Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie: Produkt měsíce

Produkt měsíce - Gravitační programovatelné ventily proGAV® a pro SA

redakce Braunovin

21. prosinec 2012

Gravitační ventily

V dnešním technickém okénku k Produktu měsíce se budeme věnovat tomu nejlepšímu, co nabízí firma Christoph Miethke, spoluvlastněná koncernovou společností Aesculap AG, a to programovatelnému gravitačnímu ventilu proGAV®.

Hlavním úkolem systémů určených k léčbě hydrocefalu je spolehlivě a účinně odvádět neboli drénovat mozkomíšní mok z prostoru mozkových komor do břišní dutiny.

V tom případě se jedná o tzv. ventrikulo-peritoneální drenáž (V-P shunt). Nastanou-li komplikace či nelze-li zavést katetr do abdominální dutiny, nastupuje alternativa v podobě ventrikulo-arteriální drenáže. Nelze-li mok odvádět z prostoru mozkových komor, zavádí se katetr do páteřního kanálu. Tento způsob řešení se nazývá lumbo-peritoneální drenáž.

Dnes již nedílnou a nejdůležitější součástí systémů pro odvod mozkomíšního moku je ventil, který by měl tzv. „hlídat“ a regulovat množství odváděného mozkomíšního likvoru z mozkových komor nebo z prostoru páteřní míchy. Na spolehlivosti takového ventilu závisí funkčnost celého systému, a především pak také kvalita pacientova života.

Programovatelné ventily jsou nyní zlatým standardem

Požadavky na ventil jsou skutečně extrémní. Měl by být, stejně jako katetr, co nejmenší, přitom se nesmí ucpat, měl by reagovat na aktuální potřeby pacienta, a měl by tedy mít možnost různých nastavení. A k tomu můžeme přidat požadavek na prakticky neomezenou životnost po dobu života jeho nositele. Takto široké zadání logicky inspiruje k různým řešením, kdy každý technik akcentuje určitou stránku problému. Konkurence skutečně funguje také v této oblasti a jednotlivé firmy se předhánějí v produkci různých typů ventilu. Na trhu tak existuje široká škála řešení, které se liší v principu fungování, zpracování, použití výrobních materiálů a také ve velikostech jednotlivých ventilových jednotek. Můžeme konstatovat, že základní rozdělení z hlediska funkčnosti ventilů je jejich dělení na programovatelné a neprogramovatelné. V dnešní době se zlatým standardem stávají programovatelné ventily. U společnosti Miethke se tyto ventily nazývají proGAV® a proSA.

Ventily proGAV® a proSA

Jsme velmi pyšní, že právě tyto ventily se vyznačují unikátní konstrukcí a principem fungování.

Základem naprosto odlišného přístupu pana Miethkeho při vývoji shuntů byla úvaha, že při změně polohy pacienta dochází ke změně hydrostatického tlaku v mozkomíšním moku. U ležícího pacienta, kdy je hlava na úrovni břišní dutiny, má mozkomíšní mok logicky daleko „nižší spád“ než u pacienta stojícího.

Vlastnosti a výhody

Ve všech odborných materiálech proto mluvíme o Miethke-ventilech jako o gravitačních. Toto pojmenování princip fungování našich ventilů vysvětluje nejlépe. Gravitační jednotka integrovaná do ventilu velice efektivně a účinně reaguje na aktuální polohu pacienta, kdy eliminuje riziko vzniku tzv. syndromu ower dreinage, tedy takzvané předrenování pacienta. V podstatě se jedná o to, že v případě špatně nastaveného shuntu katetr odvede daleko více mozkomíšního moku z mozku, než má, což pacientům způsobuje nepříjemné potíže.

Tato problematická oblast je největším „kamenem úrazu“ a velice ovlivňuje výslednou práci celého systému. Christoph Miethke použil při sestavování svého unikátního řešení safírovou kuličku a dvojcestný ventil. Safírová kulička je dokonale hladká a neulpívají na ní bílkoviny, což je důležité proto, aby nedošlo k „zanesení systému“. U ležícího pacienta se kulička nachází v ústí s vyšším tlakem a mok proudí ventilem i při nižším tlaku. Naopak u stojícího pacienta se kulička přemístí do druhého ústí a tlak potřebný k otevření ventilu je daleko vyšší. Ke konstrukci se v současnosti již používají i jiná technická řešení, princip fungování však zůstává stejný.

Technické údaje

Dalším důležitým technickým detailem je správné nastavení (naprogramování) ventilu. ProGAV® umožňuje plynulé nastavení hodnot otevíracího tlaku od 0 do 20 cm vodního sloupce s možností nastavení po 1 cm H2O. Ventil proSA umožňuje ještě širší nastavení, a to dokonce v rozsahu od 0 do 40 cm vodního sloupce. Nastavování hodnot otevíracích tlaků je díky principu změny vzájemné polohy magnetů v programovacím nástroji, „programovátku“ a ve ventilu velice precizní a přesné.

Jako materiál pro konstrukci Miethke-ventilu se používá výhradně slitina titanu. Ta zajišťuje vysokou odolnost a spolehlivost celého systému, a protože není magnetický, může být zároveň v případě potřeby pacient bez obav vyšetřen magnetickou rezonancí, a to bez jakéhokoliv ovlivnění aktuálního nastavení či funkčnosti ventilu. Mikromagnety v rotoru, tak důležité pro výše zmíněné programování, jsou dokonale izolované v titanovém pouzdře a na snímcích z magnetické rezonance způsobují pouze minimální artefakty, které nebrání v diagnostice. Všechny Miethke-shunty jsou certifikovány do záření 3 Tesla. Odpadá tak nutnost kontroly pacienta po vyšetření magnetickou rezonancí.

A co do budoucna?

Tak jako například u automobilů nebo u letadel, také v této oblasti vývoj postupuje kupředu, a tak se na rok 2013 chystá vstup faceliftovaného ventilu proGAV® na trh. Inovovaná konstrukce pouzdra ventilu bude odrážet přání mnoha uživatelů týkající se zřetelné kontroly během změny nastavení ventilu. Tento krok bude nově doprovázen hlasitým kliknutím, které vyšle lékařům jasnou zprávu o úspěšném přenastavení ventilu. Další konstrukční změna se bude skrývat v nitru ventilu, konkrétně ve změně tvaru ovládacího rotoru. To povede k ještě větší spolehlivosti a eliminaci možnosti obstrukce drenáže.

Systém Miethke je velmi oceňován pro svoji spolehlivost, široké možnosti nastavení a technickou vyspělost. Jsme rádi, že je pro české i slovenské neurochirurgy první volbou a jedničkou mezi ostatními konkurenčními produkty. Ještě více si však ceníme toho, že produkty Miethke pomáhají zejména těm nejmenším pacientům k návratu do normálního života. I proto udržujeme neustále pohotovostní zásoby a sklady, abychom v případě nutnosti byli schopni Miethke-ventil dodat potřebným v řádech hodin.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník