Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Recenze páteřního fixátoru MACS TL II

10. Únor 2012

Recenze páteřního fixátoru MACS TL II

Implantát s označením MACS TL byl páteřními chirurgy v roce 1999 vřele uvítán. Jeho předností byl vysoce sofistikovaný a bezpečný způsob zavádění šroubů, velmi přesvědčivá úhlová stabilita, velikostní verzatilita a velmi nízký profil.

Endoskopičtí operatéři si pochvalovali, že tvar nástrojů i jednotlivých součástí stabilizátoru dobře vyhovoval požadavkům na bezpečné endoskopické operování s maximálním omezením improvizací.

Cena za tyto vlastnosti byla ale nezanedbatelná. Zavádění tohoto implantátu představovalo čtrnáct na sebe navazujících kroků, jejichž posloupnost byla určující. Jakákoli odchylka od tohoto poměrně komplikovaného postupu přinášela bezprostředně technické potíže, které vyžadovaly návrat o několik kroků zpět. Velké nároky byly kladeny i na instrumentářky. Správné sestavení zaváděcích instrumentů bylo poměrně náročné a bylo často obtížné dosáhnout žádoucí rutiny.

Nový implantát, který nese označení MACS TL II, odstraňuje řadu zmíněných nevýhod. Instrumentářky potěší, že přípravu polyaxiálních částí implantátu usnadňuje pomůcka nazývaná „mounting block“. Jde o válcovitý podstavec, který fixuje polyaxiální desku a umožňuje přesné a pohodlné zavedení polyaxiálního šroubu a nasazení centralizéru. Ten v sobě již obsahuje zamykací šroub. Dotažení závitu centralizéru do polyaxiální desky je normalizováno, neboť se provádí pomocí šroubováku vybaveného momentovým mechanismem.

Hlavní přednost nového implantátu z hlediska operatéra představuje zjednodušené spojování a rozpojování centralizéru a zaváděcí tyče. Odpadá západkový mechanismus, a tím i možné neurotizující opakované pokusy tyč odpojit. Nově je centralizér po celou dobu spojen s polyaxiální deskou a odpojuje se destrukcí jeho fixační části po zamknutí polyaxiálního mechanismu na konci operace. Dutá zaváděcí tyč se na tento element jen prostě nasazuje a stejně jednoduché je proto i její odpojení. Aplikace předního (žlutého) stabilizačního šroubu už neznamená odstranění centralizéru a obtížné našroubování vodiče do polyaxiální desky. Nově koncipovaný vodicí tubus se jednoduše nasadí na centralizér, který během výkonu svou pozici na polyaxiální desce neopouští. To se stane teprve na konci implantace. Operatér uslyší při použití momentu 10 Nm dvě po sobě následující kliknutí. První z nich znamená odlomení dotažené hlavy zamykacího šroubu a druhé představuje uvolnění centralizéru od implantátu.

Tím je zavedení vnitřního fixatéru MACS TL II ukončeno.

Nová koncepce tohoto páteřního stabilizátoru výrazně zjednodušuje sled kroků potřebných k jeho účinnému a bezpečnému zavedení. Přináší více pohodlí, a tím i klidu operačnímu týmu a bezpečí pacientovi.

MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
Krajská nemocnice Liberec
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory