Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie: Článek

OrthoPilot® Next Generation - Příští generace navigačního systému pro ortopedické výkony je zde

Ing. Tomáš Karban

13. Leden 2010

OrthoPilot® Next Generation je třetí generací velmi úspěšného systému CT-free ortopedické navigace, která pomocí počítačové technologie umožňuje navigaci chirurgických nástrojů při velkých ortopedických výkonech.

Cíle použití CT-Free navigace

Účelem navigace je zejména optimalizovat pozici endoprotéz při arthoplastických kolenních a kyčelních operacích. Pomáhá operatérovi zpřesnit pozici resekčních šablon, otvorů a fréz v průběhu operací totálních endoprotéz. Během výkonu umožňuje provádět intraoperativní měření mechanické osy končetiny a stavů některých měkkých tkání. Na základě těchto informací lze lépe optimalizovat úhel
a pozici implantátu pro pacienta ještě před provedením samotné operace.

Principy funkce

OrthoPilot® používá stereooptickou infračervenou kameru pro registraci prostorové pozice infračervených světelných zdrojů. Systém dokáže pracovat se zdroji, které aktivně vysílají infračervené světlo, ale i se zdroji, které toto světlo jen odrážejí.

Zdroji takového světla jsou aktivní sondy FS601 nebo pasivní „kuličkové“ sondy FS633, 634, 635. Na základě registrace pozice sond dokáže speciálně vyvinutý Aesculap software instalovaný
v systémech OrthoPilot ® lokalizovat a vypočítat jejich relativní pozici vůči sobě i vůči snímacím kamerám.

Operatér pomocí dvou sond pevně připevněných po celou dobu operace k pacientovi a jedné mobilní sondy načte několik přesně definovaných anatomických bodů. Na základě takto načtených pozic OrthoPilot® bez pomoci rentgenového vyšetření vypočítá potřebné mechanické osy.

Po připevnění mobilní sondy
k nástrojům zobrazuje v reálném čase relativní pozici nástrojů vůči pacientovi. Toto je obecný princip fungování CT-Free navigace, kterou společnost Aesculap velmi úspěšně využívá ve všech dosavadních systémech OrthoPilot® od jeho zrození na počátku devadesátých let.

Historie

První experimentální, počítačem asistovanou kinematickou operaci provedl prof. Saragaglia a jeho tým na univerzitě v Grenoblu v roce 1994. V letech 1996-1999 byl ve spolupráci s Evropskou unií soustavně vyvíjen projekt IGOS (Image Guided Orthopaedic Surgery). V roce 1997 prof. Saragaglia na univerzitě
v Grenoblu poprvé klinicky použil první generaci CT-Free systému OrthoPilot® FS010.

Na konci roku 2002 jich bylo celosvětově instalováno 187 kusů. V roce 2003 společnost Aesculap začala s produkcí druhé generace systému OrthoPilot® s názvem FS100, který je nejrozšířenějším navigačním CT-Free systémem na světě. Orthopilot® FS100 v roce 2008 obdržel jednu
z nejprestižnějších světových cen za design „IF Product Design Award“ v kategorii „Medicine and Healthcare“. Ke konci roku 2009 je společně s jeho první generací celosvětově klinicky používáno více než 575 navigací OrthoPilot®. Paralelně probíhal vývoj nového systému OrthoPilot®, který byl v roce 2009 úspěšně dokončen, a byla spuštěna výroba nového přístroje.

OrthoPilot® Next Generation

Divize Aesculap koncernu B. Braun nyní uvádí na trh další generaci navigačního sytému pro přímé použití během velkých ortopedických výkonů. Nová generace principem funkce navazuje na současně používané systémy. Při vývoji nového přístroje byly velmi vysoko nastaveny požadavky na jeho uživatelský komfort, přívětivost, snadnou manipulovatelnost, ovládání bez použití klávesnice a myši, implementaci záložního zdroje elektrické energie, možnost modulárního rozšíření dle potřeb uživatele
a zvýšení přesnosti implantace/navigace. Jelikož se vývojovému týmu divize Aesculap úspěšně podařilo vyřešit všechny tyto požadavky, s potěšením vám představujeme nový navigační systém OrthoPilot ® FS101 - Next Generation.

Hlavní funkce a designová charakteristika

 • Nová stereooptická kamera Polaris Spectra umožňuje zvýšení přesnosti ve funkční vzdálenosti mezi přístrojem a pacientem v rozmezí 1,6 - 2,4 metru.
 • Dokumentace záznamů a výsledků jednotlivých operací se provádí ve formátu html pro snadnější práci s daty.
 • Hardware použitý při konstrukci systému byl speciálně vybrán tak, aby umožnil velmi dlouhou životnost přístroje a velkou odolnost, speciálně vůči nárazu.
 • Systém je ovládán novým OrthoPilot® nožním pedálem a výškově nastavitelným dotykovým monitorem.
 • OrthoPilot® nožní pedál může být čištěn pod tekoucí vodou a také kompletně ponořen.
 • V případě výpadku elektrického proudu jsou počítač a monitor napájeny UPS zdrojem, takže nedojde ke ztrátě načtených dat po dobu cca 5 minut.
 • Systém umožňuje připojení dalšího externího monitoru pro možnost výuky či prezentace.
 • Pro ukládání a přenos dat jsou k dispozici čtyři USB konektory, čtečka paměťových karet a DVD-RW mechanika.
 • Výška kamery je poloautomaticky nastavitelná pomocí vzduchové pružiny.
 • Rozměry v transportní pozici jsou 800 mm x 1 400 mm x 700 mm, váha 65 kg.

V důsledku použití nové řídicí jednotky v přístroji OrthoPilot® byly společností Aesculap vytvořeny nové verze uživatelského softwaru umožňující provádění následujících typů operací.

Modulární sytém

OrthoPilot® Next Generation jako první systém na světě nabízí uživatelskou možnost nakonfigurovat si navigaci dle konkrétních požadavků lékařů díky nové modulární koncepci na podporu aktivních sond a ultrazvuku. Modul FS104 umožňuje připojení tří aktivních sond, modul FS106 šesti aktivních sond. FS105 je přídavná ultrazvuková jednotka doplňující výhody CT-Free navigace o možnosti ultrazvuku. Přes 130 000 celosvětově úspěšně zaimplantovaných totálních endoprotéz pomocí CT-Free systému OrthoPilot® je pro nás jednoznačným a velmi potěšujícím signálem vypovídajícím o úspěšné implementaci počítačové navigace nejen při implantaci totálních endoprotéz.

Druhy podporovaných operací a výhody při použití počítačové navigace oproti klasickým postupům

KneesuiteTM - TKa - Total Knee arthroplasty pro navigaci totálních endoprotéz kolenních kloubů:

 • navržen pro všechny kolenní implantáty Aesculap Columbus® a e.motion®
 • výsledky implantace i situace výsledných měkkých tkání mohou být simulovány pomocí interaktivního plánovacího nástroje před resekcí
 • vylepšené rozložení tlaku na implantát při zatížení zvýšená budoucí dlouhověkost implantátu vylepšená pooperační funkce kloubu
 • zvýšená mobilita a stabilita

KneesuiteTM - aCL - anterior Cruciate Ligament pro rekonstrukce předních zkřížených vazů:

 • rekonstrukce podle anatomických a/nebo izometrických kritérií
 • zobrazení možných kolizních (impigement) situací v kloubu ještě před provedením výkonu
 • uživatelská možnost načtení stability kolenního kloubu před a po implantaci náhrady (Lachmanův test a test vnitřní/ vnější rotace)

KneesuiteTM - HTo - High Tibial osteotomy pro osteotomie vysoké tibie:

 • jednoduché CT-Free načtení mechanických os operované končetiny
 • dynamická goniometrie ve frontální a sagitální rovině
 • kontrola změny sklonu tibie, rotace a délky operované končetiny
 • uživatelská možnost načtení stability kolenního kloubu

KneesuiteTM UKa - Unicondylar Knee arthro plasty:

 • interaktivní 3D-simulace pro plánování postavení implantátu, s přihlédnutím k napětí měkkých tkání při prodloužení a ohýbání
 • přesné a reprodukovatelné výsledky implantací

HipsuiteTM - THa Pro a Plus - Total hip arthroplasty pro navigace totálních endoprotéz kyčelních kloubů:

 • pro cementované i necementované kyčelní jamky
 • pro dříky Metha®, Excia® a bicontact®
 • navigace frézování acetábula s informacemi o anteverzi, hloubce a inklinaci (sklonu)
 • navigace finální implantace kyčelní jamky
 • optimalizovaná pozice kyčelního dříku v průběhu navigované preparace femuru
 • v průběhu operace poskytuje informace o délce a ofsetu a úhlu pohybu operované končetiny (verze THA Pro)

Přes 130 000 celosvětově úspěšně zaimplantovaných totálních endoprotéz pomocí CT-Free systému OrthoPilot® je pro nás jednoznačným a velmi potěšujícím signálem vypovídajícím o úspěšné implementaci počítačové navigace nejen při implantaci totálních endoprotéz.

 

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník