Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní: Článek

Poprvé v historii proběhla cvičná evakuace pacientů dialyzačního střediska metodou EVAZZ

Ing. Lucie Kocourková

30. Květen 2019

Aktuality B. Braun Aesculap Akademie

„Hoří, hoří, hoří!“ volala zdravotní sestra v dialyzačním středisku B. Braun Avitum, kde v úterý 28. května dvacet figurantů napojených na přístrojích netrpělivě očekávalo příjezd pražských hasičů a záchranky. „Poprvé v historii proběhla evakuace pacientů dialyzačního střediska tzv. metodou EVAZZ, kdy se pacienti rozdělili barevnými páskami do čtyř skupin ohrožení. Cvičení jsme zvládli úspěšně. Nikdo nebyl fiktivně zraněn ani nepřišel o život. Přitom stres byl velmi reálný,“ řekl po cvičení šéf sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek.  


Video reportáž z průběhu evakuace v Dialogu

„Toto je požární poplach. Okamžitě opusťte budovu nejbližším únikovým východem!“

Je sedm hodin večer 28. května 2019, dvacet pacientů je připojených k přístrojům a absolvují v Pavilonu B. Braun Dialog na pražské Bulovce svoji běžnou několikahodinovou dialýzu. Každý z nich je jiný, různě pohyblivý a mají odlišné specifické nároky na zdravotní péči. Někteří z pacientů si čtou, další spí a někteří jen tak listují časopisy. Přesto je i zdravotnický personál z tohoto „klidného, každodenního bloumání“ vytrhne požární signalizace, která po celé budově zuřivě hlásí: „Toto je požární poplach. Okamžitě opusťte budovu nejbližším únikovým východem!“ 

„Hoří, ve druhém patře hoří, v denní místnosti začala před třemi minutami hořet varná konvice!“ volá zdravotník, který požár zpozoroval a snaží se ho likvidovat hasičským přístrojem. Zdravotníci neprodleně kontaktují linku 150. Hasiči z Holešovic a centrální stanice v 19.03 skáčou do aut a vyrážejí na místo. Na Bulovku míří i záchranka. Na místo doráží přesně v 19.12. V tu chvíli už ale sedm minut probíhá evakuace dvaceti figurantů simulujících pacienty napojené na dialyzační přístroje. Záchranáři se okamžitě zapojují do evakuace. Hasiči vybíhají do druhého patra a zjišťují rozsah požáru. Zároveň přijímají informaci, že se v budově nachází větší množství nebezpečných látek, jako například 10 litrů chlorové dezinfekce nebo 80 litrů kyseliny citronové. Celkem 150 litrů hořlavin. 

„Největší stres je to těch prvních pár minut, kdy nikdo neví, co se děje. Jakmile jsme začali s odpojováním pacientů od přístrojů, byl jsem rázem klidnější, protože jsem věděl, že musíme reagovat rychle. Klíčové pro všechny zdravotníky v tu chvíli je dostat dialyzované pacienty ven z budovy,“ popisuje první okamžiky cvičení vrchní sestra dialyzačního střediska na pražské Bulovce v Pavilonu B. Braun Dialog Karel Šauer.

Reagujte rychle, pohotově a s chladnou hlavou

Vyklidit hořící budovu, v níž se nacházejí zdravotně postižení, vyžaduje důmyslný plán a pomohou zde zautomatizované reakce hasičů i zdravotníků. Personál dialýzy je pro tyto případy vycvičen. „Evakuace dialyzačního střediska je mimořádné cvičení. Připravovalo se zhruba tři měsíce. Zdravotníci dialýzy zvládli všechny úkony velmi dobře. Ani pro nás to nebyla vzhledem k premiéře metody EVAZZ rutinní záležitost. Výsledek hodnotím pozitivně,“ komentoval cvičení plk. Ing. Štefan Molnár, ředitel Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Aby cvičení mohlo proběhnout co nejefektivněji, celkem osm zdravotníků (šest sester, jeden sanitář a lékař) se rozdělilo na ty, kteří evakuovali, monitorovali situaci nebo se starali o skutečné klienty. 

Na místě byla i řada hodnotitelů ze strany hasičů. V reálu je požár spojen s těžkou stresovou situací z ohrožení života, nebo dokonce s šokovou reakcí, při které se i rozumně uvažující člověk může chovat iracionálně. Hrozí i vdechnutí jedovatých zplodin a celková paralýza. Rozhodují sekundy. 

„Součinnost složek integrovaného záchranného systému a personálu při evakuaci pacientů napojených na dialyzační přístroje je mimořádně důležitá. Operační středisko zdravotnických záchranářů si tu mimo jiné také ověřilo, jaké jsou kapacitní možnosti ostatních zdravotnických zařízení z hlediska příjmu evakuovaných pacientů,“ říká manažer Správní a provozní sekce Skupiny B. Braun Miroslav Procházka. 

Unikátní postup EVAZZ při evakuaci pacientů

Samotná evakuace probíhala pomocí systému EVAZZ. Personál nejprve rozdělil pacienty. Z dvaceti figurantů bylo bílou páskou na zápěstí označeno šestnáct pacientů, kteří byli schopni samostatné chůze. Další dva pacienti s označením zelená byli chodící, ale nemohli být přesunuti do domácího léčení. Evakuován byl také jeden pacient na kyslíkové terapii s označením žlutá, u něhož by vypnutím přístroje nedošlo k ohrožení života. Figurant – pacient, který byl v případě odpojení od přístrojů v přímém ohrožení života – byl zdravotníky označen červenou páskou. Byl imobilní a plně závislý na přístrojovém vybavení. 

„Pro každou z označených skupin máme přesné instrukce, jak postupovat. Rozdělení nám významně ušetří čas a usnadňuje organizaci,“ doplňuje lékařka z dialyzačního střediska B. Braun Avitum MUDr. Daniela Schaumannová. Přemístění všech pacientů ven mimo budovu trvalo zdravotníkům i záchranářům patnáct minut. Po skončení evakuace proběhla schůzka personálu dialyzačního střediska s hodnotiteli z hasičského záchranného sboru. Pro obě strany bylo cvičení cennou praktickou zkušeností, protože pacienti tvoří specifickou skupinu obyvatelstva, pro kterou je evakuace plánována přednostně.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník