Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

AS coating - řešení pro pacienty s alergií na kov

9. Únor 2012

AS coating - řešení pro pacienty s alergií na kov

Deset až patnáct procent všech pacientů trpí více či méně silnou alergií na těžké kovy, především na nikl, chrom a kobalt. To je zejména problém při totálních náhradách kolenního kloubu. Nikl, chrom a kobalt jsou totiž obsaženy ve valné většině kolenních implantátů.

Nerespektování netolerance kovů může u pacientů vyvolávat alergické reakce všeho druhu. Klasické implantáty s obsahem alergenních kovů tak pak nemohou dobře a dlouhodobě fungovat. Pacientům způsobují značný diskomfort a lékařům problémy.

Všichni světoví výrobci totálních kloubních náhrad tento problém již dlouhodobě řeší a snaží se používat jiné materiály (např. titan nebo keramiku), které neobsahují zmíněné kovové prvky. Bohužel tyto materiály mají své limity a jejich použití u kolenních náhrad není úplně bez rizika. Další možností je zabránit iontům těžkých kovů v kontaktu s pacientem, což se děje prostřednictvím takzvaného potahování (tj. coating).

Koncern B. Braun se řadí v tomto oboru mezi světovou špičku. Systém potahování, který používá, je v mnoha směrech jedinečný a přináší bezpečí a jistotu pro pacienta i operatéra.

upevnění komponentů kolenního implantátu

Sedm vrstev nástřiku

Označení AS (allergy solution) zastřešuje filozofii, jíž koncern B. Braun přistupuje k pacientům s alergií na kovy. Technologie AS-coating představuje vysoce sofistikovaný systém potahování klasických endoprotéz nástřiky, které mají především za úkol zabránit průchodu iontů těžkých kovů do organismu pacienta.

Proces potahování probíhá za relativně nízkých teplot (200-500 °C) ve vakuu. Výsledkem je plazmatický nástřik s vysokou mírou adheze k povrchu implantátu. Těchto vrstev se na původní implantát nanese celkem sedm. První tvoří čistý chrom, který zajišťuje optimální spojení mezi potahovaným materiálem a plazmatickým nástřikem. Ten tvoří dalších pět vrstev nitridu chromu (CrN) se stoupající tvrdostí každého dalšího nástřiku. Poslední vrstvou je nitrid zirkonia (ZrN). Tento materiál je nesmírně tvrdý a odolný vůči otěru, navíc vykazuje vysokou biokompatibilitu.

Nitrid zirkonia tvoří na povrchu implantátu lesklý keramický potah charakteristický zlatou barvou. Je dokonalým izolátorem mezi pacientem a ionty těžkých kovů obsaženými ve slitině implantátu.

AS-coating představuje pouze povrchovou úpravu implantátu, jeho rozměry či mechanické vlastnosti zůstávají nezměněny stejně jako operační technika.

Tato technologie umožňuje bezpečné totální kloubní náhrady i u velmi metalsenzitivních pacientů.  

Mgr. Tomáš Stibor
manažer divize Aesculap - ortopedie a traumatologie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

20. srpna 2021 proběhla v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi operace kyčelního kloubu, při níž byl poprvé na území Česka a Slovenska použit systém augumentací Aesculap Structan®, který je určen k revizním operacím acetabula. Jak se s novým systémem manipuluje? Jaké jsou jeho výhody? Na tyto otázky nám odpověděl primář ortopedického oddělení v Klaudiánově nemocnici MUDr. Pavel Šedivý, který měl možnost systém vyzkoušet.

20.10.2021

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory