedná se o výrobek, který je obchodně úspěšný, inovativní, nadčasový či jiným způsobem unikátní. Zakoupením právě aktuálního Produktu měsíce máte i vy možnost nejen využívat kvalitní a osvědčený zdravotnický prostředek, ale navíc přispět na charitativní projekt Úsměv pro život. Část výnosů z měsíčních prodejů produktu totiž společnost připíše na konto Úsměvu pro život. 

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory