Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Podkožní stehy

redakce Braunovin

16. duben 2009

Jednoduchý podkožní steh

Tento podkožní steh je určen k uvolnění napětí povrchových struktur rány, čímž se usnadní hojení kůže. Chirurg by měl uzel umístit vždy do nejhlubší části rány. Při dodržení tohoto pravidla nebude probíhat reakce tkáně na uzel - coby uskupení cizorodého materiálu - přímo pod povrchem kůže, a hojení kůže proto bude narušovat jen minimálně. Tato technika šití přináší optimální výsledky, použijeme-li rychle vstřebatelné polyfilní vlákno. Při sešívání rány pod tahem lze použít i jiné šicí materiály jako střednědobě vstřebatelné polyfilní nebo monofilní vlákno.

Pokračující podkožní steh

Je alternativou k jednoduchému podkožnímu stehu. Mezi jeho přednosti patří vyšší odolnost a je navíc rychlejší než jednotlivé stehy. Nevýhodou této techniky, stejně jako všech pokračujících stehů, je riziko dehiscence při přetržení stehu. Tato technika šití přináší optimální výsledky, použijeme-li rychle vstřebatelné polyfilní vlákno. Při sešívání rány pod tahem lze použít i jiné šicí materiály jako střednědobě vstřebatelné polyfilní vlákno nebo střednědobě vstřebatelné monofilní vlákno.

Pokračující podvlékaný (přehazovaný, provlékaný) podkožní steh

Tento steh je variantou pokračujícího podkožního stehu. Technika podvlékaného (přehazovaného) šití poskytuje zvýšenou odolnost a udrží větší část tahu v ráně, což umožňuje provést steh kůže bez napětí. Podvlékaný steh se chová jako protiskluzný. Vyšší tření vytvořené mezi vlákny při každém stehu tkáně pevněji stahuje a zajišťuje, že se sutura neuvolní při zhotovení dalšího stehu. Doporučuje se používat monofilní vlákna, neboť jejich hladký povrch umožňuje steh postupně dotahovat. Steh se šije stejným způsobem jako normální pokračující steh s tím rozdílem, že se jehla vždy protáhne pod závitem stehu.

Převzato z koncernového materiálu

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník