Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Neurochirurgie a Spondylochirurgie: Rozhovory

Operace páteře jsou velmi složité, ale výsledek stojí za to

redakce Braunovin

4. Listopad 2014

Operace páteře jsou velmi složité, výsledek ale stojí za to,“ říká přednosta Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Brno doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., kterého jsme na téma páteře vyzpovídali. Jak operace probíhají, na jaké komplikace je třeba se připravit a proč skolióza postihuje častěji dívky než chlapce? Zeptali jsme se.

profesor Martin Repko

přednosta Ortopedické kliniky FN Brno & děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Patří mezi světově uznávané odborníky v oblasti léčby deformit páteře. Přednáší na mezinárodních konferencích, vyučuje v zahraničních nemocnicích, je členem nejprestižnějších odborných společností.

Operace páteře je jistě velmi náročná, jak na ni pacienty připravujete?

Operační zásah v oblasti páteře je vždy velmi náročný a vyžaduje pečlivou rozvahu možností, jak pacientovi touto cestou pomoci. Musíme si uvědomit, že samotným operačním zásahem vytváříme do značné míry nevratné změny, a proto se vždy snažíme před operací vyčerpat všechny možnosti a prostředky konzervativní péče. Pacientovi se samozřejmě vždy snažíme před operací poskytnout maximální množství informací nejen o samotném výkonu, ale také o dalším pooperačním průběhu. V letošním roce jsme také spustili informační webové stránky www.skolioza.cz, které jsou určeny nejen odborné, ale především pacientské veřejnosti.

Skolióza postihuje velkou část populace a často se projevuje i u malých dětí. Jak jí nejlépe předcházet?

Je důležité oddělit skutečnou skoliózu od vadného držení těla. Skolióza představuje deformaci páteře ve všech třech rovinách. Jedná se tedy nejen o vychýlení páteře do boku, ale také o rotaci jednotlivých obratlů, která pak vytváří nepříznivý kosmetický obraz celého trupu. Tento typ deformity páteře je stále objektem intenzivního výzkumu příčiny vzniku, přičemž s největší pravděpodobností je podmíněn genetickým podkladem. Na rozdíl od „pravé skoliózy, jejíž výskyt je v zásadě stále stejný, pozorujeme v posledních letech v dětské populaci nárůst špatných pohybových návyků a vadného držení těla. Tyto jsou zapříčiněny především nedostatkem pohybové aktivity a například dlouhým sezením u počítačů apod. Zatímco „pravé” skolióze prakticky předejít nelze a je možné jen zmírňovat její projevy, vadnému držení těla je možné předcházet prevencí jednostranného přetížení páteře, správnými pohybovými návyky a kvalitním cvičebním programem.

Proč skolióza postihuje častěji dívky než chlapce?

Výzkum takzvané idiopatické skoliózy je velmi intenzivní a její příčina ještě stále není zcela objasněna. Stejně tak to platí i pro až osminásobně zvýšený výskyt skoliotických křivek u dívek. Typickou a nejčastější deformitou je pravostranná hrudní křivka. Naším vlastním klinickým výzkumem jsme sledovali změny v autonomním nervovém systému a jeho vlivu na cévní zásobení jednotlivých obratlů a žeber. Nalezli jsme signifikantní rozdílnost v řízení cévního zásobení na levé a pravé straně hrudní páteře, což může vést ke strukturálním změnám v období rychlého kostního růstu. Tyto změny se týkají především mamární arterie, u které mohou být i anatomické rozdílnosti mezi chlapci a dívkami. Nicméně celosvětový výzkum se nyní zaměřuje především na chromozomální změny a vliv centrální nervové soustavy. S napětím očekáváme další výsledky, které by mohly napomoci nejen samotné terapii, ale i časné diagnostice závažných skoliotických deformit.

Jak velké procento pacientů se skoliózou musí podstoupit operaci? Od kolika let věku je zákrok možné provést?

Odhadem lze říci, že skolióza se vyskytuje u cca 2–4 % dětské populace mezi 10.–16. rokem. Většinou se však jedná o lehké křivky, které jsou kontrolovatelné konzervativní léčbou ve formě cvičení či při o něco větších deformitách pomocí korzetu. Pouze zhruba desetina skoliotických křivek progreduje do závažných deformit, které je nutno řešit operační metodou. Většina těchto závažných křivek je operačně léčena v období mezi 12.–16. rokem věku. Setkáváme se samozřejmě i s deformitami vrozenými, které se projeví již po narození. V těchto případech jsme velmi často nuceni operovat již v útlém věku dítěte, zpravidla mezi 5.–7. rokem. Výjimečně operujeme i děti kolem jednoho roku věku, a to v případech závažných vrozených deformit obratlů, kdy se snažíme zablokovat vadný růst daného úseku páteře.

Mnohdy je nezbytné použití implantátů. Z jakých materiálů se vyrábějí?

Vývoj jednotlivých implantátů prošel nejen změnami designu, ale i rozvojem nových materiálů. Základním cílem je samozřejmě co nejlepší snášenlivost tkání vůči implantátu. Původní hojně užívaná ocel byla vytlačena titanovými slitinami, které výrazně snížily výskyt infektů kolem implantátu. V současné době se u operací skolióz nejčastěji kombinuje chromkobaltová tyč s titanovými šrouby, umožňující lepší korekci deformity. Další možnou cestou se ve spondylochirurgii jeví i využití dalších nových materiálů, jakými jsou například plast peek či osteoinduktivní materiály umožňující lepší kostní fúzi v okolí materiálu.

Novinkou je „rostoucí“ implantát, který není třeba z těla pacienta vyjímat, ale roztahuje se v závislosti na růstu. Tento implantát vyzkoušelo mezi prvními i vaše pracoviště. Pro jaké pacienty je vhodný?

Na naší klinice používáme tzv. GGS systém (guided growth system), tedy implantát umožňující usměrňovaný růst páteře, od roku 2011. Tuto metodiku uplatňujeme především u tzv. juvenilních skoliotických křivek. Jedná se o deformity páteře, které vznikají v období mezi 4.–10. rokem věku dítěte. V tomto věku je páteř ještě nedorostlá a případné zablokování dalšího růstu, které je součástí tradiční metody korekce skoliotické páteře, by vedlo k dalším deformacím trupu i omezení prostoru pro vývoj vnitřních orgánů. Dříve užívaná metoda tzv. distrakce, tedy natažení páteře, vyžadovala opakované operační prodlužování v půlročních intervalech. Tento postup samozřejmě dítě velmi zatěžoval především opakovanými anesteziemi. Současné systémy GGS umožňují minimalizaci opakovaných operačních výkonů a zajišťují udržení korigované páteře do doby kostní zralosti, kdy je poté realizováno konečné operační řešení.

Aesculap Macs TL

Přední modulární podpůrný systém pro stabilizaci hrudní a bederní páteře
Aesculap® MACS TL II

Jaké jsou nejčastější komplikace, které mohou po operaci páteře nastat?

V zásadě si můžeme komplikace operační léčby páteře rozdělit na časné a pozdní. Výskyt časných komplikací, ke kterým patří především infekty či cévní nebo neurologická postižení, se nám daří minimalizovat zkušeností, dobrou operační technikou, kvalitními implantáty a také kvalitním zázemím operačních sálů a pooperačních jednotek. Zrádnější mohou být pozdní komplikace pramenící z přetížených úseků páteře sousedících s operovanou oblastí. Musíme si uvědomit, že páteř pracuje jako celek a její zatížení je rozloženo po celém jejím rozsahu. Operace jedné z jejích částí pak automaticky vede k přetížení okolních úseků. V tomto ohledu se snažíme o minimalizaci nutnosti rozsahu operací a zkvalitnění samotných implantátů ve prospěch jejich větší dynamizace a rozložení působících sil zatížení.

Jak dlouho trvá po operaci páteře rekonvalescence?

Rekonvalescence se řídí typem výkonu a nutností specifického doléčení. Některé operační výkony, především s využitím dynamických implantátů či umělých plotének, nevyžadují dlouhodobé doléčení a umožňují dřívější návrat do aktivního života. Dlouhodobější doléčení je naopak potřeba dodržet především u operačních výkonů, kde je nutné vyčkat s vytvořením kvalitní kostěné fúze, tedy kostního spojení jednotlivých úseků páteře. Doba rekonvalescence je také často odvislá od aktivity samotného pacienta a jeho touhy a snahy o zpětné zařazení do pracovních či sportovních aktivit.

Jste zapojení i do celosvětového projektu výzkumu nových typů implantátů, které umožní jak pohyb, tak i další růst pacienta. S jakými zahraničními ústavy na něm spolupracujete?

Od roku 2012 se naše ortopedická klinika a univerzitní centrum pro výzkum skolióz při Lékařské fakultě Masarykovy univerzity podílejí na vývoji zcela nového a dá se říci revolučního páteřního implantátu. Zatímco tradiční metoda korekce deformity vede ke srůstu jednotlivých obratlů v rozsahu skoliotické křivky a metoda GGS vyřešila pouze částečný problém, a tím je růst páteře, problémem stále zůstává zajištění pohybu operovaných úseků páteře. V roce 2012 jsme společně s dalšími třemi světovými centry byli vybráni americkou vývojovou skupinou KSpine k zařazení do celosvětového projektu vývoje zcela nového implantátu, který umožňuje nejen zajištění vynikající korekce deformity, ale i růst a částečný pohyb operovaných úseků páteře. Odborným garantem výzkumu je profesor Behrooz Akbarnia z kliniky v San Diegu. Z celkového počtu 21 pacientů operovaných touto novou metodou jsme měli možnost ji uplatnit u sedmi pacientů s velice příznivými výsledky. Jedná se o velmi nadějný krok směrem ke zkvalitnění péče o operované skoliotické pacienty, který jsme prezentovali mimo jiné na prestižním kongresu IMAST v loňském roce ve Vancouveru

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník