Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní:

Pouze nové myšlenky vedou k novým úspěchům

redakce Braunovin

12. Březen 2019

Aesculap Akademie

Aesculap akademie (AAK) má za sebou další úspěšný rok. V rámci koncernu B. Braun se jí podařilo udržet mezi světovou elitou, v Česku získala další kurz certifikovaný ministerstvem zdravotnictví, ale hlavně je o její unikátní vzdělávací akce mezi zdravotníky stále větší zájem. Proč byl její už v pořadí šestnáctý rok existence inovativní a proč bude rok 2019 novátorský, nám řekl její šéf RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA.

Martine, jaký byl pro AAK rok 2018?

Určitě inovativní a mám z toho velkou radost. Vždycky jsme se snažili nestát příliš dlouho na stejném místě. To se nám loni skutečně dařilo.

V čem?

Zásadně jsme rozšířili portfolio našich kurzů s intenzivním využitím simulátora Karla. Například se nám podařilo vytvořit pilotní kurz simulace krizových stavů při dialyzační péči a nebo ve spolupráci s Ústavem pro matku a dítě v Podolí uspořádat pilotní kurz krizových stavů v porodnictví.

Moment. Myslel jsem, že Karel je muž…

Pohlaví našeho Karla umíme během pár minut změnit. Rázem je z něho Karla. Nejvíc mě potěšila velmi pozitivní reakce zdravotníků z Podolí.

Všiml jsem si ale také nových tzv. „soft skills“, jako je práce s chybou nebo asertivita v komunikačně obtížných situacích. O co jde?

Skutečně se snažíme inovovat a mimo těch ryze medicínských kurzů se pouštíme i na pole psychologie. Informovat rodinu o smrti příbuzného, špatné prognóze nebo umět přiznat chybu v léčbě a také ji umět komunikovat není snadné, a i to zdravotníci musejí umět.

Zdravotníci neradi chyby přiznávají. O jaké chyby typově jde?

V procesu léčby jsou desítky míst, kde může zdravotník udělat chybu. My se soustředíme především na podávání léčiva. V teoretické části diskutujeme s frekventanty třeba o tom, jak o chybě informovat pacienta, a v praktické části řešíme, kde se nejčastěji chybuje a jak se tomu vyhnout.

Kde stále berete inspiraci pro nové kurzy?

Vycházíme hlavně z poptávky zdravotníků. Je zbytečné pořádat kurzy zaměřené na to, co zaměstnance nemocnicích netrápí. A také inovujeme to, co už děláme.

Zkoušíte kromě nového obsahu i novou formu kurzů?

Ano, přesně. Je to další cesta, jak inovovat. Snažíme se o co největší míru interaktivity. Nejenže to lidi baví, ale víc si zapamatují.

Třeba?

Jako příklad můžu uvést naše interaktivní video à la Sváťa Kuřátko na kongresu Colours of Sepsis v Ostravě. Natočili jsme film, ve kterém se náš umělý Karel ocitl v septickém stavu, a sami lékaři na semináři měli ve dvanácti klíčových okamžicích rozhodnout o dalším postupu. Vznikaly zajímavé diskuse, jak situaci řešit, a přesně o to nám šlo. Také jsme sestry z dialyzačních středisek na jednom kurzu navlékli do speciálních gerontologických obleků a několik hodin jsme je nechali sedět na dialyzačním křesle. Po třech hodinách už to nemohly snést a na konci kurzu přiznaly, že se jim zásadně změnil pohled na dialyzovaného pacienta.

Karel je simulátor, který dýchá, potí se, kašle, a dokonce i krvácí, cítí bolest a svaly se mu pro účely simulace mohou stahovat v křečích

Proběhlo ještě něco v roce 2018 poprvé?

Určitě, třeba hygiena rukou. Jako členové Národní pracovní skupiny pro hygienu rukou se nově věnujeme jak veřejné osvětě, tak edukaci zdravotníků. Historicky prvním sympoziem jsme také otevřeli téma rizika kontaminace zdravotníků cytostatiky. V neposlední řadě jsme zcela nově zařadili unikátní miniinvazivní chirurgické kurzy cévní chirurgie nebo kurzy miniinvazivních výkonů na mitrální chlopni.

Lze úspěšný rok AAK nějak dokumentovat i na číslech?

Změřit se dá všechno (smích). I z pohledu čísel se stále držíme na špici. Uspořádali jsme 214 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 5 900 zdravotníků.

Ano, to je kvantita. Ale co kvalita?

Nově jsme zavedli tzv. Net Promoters Score, které efektivně měří spokojenost zákazníků, včetně míry doporučení. Hodnoty se pohybují v rozmezí minus sto až plus sto. AAK má za rok 2018 skóre 87 %. To je extrémně vysoké číslo. Více než 50 % je výborné.

Když už mluvíš o míře doporučení, je „šuškanda“ tím hlavním zdrojem účastníků kurzů?

AAK má cestu do kurzů rovnoměrně rozdělenou přibližně na čtvrtiny. Zhruba čtvrtina zdravotníků se k nám hlásí přes web, čtvrtina reaguje na cílený mailing, další čtvrtina získala informaci od našich obchodníků a poslední čtvrtina se o kurzech dozvěděla od kolegů na pracovišti.

Pojďme do budoucnosti. Jaký bude rok 2019?

Myslím, že novátorský. Samozřejmě budeme pokračovat v inovacích, ale také se zkusíme podívat na zdravotnictví úplně jinou optikou – očima pacientů.

Můžeš být konkrétnější?

Chceme rozjet tzv. „pacientskou akademii“, a to ve dvou směrech. Tím prvním je edukace pacientů, které například čeká náročná operace nebo mají chronické onemocnění. Bude probíhat přímo v nemocnicích i na dálku přes internet prostřednictvím textů a videí. Druhou cestou je vzdělávání zdravotníků pacienty. Lektorem bude v tomto případě samotný pacient.

Už jste něco podobného zkusili?

Ano. Lektorem u nás byl například medailista z několika paralympiád, vozíčkář David Drahonínský. Tato akce měla velký úspěch. Jde o to, aby zdravotníci pacientům lépe rozuměli.

Máte mimo „pacientské akademie“ pro rok 2019 i další silné téma?

Určitě je to PATHWAY neboli cesta pacienta nemocnicí. Je to téma, kterému se celosvětově věnuje celý B. Braun. Zjednodušeně řečeno optimalizujeme proces hospitalizace tak, aby byl efektivnější pro nemocnici a medicínsky příznivější pro pacienta.

Loni jsi mi říkal, že se chcete více zaměřit na edukaci studentů. Podařilo se to. Jaký bude letošek?

Povedlo se to. I tento školní rok máme exkluzivní smlouvu s 1. LF UK a volitelný předmět Moderní zdravotnické technologie v praxi je úplně plný. Loni jsme přidali dny otevřených dveří, na kterých jsme 15 výukových dnů spojili do jednoho ukázkového dne. Přijeli studenti z celé České republiky i ze Slovenska a zájem byl obrovský.

Plánujete se v roce 2019 rozvíjet řekněme i více geograficky?

Můžu prozradit, že se pokusíme nabídnout například kurzy pro mediky mimo Prahu také v našich centrech v Olomouci a v Hradci Králové. Výhoda je, že nově mají naši lektoři i tzv. praktikanty právě z řad mediků, kteří jsou již velmi šikovní a mohou pomáhat vzdělávat své vrstevníky.

A Slovensko?

Na Slovensku jsme letos lehce rozšířili tým o kolegyni zaměřenou na edukaci v oblasti bezpečnosti personálu (Safety koncept). Na samostatné centrum Aesculap Akademie stále myslíme, ale prozatím reálně postupně rozvíjíme nový obsah kurzů. Ve Zvolenu nyní například proběhl kurz edukace v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Plánuješ ve svém AAK týmu nějaké další změny?

Už k nim došlo. Od ledna byla zavedena nová pozice vedoucího AAK, kterým se stal Tomáš Hrouda. Tomáš se bude věnovat především praktickému řízení týmu, hledání mezioborových synergií, vymýšlení nových kurzů atd. Já bych chtěl věnovat víc času strategickému směřování AAK, navazování partnerství a mezinárodní spolupráci, kde jsem nově v pozici Global Aesculap Academy Business Develop­ment Consultant.

Tým Aesculap Akademie. Zleva Martin Kalina, Iva Dobrovolná, Tereza Čečáková, Tomáš Kovrzek, Petra Bártová, Klára Dvořáková, Jitka Holomková, Ivana Bartáková, Tomás Hrouda

Letos bude také nově jmenována vědecká rada.

Noví členové rady budou známi 13. června a stejně jako před dvěma lety bude mít rada českou a slovenskou část. Obsah práce bude stejný. Jsem rád, že nemáme jen radu pro radu. Členové jsou aktivně vtaženi do dění v akademii, a na tom nic měnit nebudeme.

Na co se letos těšíš?

Jednou z letošních novinek je další kurz certifikovaný ministerstvem zdravotnictví, zaměřený na katetrizaci močového měchýře muže. Je to už náš šestý certifikovaný kurz, na jehož konci dostávají účastníci speciální certifikát odborné způsobilosti. Nejvíc se ale stejně těším na další kreativ ní nápady celého mého týmu. Chtěl bych jim všem poděkovat. Úspěch Aesculap Akademie je především jejich zásluhou. Obohacuje mě, když vymýšlíme nové úhly pohledu. Jsem pevně přesvědčený, že pouze nové myšlenky vedou k novým úspěchům.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník