Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní: Článek

Pacientská cesta na principech ERAS

Jana Cheníčková

11. březen 2021

Aesculap Akademie Pacientská cesta

Jak založit fungující ERAS tým (Enhanced Recovery After Surgery), jaká je role sestry, chirurga, anesteziologa v konceptu ERAS a jaká je správná výživa u velkého chirurgického výkonu – to byla ústřední témata lednového on-line sympozia, které uspořádala Aesculap Akademie společně s Fakultní nemocnicí Brno v návaznosti na několikaletý kolorektální projekt.

Sympozium připravovala řada oborníků ze tří významných nemocnic, a to ERAS sestry Helena Bartošová, Romana Eysseltová a MUDr. Beáta Hemmelová, Ph.D., z Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice
Brno, doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA, z KARIM 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a MUDr. Jan Fulík z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka.

Zrychlené zotavení po operacích

ERAS neboli zrychlené zotavení po chirurgickém výkonu je název pro moderní přístup zdravotní péče o chirurgického pacienta, podložený ověřenou praxí a klinickými studiemi. Cílem tohoto programu je snížení operačního stresu, snížení komplikací a rychlejší uzdravení. Důležitou součástí takového komplexního programu je aktivní přístup pacienta, multioborová spolupráce a ucelený postup.

Sympozium se skládalo ze tří bloků, a to velmi praktických, návodných. V prvním bloku hlavním tématem bylo, jak úspěšně implementovat změny podložené ERAS doporučeními a jak založit fungující multioborový tým, v němž společný pohled může přinést lepší celkové výsledky u elektivních výkonů.

V druhém bloku pak na řadu přišla praktická doporučení týkající se jednotlivých odborností čili role chirurga, anesteziologa, sestry i pacienta a adherence k ERAS doporučením. Společně jsme prošli například specifi ckou předoperační přípravu, jak zabránit hladovění, specifi ckou premedikaci, kontrolu glykemie a tělesné teploty, management bolesti − nové techniky analgetizace, prevenci PONV, včasnou vertikalizaci pacienta, bilanci tekutin, a to vše s fokusem na prevenci SSI. „Pacientská cesta“ řeší tyto klíčové faktory.

Pomáhá objasnit, jak interagují či ovlivňují zotavení pacienta, a pomáhá zkrátit pobyt pacienta v nemocnici po operaci. ERAS sestra je pro pacienta průvodcem, podporou a zároveň koordinátorem dobře fungujícího týmu poskytujícího tu nejlepší péči. Třetí blok se věnoval nutrici u velkého chirurgického výkonu, přípravě pacienta a optimalizaci jeho klinického stavu, který má vliv na úspěch celého léčebného procesu (např. malnutrice, kouření, anemie atd.). Děkujeme všem účastníkům našeho sympozia za účast a příjemnou atmosféru, kterou nám i při on-line přenosu pomohli vytvořit. Záznam sympozia „Pacientská cesta na principech ERAS“ bude brzy k dispozici.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník