Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Omdlela jsem, a kolegové mě zachránili!

16. Říjen 2020

Omdlela jsem, a kolegové mě zachránili!

Den jako každý jiný. Na kurzu vítáme účastníky, najednou ticho, kolegyně se na mě dívá a já jdu k zemi. Kolegové ke mně běží a snaží se mi pomoci. „Co se stalo?“ „Dýchá?“ „Zakloňte jí hlavu…“ ozývalo se ze všech stran.

 

 

Nebojte se, jednalo se jen o scénář, který jsme si pro kolegy připravili v rámci tréninku Aeskulap Adademie se ZDrSEM. Celý tým koordinátorek a odborných garantů absolvoval den na téma zážitková pedagogika. Dozvěděli jsme se něco o metodice, první pomoci a pak si i sami užili pár zážitků. Pěkně připravené modelové situace, do nichž jsme byli všichni zapojeni, osvěží nejen zapomenuté vědomosti, ale přispívají i k pozitivní týmové spolupráci. Koordinátorky v roli figurantů vyžadující rychlý zásah a přivolání zdravotnické záchranné služby ( jen jako) a odborní garanti v roli záchranářů. Musím přiznat, že to byla celkově výzva. Velmi cenná pro nás byla i zpětná vazba od lektorů ZDrSEM, kteří mají s tímto typem kurzů bohaté zkušenosti. V odpoledním bloku jsme pracovali ve třech týmech vždy v roli lektorů, pozorovatelů a figurantů. Přesvědčit partu rozdováděných účastníků kurzu o tom, že má smysl pokračovat praktickým nácvikem, byla další modelová situace, která se jevila jako velmi obtížná. Kolegové si však poradili a byli úspěšní i v tomto úkolu.

 

 

Brzy nás čeká ještě druhý společný den, na který si připravujeme ukázku zážitkové pedagogiky, kterou bychom mohli využít i v kurzech Aeskulap Akademie a statečně ji odzkoušíme na svých spolupracovnících. Jsme rozdělení do mikrotýmů a již teď intenzivně pracujeme na tom, jakým zážitkem své kolegy překvapíme.

Klára Dvořáková
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Jedním z hlavních předpokladů zajištění bezpečnosti pacienta při operačním výkonu je plně funkční a kvalitní instrumentárium, které umožňuje lékařům provést operační zákrok přesně, a v co nejkratším čase. Název Aesculap je už více než 140 let synonymem pro vysokou úroveň kvality chirurgických nástrojů, nabízí však také komplexní servisní péči o nástroje. Dnes se zaměříme na některé klíčové kroky v takové péči.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Vědecká rada Aesculap Akademie pravidelně uděluje cenu za mimořádný přínos ve vzdělávání ve zdravotnictví. Tento rok ocenění získala v kategorii Nelékařské zdravotnické obory profesorka Helena Haškovcová za mimořádný přínos především v oblasti lékařské etiky, ale také dialýz. V kategorii lékařů si ocenění převzal profesor Zdeněk Krška za mimořádný přínos spojený s obnovením edice moderní „Albertovy sbírky“.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Aesculap Akademie ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou uspořádala kurz Infuzní technika v ošetřovatelské praxi. Společně tak vyšly vstříc studentům, kteří byli díky pandemii povolání do boje s covid-19 a nedostávalo se jim času na studium. Přestože kurz proběhl online, jeho významnou část tvořily praktické demonstrace zacházení s infuzními pumpami B. Braun Space. A účastníci byli víc než spokojení.

17.06.2021
Aesculap Akademie