Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

AS coating - řešení pro pacienty s alergií na kov

9. Únor 2012

AS coating - řešení pro pacienty s alergií na kov

Deset až patnáct procent všech pacientů trpí více či méně silnou alergií na těžké kovy, především na nikl, chrom a kobalt. To je zejména problém při totálních náhradách kolenního kloubu. Nikl, chrom a kobalt jsou totiž obsaženy ve valné většině kolenních implantátů.

Nerespektování netolerance kovů může u pacientů vyvolávat alergické reakce všeho druhu. Klasické implantáty s obsahem alergenních kovů tak pak nemohou dobře a dlouhodobě fungovat. Pacientům způsobují značný diskomfort a lékařům problémy.

Všichni světoví výrobci totálních kloubních náhrad tento problém již dlouhodobě řeší a snaží se používat jiné materiály (např. titan nebo keramiku), které neobsahují zmíněné kovové prvky. Bohužel tyto materiály mají své limity a jejich použití u kolenních náhrad není úplně bez rizika. Další možností je zabránit iontům těžkých kovů v kontaktu s pacientem, což se děje prostřednictvím takzvaného potahování (tj. coating).

Koncern B. Braun se řadí v tomto oboru mezi světovou špičku. Systém potahování, který používá, je v mnoha směrech jedinečný a přináší bezpečí a jistotu pro pacienta i operatéra.

upevnění komponentů kolenního implantátu

Sedm vrstev nástřiku

Označení AS (allergy solution) zastřešuje filozofii, jíž koncern B. Braun přistupuje k pacientům s alergií na kovy. Technologie AS-coating představuje vysoce sofistikovaný systém potahování klasických endoprotéz nástřiky, které mají především za úkol zabránit průchodu iontů těžkých kovů do organismu pacienta.

Proces potahování probíhá za relativně nízkých teplot (200-500 °C) ve vakuu. Výsledkem je plazmatický nástřik s vysokou mírou adheze k povrchu implantátu. Těchto vrstev se na původní implantát nanese celkem sedm. První tvoří čistý chrom, který zajišťuje optimální spojení mezi potahovaným materiálem a plazmatickým nástřikem. Ten tvoří dalších pět vrstev nitridu chromu (CrN) se stoupající tvrdostí každého dalšího nástřiku. Poslední vrstvou je nitrid zirkonia (ZrN). Tento materiál je nesmírně tvrdý a odolný vůči otěru, navíc vykazuje vysokou biokompatibilitu.

Nitrid zirkonia tvoří na povrchu implantátu lesklý keramický potah charakteristický zlatou barvou. Je dokonalým izolátorem mezi pacientem a ionty těžkých kovů obsaženými ve slitině implantátu.

AS-coating představuje pouze povrchovou úpravu implantátu, jeho rozměry či mechanické vlastnosti zůstávají nezměněny stejně jako operační technika.

Tato technologie umožňuje bezpečné totální kloubní náhrady i u velmi metalsenzitivních pacientů.  

Mgr. Tomáš Stibor
manažer divize Aesculap - ortopedie a traumatologie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory

„Studentek medicíny každým rokem přibývá, přesto jich skalpel v rukou drží stále málo,“ konstatuje jedna z odvážných žen pohybujících se v chirurgii doktorka Barbora East ze III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Specializuje se na chirurgii kýly, kterou popisuje jako nedoceněnou a přehlíženou „popelku“ schovanou v klasické chirurgii.

31.08.2020
Chirurgické obory