Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Prevence infekce v místě chirurgického výkonu

11. Září 2017

Prevence infekce v místě chirurgického výkonu

V posledních letech narůstá počet rezistentních kmenů bakterií na antibiotika a podle mezinárodních prognóz bude tento trend pokračovat. Není tedy divu, že se Světová zdravotnická organizace (WHO) ve svých kampaních stále častěji zaměřuje na iniciativy týkající se nutnosti snižování výskytu infekcí, a to na všech úrovních zdravotní péče. K této iniciativě se připojila i společnost B. Braun, která tomuto tématu věnovala nemalou část svých vzdělávacích aktivit.

Během loňského roku proběhla ve spolupráci s Aesculap Akademií bezmála desítka seminářů na téma Prevence infekce v místě chirurgického výkonu. V červnu se na závěr tohoto rozsáhlého vzdělávacího semináře konala v budově B. Braun Dialog konference nazvaná Snižování výskytu infekce v místě chirurgického výkonu – zkušenosti z praxe. Společným jmenovatelem přednášek bylo to, jak a do jaké míry se absolventům dílčích seminářů podařilo uplatnit nabyté znalosti a dovednosti na svých domovských pracovištích.

 

Na konferenci se bezmála šedesát odborníků ze všech koutů České republiky vzájemně podělilo o zkušenosti s aplikovanými postupy, které vedou ke snížení počtu mikroorganismů na pokožce v okolí plánovaného chirurgického zákroku a pomáhají tak zabránit tomu, aby se pacient nestal sám sobě zdrojem infekce. Příspěvky byly soustředěny především na prevenci vzniku infekcí v operační ráně, nikoliv tedy na následnou léčbu. Zazněly i přesvědčivé argumenty na podporu toho, že snížení mikrobiálního osídlení pokožky je z pohledu péče o nemocné výhodné i z finančního hlediska. 

 

A jak se k samotnému sympoziu vyjadřují samotné přednášející?

Mgr. Petra Poulíková, vrchní sestra Ortopedické kliniky FN Olomouc, klade důraz na potřebu neustálého vzdělávání: „Boj s SSI je kontinuálním a nikdy nekončícím problémem, jehož neřešení by dopadlo nejen na pacienta, ale také na zdravotní zařízení.“ Mgr. Poulíková se potom svěřila i s tím, jaké změny v souvislosti se SSI zaznamenala na svém pracovišti: „Jako bývalá perioperační sestra s 20letou praxí na operačních sálech mám k této oblasti velice blízko. Zásady přísných aseptických postupů a dodržování pravidel hygienicko-epidemiologického režimu jsou pro mě zásadní. Proto jsem pyšná na každou změnu, kterou se mi na našem pracovišti podaří zavést. Naštěstí mám za sebou výborný kolektiv zaměstnanců ORT kliniky a především přednostu ORT kliniky, který je těmto počinům nakloněn.“ 

 

Mgr. Silvie Hodová, vedoucí Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny FN Brno, oceňuje zejména to, že mohla s kolegy sdílet zkušenosti z praxe: „V loňském roce jsem se zúčastnila jednoho z úvodních seminářů, kde byl koncept Prevence infekce v místě chirurgického výkonu představen. Přínos vidím v možnosti prezentovat své zkušenosti z FN Brno a diskutovat o nich. Vítám i jiný pohled na stejnou věc.“

 

MUDr. Lenka Hobzová, nemocniční hygienička ve FN Hradec Králové, si myslí, že jde o „velmi aktuální téma, se kterým se potýkáme v nemocniční praxi všichni“. Zdůrazňuje, že „potřeba edukace je vysoká. V době, kdy narůstá počet infekcí způsobených rezistentními kmeny, je třeba napnout veškeré úsilí k jejich prevenci, což platí nejen pro oblast infekcí při chirurgickém výkonu.“

Mgr. Kateřina Linhartová
divize OPM - péče o rány
Dosud nehlasováno