Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Produkt měsíce - Challenger TiP - Tiumen mezi klipovači

31. Říjen 2011

Produkt měsíce - Challenger TiP - Tiumen mezi klipovači

V letošní Velké pardubické opět zvítězil nejslavnější český žokej Josef Váňa. Už potřetí se mu to povedlo v sedle Tiumena, podle odborníků a bookmekerů nejlepšího koně současnosti. Tiumen není na první pohled výjimečný, řeknete si, ale jen do chvíle, než se na dráze změní v koňské ferrari. A podobné je to s klipaplikátorem Challenger TiP - na první pohled je to „jen“ krásný nástroj, ale jen do chvíle, než ho blíže poznáte a začnete klipovat…

Vývoj klipovačů

Miniinvazivní operativa se neobejde bez uzávěru krevních cév a dalších struktur. Ty se provádějí pomocí klipů nakládaných na tkáně. Klasické klipovače na jednotlivé klipy je třeba vytáhnout z dutiny břišní, instrumentářka musí tzv. nabít klip do klipovače a pak je ho nutné opětovně vsunout do břišní dutiny. Přitom dochází k časové prodlevě a navíc musí kamera sledovat opakované vsunutí klipovače, čímž se operatérovi na chvíli ztratí operační pole. Výrazné zlepšení přinášejí tzv. multifire klipovače. Víceklipové aplikátory pocházejí původně z USA a jsou to nástroje k jednorázovému použití. Společnost Aesculap se pokusila najít uživatelsky a finančně výhodnější řešení a výsledkem byl Challenger Ti - multifire clip applicator (víceklipový aplikátor). U tohoto nástroje operatér jedním tlačítkem nabíjí klip ze zásobníku a stiskem druhého tlačítka klip uzavírá.

Nová generace - Challenger TiP

Jak je patrné, klipaplikátor Challenger Ti znamenal velký přelom v technice klipování. Najednou bylo možné uzavřít všechny potřebné struktury, aniž bylo třeba nástroj vytahovat a odvádět pozornost operatéra . Nicméně samotné naložení a uzavření stále záviselo na tom, jakou sílu chirurg použil, což nebylo stále stejné a nemuselo být vždy ideální. Optimální průběh procesu tedy závisel na síle i kompletnosti stisku.  

Aesculap šel tedy ještě dál a v roce 2009 přivedl na trh pneumatický klipaplikátor

Challenger TiP - první a dodnes jediný pneumatický klipovač na trhu. Pracuje za pomocí stlačeného medicinálního CO2 uloženého v malé bombičce, což zásadně zjednodušilo obsluhu nástroje.

Challenger TiP představuje  unikátní kombinaci resterilizovatelného klipovače a zásobníku klipů na jedno použití, která umožňuje sériové nakládání klipů při zachování nejvyšší bezpečnosti a kvality.

Po preparaci cévy se čelisti nástroje tzv. nasadí  na strukturu a jedním stiskem se současně   provede jak aplikace klipu, tak vysunutí další svorky ze zásobníku a její příprava na další stisk. Lékař si tak určuje moment a místo uzávěru klipu, avšak přesné naložení do pracovní branže již automaticky kontroluje jasně definovaná síla stlačeného CO2. Významně se tak eliminuje motorická chyba při naložení svorky. Stejně tak i jeho uzávěr je prováděn ideální silou, a prakticky je tak eliminováno chybné naložení klipu či jeho špatné uzavření.

Klipy jsou vyrobeny z titanu a jejich jehlanový vnitřní profil usnadňuje optimální stabilitu při sevření tkáně a zaručuje nejvyšší bezpečnost.  

Přehled rozměrů

Challenger TiP se vyrábí v 10mm a 5mm provedení a vždy ve dvou pracovních délkách, aby ho bylo možné použít i v otevřené operativě. Rukojeť je kompatibilní jak se všemi nabízenými rozměry pracovních částí, tak i s předchozí generací Challenger Ti.

V každém balení zásobníku s klipy je sterilně zabalená malá bombička s medicinálním CO2. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme dodržovat pravidlo použití 1 zásobník = 1 bombička.

Challenger Ti-P aplikátor PL606R

10 mm / 370 mm

Challenger Ti-P aplikátor PL608R

10 mm / 260 mm

Challenger Ti-P aplikátor PL604R

5 mm / 310 mm

Challenger Ti-P aplikátor PL603R

5 mm / 205 mm

Titanové klipy PL579T ML, 10 mm

8 klipů / 1 zásobník, 12 zásobníků / BAL

Titanové klipy PL574T SM, 5 mm

12 klipů / 1 zásobník, 12 zásobníků / BAL

Shrnutí výhod klipaplikátoru Challenger TiP

  • Jednoduché držení a intuitivní ovládání
  • Inovace - pneumatické nakládání klipů
  • Rychlá, přesná a spolehlivá aplikace klipu
  • Speciální struktura klipu zaručuje nejvyšší bezpečnost
  • Kombinace aplikátoru pro opakované použití a zásobníku single-use
  • Jeden systém s různými pracovními částmi

 

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory

„Studentek medicíny každým rokem přibývá, přesto jich skalpel v rukou drží stále málo,“ konstatuje jedna z odvážných žen pohybujících se v chirurgii doktorka Barbora East ze III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Specializuje se na chirurgii kýly, kterou popisuje jako nedoceněnou a přehlíženou „popelku“ schovanou v klasické chirurgii.

31.08.2020
Chirurgické obory