Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Omdlela jsem, a kolegové mě zachránili!

16. Říjen 2020

Omdlela jsem, a kolegové mě zachránili!

Den jako každý jiný. Na kurzu vítáme účastníky, najednou ticho, kolegyně se na mě dívá a já jdu k zemi. Kolegové ke mně běží a snaží se mi pomoci. „Co se stalo?“ „Dýchá?“ „Zakloňte jí hlavu…“ ozývalo se ze všech stran.

 

 

Nebojte se, jednalo se jen o scénář, který jsme si pro kolegy připravili v rámci tréninku Aeskulap Adademie se ZDrSEM. Celý tým koordinátorek a odborných garantů absolvoval den na téma zážitková pedagogika. Dozvěděli jsme se něco o metodice, první pomoci a pak si i sami užili pár zážitků. Pěkně připravené modelové situace, do nichž jsme byli všichni zapojeni, osvěží nejen zapomenuté vědomosti, ale přispívají i k pozitivní týmové spolupráci. Koordinátorky v roli figurantů vyžadující rychlý zásah a přivolání zdravotnické záchranné služby ( jen jako) a odborní garanti v roli záchranářů. Musím přiznat, že to byla celkově výzva. Velmi cenná pro nás byla i zpětná vazba od lektorů ZDrSEM, kteří mají s tímto typem kurzů bohaté zkušenosti. V odpoledním bloku jsme pracovali ve třech týmech vždy v roli lektorů, pozorovatelů a figurantů. Přesvědčit partu rozdováděných účastníků kurzu o tom, že má smysl pokračovat praktickým nácvikem, byla další modelová situace, která se jevila jako velmi obtížná. Kolegové si však poradili a byli úspěšní i v tomto úkolu.

 

 

Brzy nás čeká ještě druhý společný den, na který si připravujeme ukázku zážitkové pedagogiky, kterou bychom mohli využít i v kurzech Aeskulap Akademie a statečně ji odzkoušíme na svých spolupracovnících. Jsme rozdělení do mikrotýmů a již teď intenzivně pracujeme na tom, jakým zážitkem své kolegy překvapíme.

Klára Dvořáková
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Jak založit fungující ERAS tým (Enhanced Recovery After Surgery), jaká je role sestry, chirurga, anesteziologa v konceptu ERAS a jaká je správná výživa u velkého chirurgického výkonu – to byla ústřední témata lednového on-line sympozia, které uspořádala Aesculap Akademie společně s Fakultní nemocnicí Brno v návaznosti na několikaletý kolorektální projekt.

11.03.2021
Aesculap Akademie

Žijeme v nelehké době. Řada zdravotníků je dlouhodobě pod vysokým tlakem a mohou trpět syndromem vyhoření. Proto vám přinášíme řadu doporučení a preventivních metod. Je na každém z nás, jak se necháme inspirovat.

11.03.2021
Aesculap Akademie

Aesculap Akademie připravuje setkání pracovní skupiny pod vedením Mgr. Michala Žmolíka. Setká se supervizní skupina pro lektory simulační medicíny. Mgr. Žmolík nám vysvětlil, co obnáší práce supervizora a s čím konkrétně může lektorům pomoci.

16.10.2020
Aesculap Akademie