Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Podvazování kolem cévní svorky (peánu) - alternativní postup

3. Červen 2009

Podvazování kolem cévní svorky (peánu) - alternativní postup

V tomto vydání přinášíme pro lékaře veškerých operativních oborů a začínající mladé chirurgy poslední kapitolu moderních technik uzlení a chirurgické sutury. Tentokráte se budeme věnovat podvazování kolem cévní svorky.

Někteří chirurgové dávají přednost tomuto alternativnímu postupu podvazování kolem cévní svorky (peánu). Oba postupy vedou ke stejnému výsledku.

   

Vlákno podržte před tkání, kterou budete podvazovat.     Ukazovákem si sáhněte pro modrý konec.    Přitáhněte modrý konec k nadzdviženému bílému konci.

Vlákno podržte před tkání, kterou budete podvazovat. (obr.vlevo)
Ukazovákem si sáhněte pro modrý konec. (obr.uprostřed)
Přitáhněte modrý konec k nadzdviženému bílému konci. (obr.vpravo)

Protáhněte modrý konec pod bílým.     Založte jednoduchý uzel (pravý konec přes levý).    Uzel dotáhněte.

Protáhněte modrý konec pod bílým. (obr.vlevo)
Založte jednoduchý uzel (pravý konec přes levý). (obr.uprostřed)
Uzel dotáhněte. (obr.vpravo)

Založte druhý jednoduchý uzel (levý konec přes pravý).     Uzel dotáhněte a vznikne čtvercový (ambulanční) uzel.undefined 

Založte druhý jednoduchý uzel (levý konec přes pravý). (obr.vlevo)
Uzel dotáhněte a vznikne čtvercový (ambulanční) uzel. (obr.vpravo)

Pokud jste si jednotlivé kapitoly kompletovali, získali jste tak ucelenou brožuru.

Věříme, že vás seriál inspiroval a napomohl vám k lepšímu zvládnutí šicích technik nebo alespoň připomněl všechny možnosti, které současná chirurgie nabízí.

Převzato z koncernového materiálu

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory