Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Produkt měsíce - AdTec® mini - Nový rozměr v laparoskopii

1. Listopad 2010

Produkt měsíce - AdTec® mini - Nový rozměr v laparoskopii

Volba výrobku měsíce byla pro divizi Aesculap - chirurgie velmi jednoduchá. Na český trh se právě dostává ucelená řada nástrojů pro miniinvazivní přístup a operace v dutině břišní s názvem AdTec® mini. Jaké tedy byly důvody naší snadné volby?

Trendem soudobé operativy je snížení invazivity současných přístupů. Na tyto požadavky se snaží reagovat výrobci mnoha způsoby a na trh přicházejí s různými alternativními postupy. Známé pojmy jsou NOTES, SILS a další. Společným způsobem těchto řešení je přístup do dutiny co nejméně invazivním způsobem. Probíhá buď pomocí flexibilního endoskopu cestou průchodu žaludeční stěny, nebo u žen i transvaginálním přístupem - tato metoda je nazývána zkratkou NOTES (Natural Orifice Translumenal Endoscopic Sumery). Single Incision Single Port (zkratkou SILS) je jiné řešení, které upřednostňuje přístup přes břišní stěnu, a to jedním, i když větším portem. Obě metody či oba směry spojuje jedna nevýhoda, a to nutnost vyvinout zcela nové nástroje, operační postupy i techniku operatérů.

Nové metody laparoskopických přístupů

Aesculap, jako jednička a leader v oblasti chirurgických nástrojů, je znám tím, že kvalitu řešení maximálně přizpůsobuje chirurgovi, i za cenu obchodně méně zajímavého řešení. Proto i v tomto případě a vzhledem k požadavku doby, tedy dále minimalizovat současné laparoskopické techniky
a nástroje, zkusil najít řešení při použití současných konvenčních a zavedených metod. Při vývoji byl kladen důraz na co nejšetrnější přístup s nejlepšími estetickými výsledky, s prvořadým zajištěním nejvyššího bezpečí pacienta.

A výsledek? Aesculap přivádí na trh nové 3,5mm nástroje. Ačkoli to na první pohled nemusí být patrné, jedná se o zcela revoluční řešení požadavků moderní medicíny. AdTec® mini je kompletní řada monopolárních nástrojů, trokarů a speciálních instrumentů, jejichž průměr je pouhých 3,5 mm. Tento rozměr umožňuje pouze minimální kožní incizi, která je tak malá, že po ukončení výkonu nevyžaduje suturu, tedy zašití. Největším benefitem pro lékaře je ale fakt, že s užitím AdTec® mini není fakticky nutné měnit operační techniku, metody, a tedy zažité návyky. Operatér nemusí měnit přístup, nezvyšuje se operační čas spojený s novými metodami, celá operace pro něj probíhá pro rutinně a komfortně,
a tím i bezpečně pro pacienta. Výrobky AdTec® mini jsou interdisciplinární - vzhledem ke svým rozměrům a vlastnostem by měly být součástí standardního vybavení na pracovištích dětské chirurgie
i novou komfortní možností pro tzv. scarless surgery v chirurgii dospělé.

Skutečně dokonalá stavba nástroje

Při užití 5mm nástroje je jeho celková plocha 19,6 mm2, u nástroje o průměru 3,5 mm je to 9,6 mm2, což je o 51 % méně plochy. Naskýtá se tedy námitka, že takto tenké nástroje nebudou mít dostatečnou pevnost, a tedy ani životnost. Ovšem díky zcela unikátní stavbě nástroje je opak pravdou. V první řadě je to nová vnitřní stavba nástroje a změna principu tahu na princip tlaku. Jinými slovy řečeno - na rozdíl od všech současných laparoskopických nástrojů je AdTec® mini založen na jiném principu fungování. Zavírání pracovních branží nástrojů je způsobeno tlakem jejich vnitřních středních částí na pracovní čelisti. Na trhu běžně dostupné nástroje pracují na principu tahu, tj. opačně. Díky tomu se výrazně zvyšuje pevnost a spolehlivost nástrojů.

Druhou specialitou, kterou se AdTec® mini odlišují od jiných „podobných“ nástrojů, je ochrana přetížení. V rukojeti nástroje je integrován speciální ochranný prvek, který absorbuje nadměrný tlak.
V žádném případě tak nehrozí přetížení a zničení nástroje přílišným stiskem, který občas vzniká při stresujících okamžicích, kdy chirurg intuitivně znásobí sílu stisku bez ohledu na nulový výsledek takového počínání. Kromě zmíněných technických specialit, které zajišťují vynikající pevnost
a tuhost nástrojů srovnatelnou s 5mm nástroji, nabízí AdTec® mini i věci uživatelsky známé, např. ergonomickou rukojeť, jakou známe u 5mm instrumentů, se stejným tvarem, velikostí a stejným mechanismem zámku. Uživatele potěší i vnější izolace, která pokrývá nástroje až po jejich pracovní čelisti, a zabraňuje tak případnému vedlejšímu popálení okolní tkáně.

Laparoskopické optiky

S novými nástroji se pojí i použití 5mm laparoskopické optiky. V praxi se již ověřilo, že současné rozlišovací schopnosti endoskopických full HD kamer a užití xenonového světla dávají dostatečně kvalitní obraz pro komfortní a bezpečnou operativu. Při jejich použití při cholecystektomii pak můžeme užít jeden 5mm nebo 10mm port s redukcí na 5 mm (pro 5mm optiku během preparace, klipování, extrakci), jeden 5mm port (pro instrument při preparaci a pro optiku během klipování) a dva 3,5mm
porty pro instrumenty. Toto schéma přináší v praxi výborné kosmetické výsledky.

Neměli bychom samozřejmě opomenout finanční stránku věci - všechny komponenty AdTec® mini jsou plně autoklávovatelné a oproti jiným laparoskopickým nástrojům na pracovišti nepotřebují žádnou speciální péči. Při srovnání s alternativními metodami se jedná o jednoznačně finančně nejúspornější řešení. Nezmínil jsem se o negativech této nové řady nástrojů z jednoho prostého důvodu - nevíme
o nich. Budeme proto rádi, pokud si budete chtít nástroje AdTec® mini na vašem pracovišti vyzkoušet, získat s nimi osobní zkušenost a porovnat je s jinými možnostmi miniinvazivních přístupů.

Výhody nástrojů AdTec® mini

  •  Nová vnitřní stavba nástroje
  •  Změna principu tahu na princip tlaku
  •  Ochranný prvek absorbující nadměrný tlak bránící přetížení nástroje
  •  Ergonomická rukojeť a vnější izolace
  •  Pevnost a tuhost nástrojů srovnatelná s 5mm nástroji
  •  Použití 5mm laparoskopické optiky s rozlišením full HD
  •  Všechny komponenty autoklávovatelné

Technické údaje
Instrumenty AdTec® mini se vyrábí v pracovní délce nástroje 290 mm a 200 mm.

Úsměv pro život

Jako produkt měsíce vybírá společnost B. Braun vždy jeden
z nejúspěšnějších produktů ze svého portfolia. Jedná se o výrobek, který je obchodně úspěšný, inovativní, nadčasový či jiným způsobem unikátní.

Zakoupením právě aktuálního Produktu měsíce máte i vy, naši obchodní partneři, možnost nejen využívat kvalitní a osvědčený zdravotnický prostředek, ale navíc přispět na charitativní projekt Úsměv pro život. Část výnosů z měsíčních prodejů produktu totiž společnost připíše na konto Úsměvu pro život, a podpoří tak občanské sdružení Zdravotní klaun, které i letošní rok rozdává radost a úsměvy v nemocnicích.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Endoluminální vakuová terapie (Endo-SPONGE®) je miniinvazivní metoda léčby prosakování střevní anastomózy po nízkých předních resekcích rekta. Jedná se o unikátní výrobek, který vyvinuli dva chirurgové mnichovské univerzitní kliniky – Dr. Rolf Weidenhagen a Dr. Uwe Grützner – ve spolupráci s koncernem B. Braun. Léčbu pomocí endoluminální vakuové terapie poprvé popsal v roce 2008 právě Dr. Rolf Weidenhagen. Od té doby již byla publikována řada různých retrospektivních a prospektivních studií, které se zabývají použitím systému Endo-SPONGE® k léčbě defektů dolní části trávicího ústrojí. V databázích PubMed a EMBASE lze do současnosti najít po zadání slov Endo-SPONGE® EVT až čtyřicet publikací, včetně posterů. Výsledky těchto vědeckých prací jsou shrnuty ve složce klinických důkazů.

29.09.2021

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory