Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Omdlela jsem, a kolegové mě zachránili!

16. Říjen 2020

Omdlela jsem, a kolegové mě zachránili!

Den jako každý jiný. Na kurzu vítáme účastníky, najednou ticho, kolegyně se na mě dívá a já jdu k zemi. Kolegové ke mně běží a snaží se mi pomoci. „Co se stalo?“ „Dýchá?“ „Zakloňte jí hlavu…“ ozývalo se ze všech stran.

 

 

Nebojte se, jednalo se jen o scénář, který jsme si pro kolegy připravili v rámci tréninku Aeskulap Adademie se ZDrSEM. Celý tým koordinátorek a odborných garantů absolvoval den na téma zážitková pedagogika. Dozvěděli jsme se něco o metodice, první pomoci a pak si i sami užili pár zážitků. Pěkně připravené modelové situace, do nichž jsme byli všichni zapojeni, osvěží nejen zapomenuté vědomosti, ale přispívají i k pozitivní týmové spolupráci. Koordinátorky v roli figurantů vyžadující rychlý zásah a přivolání zdravotnické záchranné služby ( jen jako) a odborní garanti v roli záchranářů. Musím přiznat, že to byla celkově výzva. Velmi cenná pro nás byla i zpětná vazba od lektorů ZDrSEM, kteří mají s tímto typem kurzů bohaté zkušenosti. V odpoledním bloku jsme pracovali ve třech týmech vždy v roli lektorů, pozorovatelů a figurantů. Přesvědčit partu rozdováděných účastníků kurzu o tom, že má smysl pokračovat praktickým nácvikem, byla další modelová situace, která se jevila jako velmi obtížná. Kolegové si však poradili a byli úspěšní i v tomto úkolu.

 

 

Brzy nás čeká ještě druhý společný den, na který si připravujeme ukázku zážitkové pedagogiky, kterou bychom mohli využít i v kurzech Aeskulap Akademie a statečně ji odzkoušíme na svých spolupracovnících. Jsme rozdělení do mikrotýmů a již teď intenzivně pracujeme na tom, jakým zážitkem své kolegy překvapíme.

Klára Dvořáková
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Aesculap Akademie připravuje setkání pracovní skupiny pod vedením Mgr. Michala Žmolíka. Setká se supervizní skupina pro lektory simulační medicíny. Mgr. Žmolík nám vysvětlil, co obnáší práce supervizora a s čím konkrétně může lektorům pomoci.

16.10.2020
Aesculap Akademie

Eva, Katka, Petra a David – spojuje je mnohé. Jedna vteřina v jejich životě rozhodla, že přišli o hybnost dolních končetin a ocitli se na vozíčku. Spojuje je i to, že jsou aktivní, vtipní a optimističtí a všichni čtyři s námi spolupracují v rámci certifikovaného kurzu Aesculap Akademie zaměřeného na katetrizaci.

25.06.2020
Aesculap Akademie

Aesculap Akademie (AAK) má za sebou rekordní rok. Podařilo se jí vdechnout život tzv. Pacientské akademii, rozjela další ministerstvem akreditovaný kurz, nepovinné předměty pro mediky se rozrostly o předměty povinné a rekordně zvýšila počet kurzů i jejich účastníků. Čím to je, že je stále o krok napřed? A když rok 2019 označuje za novátorský, jaký bude ten letošní? Braunovinám odpovídal její šéf RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA.

20.04.2020
Aesculap Akademie