Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Podkožní stehy

16. Duben 2009

Podkožní stehy

Jednoduchý podkožní steh

Tento podkožní steh je určen k uvolnění napětí povrchových struktur rány, čímž se usnadní hojení kůže. Chirurg by měl uzel umístit vždy do nejhlubší části rány. Při dodržení tohoto pravidla nebude probíhat reakce tkáně na uzel - coby uskupení cizorodého materiálu - přímo pod povrchem kůže, a hojení kůže proto bude narušovat jen minimálně.

Tato technika šití přináší optimální výsledky, použijeme-li rychle vstřebatelné polyfilní vlákno.

Při sešívání rány pod tahem lze použít i jiné šicí materiály jako střednědobě vstřebatelné polyfilní nebo monofilní vlákno.

   pohled shora  

Pokračující podkožní steh

Je alternativou k jednoduchému podkožnímu stehu. Mezi jeho přednosti patří vyšší odolnost a je navíc rychlejší než jednotlivé stehy. Nevýhodou této techniky, stejně jako všech pokračujících stehů, je riziko dehiscence při přetržení stehu.

Tato technika šití přináší optimální výsledky, použijeme-li rychle vstřebatelné polyfilní vlákno.

Při sešívání rány pod tahem lze použít i jiné šicí materiály jako střednědobě vstřebatelné polyfilní vlákno nebo střednědobě vstřebatelné monofilní vlákno.

   pohled shora  

Pokračující podvlékaný (přehazovaný, provlékaný) podkožní steh

Tento steh je variantou pokračujícího podkožního stehu. Technika podvlékaného (přehazovaného) šití poskytuje zvýšenou odolnost a udrží větší část tahu v ráně, což umožňuje provést steh kůže bez napětí. Podvlékaný steh se chová jako protiskluzný. Vyšší tření vytvořené mezi vlákny při každém stehu tkáně pevněji stahuje a zajišťuje, že se sutura neuvolní při zhotovení dalšího stehu. Doporučuje se používat monofilní vlákna, neboť jejich hladký povrch umožňuje steh postupně dotahovat. Steh se šije stejným způsobem jako normální pokračující steh s tím rozdílem, že se jehla vždy protáhne pod závitem stehu.

   pohled shora  

Převzato z koncernového materiálu

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory