Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Produkt měsíce - ProVena®

21. Prosinec 2011

Produkt měsíce - ProVena®

ProVena® je unikátní výrobek, který slouží k vnější stabilizaci autologního venózního štěpu při použití v cévních rekonstrukcích. Jedná se o speciální síťku, která se velmi dobře adaptuje na vnější povrch vény, a zajistí tak její ochranu v celé délce.

Díky své výborné vnější stabilizaci ProVena® minimalizuje vznik intimální hyperplazie u venózního štěpu, která je indukována působením vysokého tlaku na venózní stěnu. ProVena® zlepšuje průtok venózním štěpem právě díky minimalizaci hyperplazie intimy a medie.

Nové možnosti a výhody

Novou indikací pro využití ProVena® je aneuryzmorafie AV píštěle.  Jedná se o resekci aneuryzmaticky změněné odvodní žíly zkratu, úpravu jejího průměru a konstrukci nové AV píštěle. Hlavní výhodou tohoto výkonu je možnost použít k hemodialýze stávající aneuryzmaticky změněný zkrat, který lze po aneuryzmorafii dále využít k hemodialyzační léčbě. Jak již bylo zmíněno, ProVena® je implantována na  zkrat po aneuryzmorafii, ovlivňuje hemodynamiku, a tím preventivně brání vzniku intimální hyperplazie,
a snižuje tak možnost další aneuryzmatické degenerace žilního ramene píštěle.

Indikace

Hlavní indikací k aneuryzmorafii je symptomatický hyperfunkční aneuryzmatický zkrat. Dalšími indikacemi jsou opakované ruptury zkratu při hemodialýze, bolestivý zkrat nebo estetická úprava.

Historie

Ve světovém  písemnictví poprvé o  metodice aneuryzmorafie AVF s ProVena® pojednal v roce 2008 MUDr. Petr Baláž, Ph.D., a kolektiv dalších autorů z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v časopise The Journal of Vascular Access (Aneurysmorrhaphy is an easy technique for arteriovenous fistula salvage - Aneurysmorhafie je jednoduchá technika pro záchranu A-V zkratu).   Od této pilotní publikace bylo zveřejněno několik prací jiných zahraničních autorů, kteří tuto techniku přizpůsobili svým pacientům a výsledky publikovali. I když je aneuryzmorafie s cévní protekcí ProVena® novou metodou, která se teprve začíná prosazovat jako metoda volby pro záchranu aneuryzmaticky změnených zkratů, publikované práce udávají primárni průchodnost ve 12 měsících až 93 %. Kanylace během dialýzy je nekomplikovaná a infekční komplikace jsou minimální.

Dosavadní zkušennosti jsou tedy zatím velmi pozitivní a poskytují nám do budoucna naději, že dialyzovaným pacientům zlepší jejich životní úroveň.

Úsměv pro život

Jako produkt měsíce vybírá společnost B. Braun vždy jeden z nejúspěšnějších produktů ze svého portfolia. Jedná se o výrobek, který je obchodně úspěšný, inovativní, nadčasový či jiným způsobem unikátní. Zakoupením právě aktuálního Produktu měsíce máte i vy možnost nejen využívat kvalitní a osvědčený zdravotnický prostředek, ale navíc přispět na charitativní projekt Úsměv pro život. Část výnosů z měsíčních prodejů produktu totiž společnost připíše na konto Úsměvu pro život. 

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory